Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Malé temné lži a jejich následky

Malé temné lži a jejich následky

male temne lzi
male temne lzi

Catrin Quinnová před něko­li­ka lety při­šla o své dva syny. Teď žije téměř pous­tev­nic­kým živo­tem. Ona i její býva­lá kama­rád­ka Ráchel, kte­rá je za smrt Catrininých synů zod­po­věd­ná, se sna­ží žít s poci­ty boles­ti a viny, ale ne vždy je to snad­né. Pak je tady ješ­tě Catrinin někdej­ší mile­nec Callum, býva­lý voják,trpící post­trau­ma­tic­kou poru­chou, kte­rý se sna­ží pomoc Catrin s návra­tem do nor­mál­ní­ho živo­ta. Moc se mu ale neda­ří. Všichni tři mají svá tajem­ství. A nikdo z nich niko­mu nevě­ří. Snad ani sám sobě.

Když se v uza­vře­té malé komu­ni­te na Falklandách ztra­tí dítě, jsou všich­ni v šoku. Když však zmi­zí dal­ší dvě děti, nikdo už nemůže tvr­dit, že jde o nešťast­nou náho­du. Vesničané jsou nuce­ni při­pus­tit si, že vrah se ukrý­vá mezi nimi. Na mís­tě nazý­va­ném oáza kli­du se už nikdo necí­tí v bez­pe­čí a hys­te­rie začí­ná nabí­rat obrát­ky. Kdo je vrah a co má spo­leč­né s Catrin, Ráchel a Callumem?

Pravda je, že Ráchel, tu ženu, kte­rou jsem kdy­si zna­la, nená­vi­dím, pro­to­že ona už je pro mě někdo jiný. V mých očích není lid­skou bytos­tí o nic víc než já. Stal se z ní pří­pad. Živoucí pohro­ma. Prázdnota, kte­rá ze mě vysá­vá posled­ní paprsek svět­la. Ona je důvod, proč se svét vychý­lil ze své osy. Dokud exis­tu­je, svět je naklo­ně­ný, a těm z nás, kdo sto­jí na spod­ní stra­ně, hro­zí pád rov­nou do pek­la.

Britská spi­so­va­tel­ka Sharon J. Bolton si jako dějiš­tě své­ho nej­no­věj­ší­ho pří­bě­hu vybra­la Falklandské sou­ostro­ví v Jižním Atlantiku. Na poza­dí pří­bě­hu popi­su­je nejen běž­ný život a pří­ro­du na tomhle kous­ku země, ale dává nahléd­nout i do míst­ní his­to­rie, hlav­ně co se týká vál­ky, kte­rá zde pro­bí­ha­la v roce 1982. I když se děj ode­hrá­vá něko­lik let po ní, vzpo­mín­ky jsou ješ­tě čer­stvé a pořád ovliv­ňu­jí život na ost­ro­vech. Není tedy divu, že mize­ní dětí vydě­sí celou komu­ni­tu a způsobí, že se lidé začnou navzá­jem pode­zí­rat.

V téhle atmo­sfé­ře stra­chu a nedůvěry se Catrin, Ráchel a Callum vyrov­ná­va­jí se svý­mi vlast­ní­mi démo­ny. jejich cha­rak­te­ry i moti­va­ce jsou oprav­du pro­pra­co­va­né, tak­že se snad­no doká­že­te vcí­tit do jejich kůže  a pocho­pit je. Atmosféra pří­bě­hu je pochmur­ná a tem­ná a napě­tí se postup­ně stup­ňu­je a děj zamo­tá­va. Vrahem může bát oprav­du kdo­ko­liv... Samotný konec je neče­ka­ný, ale uvě­ři­tel­ný. Vytkla bych jen jed­nu věc. Dozvíte se sice, kdo je vrah, ale nedo­čká­te se žád­né kon­fron­ta­ce mezi ním a ostat­ní­mi posta­va­mi. Tahle sku­teč­nost je pros­tě jen ozná­me­na, a tím to kon­čí. I tak ale kni­hu dopo­ru­ču­ji.

