Malá Ema - čtení pro prvňáčky

mala ema

Hledáte pro své­ho prv­ňáč­ka báječ­né čte­ní? Máte rádi ilu­stra­ce Markéty Vydrové? Zuzana Barilová je autor­kou kni­hy Malá Ema, kte­rou vyda­la Grada pod znač­kou Bambook v edi­ci čte­ní pro prv­ňáč­ky. 

Malá Emička dosta­ne ke svým šes­tým naro­ze­ni­nám krá­líč­ka, kte­ré­ho hned pojme­nu­je Kulička. Eminka trá­ví prázd­ni­ny u tety a strý­ce na stat­ku, u dědy a babič­ky na ven­ko­vě, kde se sta­rá o zví­řa­ta, může se pro­jet na poní­cích, uvi­dí, jak se naro­dí pra­vé hří­bě, najde ště­ňát­ko, no pros­tě zaží­vá ty nej­lep­ší dob­ro­druž­ství. Které zví­řát­ko bude Ema učit závo­dit? Jak to nako­nec s Tuláčkem dopad­ne? To už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do čte­ní. Rozhodně se nebu­de­te nudit.

Čtení jsem si uži­la od začát­ku, až do kon­ce.  Kniha má moc hezkou titul­ní stra­nu a bude se urči­tě líbit všem hol­čič­kám. I strán­ky v kni­ze jsou uvnitř růžo­vé s prouž­ky. Velmi pěk­ně zpra­co­va­ná pohád­ka pro prv­ňáč­ky. Osobité a vese­lé ilu­stra­ce Markéty Vydrové dopl­ňu­jí krás­ný pří­běh o malé hol­či­ce a jejich zví­ře­cích kama­rá­dech.

S kníž­kou si autor­ka i ilu­strá­tor­ka dala zále­žet, aby se líbi­la dět­ské­mu oku, ale i dospě­lé­mu.

Veselý pří­běh o zví­řa­tech ve mě zane­chal hlu­bo­ký dojem. Jako malá hol­ka jsem se ráda sta­ra­la o všech­ny zví­řa­ta, měla fůru koček, sle­pic, krá­lí­ků. Chtěla jsem být zvě­ro­lé­kař­kou. Sen se mě sice nespl­nil, ale díky této kni­ze jsem se vrá­ti­la do své­ho dět­ství a vzpo­mí­na­la na všech­na ta dob­ro­druž­ství, kte­rá lze se zví­řa­ty zažít. A co jich bylo. I když už doma nemá­me tako­vé hos­po­dář­ství, jako když jsem byla malá, péče o naše kočič­ky mě dělá vždy radost.

Kniha se mě moc líbi­la a dopo­ru­či­la bych ji všem dětem, ale i rodi­čům a pra­ro­di­čům, kte­ří hle­da­jí pou­ta­vý pří­běh pro své děti a vnou­ča­ta. Pokud sáh­ne­te po kni­ze Malá Ema, nebu­de­te lito­vat. Tak pří­jem­né čte­ní všem!

Kniha Malá Ema je pro úpl­ně všech­ny děti. Autorský hono­rář je pro­to věno­va­ný Nadačnímu fon­du dět­ské onko­lo­gie KRTEK, kte­rý dětem pomá­há. Koupě kaž­dé kni­hy je tedy milým pří­spěv­kem na dobrou věc.

Autor: Zuzana Barilová

Ilustrace: Markéta Vydrová

Žánr: kni­ha pro děti, edi­ce čte­ní pro prv­ňáč­ky

Vydáno: 2019, Grada pod znač­kou Bambook, Praha

Počet stran: 72

Vazba kni­hy: pev­ná

ISBN: 978-80-247-3501-6


Malá Ema - čtení pro prvňáčky
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Veronika Válková - Řím: Pozdvižení v Pompejích2. listopadu 2017 Veronika Válková - Řím: Pozdvižení v Pompejích Dvanáctiletá Bára a její rodiče se přednedávnem přestěhovali z Prahy do domu na venkově. Báře bylo zpočátku smutno a za přestěhování se na rodiče zlobila, no nakonec objevila dva důvody, […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Les7. března 2018 Les Malé děti jsou velmi zvídavé a jejich zvědavost není často možné ukojit jednoduchou odpovědí. Pro rodiče, kteří si rádi vezmou pomocníka v podobě knihy, je zde novinka Angely Weinholdové […]
  • Co kdo dělá?2. března 2017 Co kdo dělá? S deseti povoláními seznámí děti texty Hany Porebské doplněná krásnými ilustracemi Šárky Mrvové. Jde o jednoduché texty, v nichž jsou některá ze slov nahrazená obrázky. Dítě si tak […]
  • České dějiny mají své hrdiny26. dubna 2017 České dějiny mají své hrdiny Pro čtenáře od osmi let je určená publikace Pavly Šmikmátorové České dějiny mají své hrdiny. Jde o další knihu – kreativní pracovní sešit pro děti, plnou rébusů, osmisměrek, tajenek, […]