Kritiky.cz > Filmové recenze > Mallory - 65%

Mallory - 65%

mallory

Mallory je dal­ší časosběr­nou stu­dií lid­ské­ho živo­ta z díl­ny Heleny Třeštíkové. Na prv­ní pohled by se moh­lo zdát, že se jed­ná o podob­ný pří­běh jako v před­cho­zím doku­men­tu Katka, ale podob­nost hlav­ních hrdi­nek je jen v jejich závis­los­ti na hero­i­nu. Mallory má jiný žeb­ří­ček hod­not než Katka a hlav­ně její sna­ha a odhod­la­ní změ­nit svůj život je vel­mi sil­ná. Osud se s Mallory roz­hod­ně nemaz­lil, ale ona se roz­hod­ne po poro­du syna vše změ­nit a začít žít nor­mál­ní život, což není vůbec jed­no­du­ché, neboť se ocit­ne i se svým synem na uli­ci a nema­jí kam jít. Mallory se rov­něž setká­vá s čes­kou byro­kra­cii, kte­rá svou necit­li­vos­tí jen pod­tr­hu­je celý její těž­ký život­ní úděl. Hlavní hrdin­ka doku­men­tu se však nevzdá­vá a boju­je nejen se svou závis­los­tí na dro­gách a alko­ho­lu, ale také se sna­ží dostu­do­vat střed­ní ško­lu, aby poz­dě­ji moh­la pra­co­vat jako soci­ál­ní pra­cov­ni­ce, kte­rá pomá­há lidem na okra­ji spo­leč­nos­ti, jejichž živo­ty zná moc dob­ře z vlast­ní zku­še­nos­ti. A jed­nou tak mož­ná nahra­dí něja­ké­ho necit­li­vé­ho úřed­ní­ka, kte­ré­ho více zají­ma­la pauza na oběd, než její slo­ži­tá život­ní situ­a­ce.

Helena Třeštíková je záru­kou kva­li­ty, a i když točí pořád stej­ným způ­so­bem, není ji co vytknout, pro­to­že její doku­men­ty jsou po řeme­sl­né strán­ce výbor­né. Další věc, za kte­rou roz­hod­ně zaslou­ží obdiv, je její výdrž, neboť 13 let spo­lu­pra­co­vat s člo­vě­kem závis­lým na hero­i­nu, není urči­tě jed­no­du­ché a bez­pro­blé­mo­vé. Na roz­díl od před­cho­zí­ho doku­men­tu Katka se tady setká­vá­me s pří­bě­hem, kte­rý se vyví­jí pozi­tiv­ním způ­so­bem, což pro Helenu Třeštíkovou není až tak typic­ké. Dále se doku­men­ta­rist­ka sna­ží zob­ra­zit fun­go­vá­ní naší byro­kra­cie. To se jí cel­kem věro­hod­ně daří, ale s ape­lem na lep­ší fun­go­vá­ní této maši­ne­rie to bude mít už tro­chu těž­ší.

  • Finále Plzeň začíná již dnes, přivítá nejen filmové fanoušky, ale i mnoho známých tváří20. dubna 2017 Finále Plzeň začíná již dnes, přivítá nejen filmové fanoušky, ale i mnoho známých tváří Plzeň, 18. 4. 2017 – 30. ročník filmového festivalu Finále Plzeň odstartuje již tento čtvrtek, 20. dubna, předpremiérou Hřebejkova prvního dílu z trilogie Zahradnictví. Zahájení se […] Posted in Festivaly
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […] Posted in Filmové recenze
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […] Posted in Filmové recenze
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […] Posted in Recenze knih
  • Bitva u Midway - Recenze - 65%8. listopadu 2019 Bitva u Midway - Recenze - 65% Roland Emmerich (režie) a Wes Tooke (scénář) přináší v Americký Den Veteránů další válečný film z období druhé světové války. Konkrétně období od útoku Japonska v Pearl Harbor po samotnou […] Posted in Filmové recenze
  • Simpsonovi ve filmu - Spider-vepř rulez!11. srpna 2007 Simpsonovi ve filmu - Spider-vepř rulez! Psát recenzi na filmové Simpsony je „tak trochu“ hašením požáru hrnkem vody. Můžete si jich přečíst desítky a pokaždé se dostaví stejný ortel. Pro potencionální zájemce je zřejmě […] Posted in Filmové recenze
  • Velká šestka na Blu-ray21. června 2015 Velká šestka na Blu-ray Když byly v loni v kinech animované filmy, tak jsem chtěl jít i na Velkou šestku. Bohužel jsem se to nestihl. A tak jsem si tento velkofilm pustil na své televizi. Očekával jsem film, […] Posted in Filmové recenze
  • 3:15 zemřeš – Horor podle skutečnosti?9. října 2005 3:15 zemřeš – Horor podle skutečnosti? S duchařskými horory se v poslední době doslova roztrhl pytel. A zvláště pak s těmi, jejichž hlavním motivem je dávná vražda, prokletý dům a pomstychtivá duše, které se ne a ne chtít jít […] Posted in Filmové recenze
  • PlayAllspoluprace154. ledna 2007 My dva a křen - RECENZE Komedie s Michaelem Douglasem? Říkáte si, že to musí mít zaručeně úspěch. Nemusí! Tedy co se týká názorů filmových kritiků. Ve světě, ale i u nás, udělovala některá média této komedii jen […] Posted in Filmové recenze
  • Děsnej doják29. dubna 2006 Děsnej doják Pod scénář Děsného dojáku se podepsali dva z 6 autorů Scary Movie. Dokonce se tím chlubil trailer. Dá se tak odhadovat, že Date Movie měl zaplnit časovou mezeru mezi třetím a čtvrtým dílem […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...