Hodnocení: 90%

MALÉ TEMNÉ LŽI

Autorka: Sharon J. Bolton

Originální název: Little Black Lies

Překlad: Květa Palowská

Vydáno: Domino, 2019

Počet stran: 408


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Podivná holka20. dubna 2019 Podivná holka Když je dětská psychologička Imogen Reidová donucena vrátit se do rodného města a začít tam nový život, netuší, co ji čeká. v nové práci má na starosti problémové děti. Jednou z nich je i […] Posted in Recenze knih
  • V zajetí strachu30. ledna 2019 V zajetí strachu Lou Wandsworthová si před téměř dvaceti lety užila pozornosti médií vrchovatou měrou. Nebyl to však ten typ slávy, který byste chtěli zažít. Lou ve čtrnácti letech utekla do Francie se […] Posted in Recenze knih
  • Dávejte si pozor na dceřiny věci...a na dceru!3. října 2018 Dávejte si pozor na dceřiny věci...a na dceru! Jo Blackmoreová trpí psychickou nemocí, ale snaží se žít normální život.Pracuje a svědomitě se stará o svou milovanou dvouletou dceru Elisu. Její život by byl skvělý, nebýt toho, že její […] Posted in Recenze knih
  • Je možné najít cestu zpátky?19. června 2019 Je možné najít cestu zpátky? Byli mladí, šťastní a zamilovaní. Finn a Layla tvořili dokonalý pár. Na dovolené ve Francii se ale stalo něco, co jejich štěstí zničilo. Když zastavili u benzínové pumpy, Finn si odskočil, […] Posted in Recenze knih
  • Miluje obě své děti, zachránit však může jen jedno5. února 2019 Miluje obě své děti, zachránit však může jen jedno Madeleine měla všechno, o čem snila. Nádherný dům, oddanou nejlepší kamarádku Lucy, starostlivého manžela Doma a roztomilá dvojčátka Aidana a Annabel. Zdá se, že se od ní štěstí nemůže […] Posted in Recenze knih
  • Co když svého syna nezabila?11. ledna 2019 Co když svého syna nezabila? Emma Cartwrightová nebyla vždycky Emmou Cartwrightovou. Kdysi se jmenovala Susan Websterová. A zabila svého synka Dylana. Alespoň si to myslí. Emma si totiž vůbec nepamatuje, co se tehdy […] Posted in Recenze knih
  • Nech mě jít, prosím10. ledna 2019 Nech mě jít, prosím Louis Lasker má svou rodinu nade všechno rád. Jedinou výjimku představují situace, kdy členy své rodiny upřímně nesnáší. Tenhle rozpor má ale hned několik důvodů. Rozvod otce, smrt matky, […] Posted in Recenze knih
  • Jasně zářící Hvězda Severu10. ledna 2019 Jasně zářící Hvězda Severu Před dvanácti lety se mladičká Su-min vydala na romantický výlet na odlehlý jihokorejský ostrov a pak záhadně zmizela. Její sestra Jenna ale nevěří, že je mrtvá. Když ji pak CIA v téhle […] Posted in Recenze knih
  • Ztracená. Nenalezená.14. listopadu 2018 Ztracená. Nenalezená. Deset let po zmizení své snoubenky je Damian Werner přesvědčen, že už ji nikdy neuvidí, a nedokáže se zbavit výčitek svědomí, že za její zmizení může on. Proč jen ji nepožádal o ruku jen o […] Posted in Recenze knih
  • Neobvyklý typ - literární debut Toma Hankse14. listopadu 2018 Neobvyklý typ - literární debut Toma Hankse Tom Hanks je známý americký herec a držitel Oscara za role Forresta Gumpa a právníka Andrewa v dramatu Philadelphia. Kromě toho je i režisérem a producentem... a vášnivým sběratelem […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 4,03266 s | počet dotazů: 248 | paměť: 56668 KB. | 01.07.2022 - 10:18:54