Maigret a případ mrtvého muže - druhý případ se věnuje emigrantům

Maigret2

Pokud chce­te dělat dobrou detek­tiv­ku, tak si na ní musí­te dát zále­žet. Mnoho Prima seri­á­lu je neko­neč­ných a natá­čí se straš­ně rych­le. Druhou alter­na­ti­vou jsou seri­á­ly, kde se nato­čí pár dílů za rok.

Mezi ně pat­ří Sherlock a Maigret. Oba dva jsou z Velké Británie, kte­rá si se svo­jí tvor­bou dává hod­ně zále­žet. Možná, že tam někte­ré seri­á­ly během roku mají stov­ky dílů, ale ty kva­lit­ní mají epi­zod v roce vel­mi málo.

Maigret má nato­če­ny pou­ze dva díly a oba dva jsou vel­mi kva­lit­ní. V prv­ním díle, šel v tele­vi­zi minu­lý týden, jsem vychva­lo­val Rowana Atkinsona, kte­rý se od dob Mr. Beana doká­zal začle­nit do cha­rak­ter­ních rolí. I dru­hý díl mu sedí, a tak dru­hý pří­pad v Paříži je stá­le kva­lit­ní.

Natáčený vel­mi poma­lu s dlou­hý­mi zábě­ry a samo­zřej­mě s odha­le­ním vra­hů až na kon­ci dílu. Příběh zapa­dá do svě­ta Francouzské detek­tiv­ky bez žád­ných kazů, maďar­ská Budapešť doká­za­la zdár­ně nahra­dit natá­če­ní ve v Paříži, je lev­ná a má šikov­né tvůr­ce. Všiml jsem si, že pár minut pochá­ze­lo pří­mo z Paříže kolem Notre-Dame.

Více na Kritiky.cz
Dnes slaví 70 let slavný moravský herec, mim, dramatik a scénárista Bolek Polívka. Narodil se ve Vizovicích, vystudoval JAMU  a v roce 1972 spoluzaložil Divadlo Husa na provázku ...
BARRANDOV A ZAHRANIČNÍ FILM Křest knihy - 27. 11. 2017...
Vlasy - O FILMU Miloš Forman měl se svým spolupracovníkem scenáristou Jeanem­-Claudem Carrièrem už od roku 1...
Černobyl - Please Remain Calm (E02) - Jde o záchranu východní Evropy a Ruska! Nejen Britové se seriálem Hra o trůny umějí dělat unikátní projekty, ale i Britové ve spolu...
Mumie USA / The Mummy 2017 Do Mumie roku 2017 byl obsazen Tom Cruise, na internetu teď obíhá trailer, ve kterém se nepodař...

Příběh o sku­pin­ce čes­ko­slo­ven­ských emi­gran­tů, kte­ří se živí vraž­da­mi, je v čes­kém dabin­gu změ­něn na rus­ké emi­gran­ty. Tvůrci si muse­li pora­dit s tím, že ve fil­mu je pasáž s před­kla­da­te­lem, a vypa­da­lo by špat­ně, kdy­by pře­klá­da­li česko-česky. Nápad dabin­go­vých tvůr­ců sice tro­cha mění poin­tu pří­bě­hu, ale jiné řeše­ní není, pokud nechtě­li z lidí dělat bláz­ny. Knižní i titul­ko­va­ná ver­ze může nechat česko-slovenské zlo­čin­ce, tam to neva­dí, ale dabo­va­ná ver­ze se musí změ­nit, aby lidi pocho­pi­li poin­tu pří­pa­du.

I dru­hý díl Maigreta s Rowanem Atkinsonem se vel­mi pove­dl, pří­pad z 50. let 20. Století přes­ně vysti­hu­je Paříž té doby a uká­že fanouškům kri­mi seri­á­lů, jak by měl vypa­dat správ­ný dobo­vý seri­ál.

Hodnocení: 85 %

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Maigret a pří­pad mrt­vé­ho muže
Hodnocení polož­ky
41star1star1star1stargray


Maigret a případ mrtvého muže - druhý případ se věnuje emigrantům
Hodnocení: 4.5 - ‎2 hl.


Části seriálu:  Maigret


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Maigret a noc na křižovatce - 75 %21. ledna 2018 Maigret a noc na křižovatce - 75 % Jako v loni, tak i tento měsíc dali na Primě dalšího Maigreta. Třetí díl z anglické produkce nás přivádí na vesnickou křižovatku, kde se odehraje vražda, které zamotá osazenstvu […]
  • Hercule Poirot: Opona - Poirotův poslední případ 95 %21. června 2014 Hercule Poirot: Opona - Poirotův poslední případ 95 % Jedinou věcí, která nám zůstává po tisíce let, je slunce a naše země. Život je krátký v poměru času. Jako ostatní lidé na světě, tak i život Poirota musí končit. Tvůrci z Velké Británie […]
  • Maigret klade past - Rowan Atkinson není jenom Mr. Bean2. ledna 2019 Maigret klade past - Rowan Atkinson není jenom Mr. Bean Tak Prima se pochlapila. Už nedává jenom blbě nekonečné seriály, reality show a další blbosti, začala dávat detektivky. První dobrou detektivkou je Maigret. První díl z britské série, kde […]
  • Ghost in the Shell na Blu-ray15. září 2017 Ghost in the Shell na Blu-ray Chcete si užít hvězdu stříbrného plátna v dalším filmu? Od Zaříkavače koní herečka zdárně vyrostla, prošla skrz Iron Mana a Avengers a stává se z ní zkušená akční herečka. U filmu Luca […]
  • Železná srdce - 60 %11. listopadu 2014 Železná srdce - 60 % Válečný veterán, armádní seržant Don „Wardaddy“ (Brad Pitt) velí jednomu z tanků Sherman, které v dubnu 1945 postupovala proti ustupující německé armádě.  Po těžkých bojích, kdy spojenecká […]
  • Johnny English - Co se stane, když všichni vynikající i dobří tajní agenti Velké Británie umřou?24. října 2018 Johnny English - Co se stane, když všichni vynikající i dobří tajní agenti Velké Británie umřou?  Nastoupí místo nich jeden další agent Johnny English. :-)   Když se řekne James Bond, tak si všichni představí, že to je vynikající chlap, všemi možnými ženami zbožňovaný, ale je to […]
  • Troja - Aby bylo mezi námi od počátku jasno: Trója NENÍ historický film.4. listopadu 2018 Troja - Aby bylo mezi námi od počátku jasno: Trója NENÍ historický film. Á, vidím, že mi nevěříte. Dobrá, řeknu to tedy ještě jednou: Trója NENÍ historický film. A do třetice:Trója NENÍ historický film. Už je to lepší? Historický film by se měl snažit o věrnou […]
  • U Konce světa - Jsme tady, abychom byli zničeni!8. března 2019 U Konce světa - Jsme tady, abychom byli zničeni! Začalo to v roce 2004, kdy se spojila trojice Edgar Wright, Simon Pegg a Nick Frost. Jejich první film Soumrak mrtvých (Shaun of the Dead) nejenže složil poctu žánru zombie hororů, ale […]
  • Troja - Wolfgang Petersen režíruje Brada Pitta a Orlanda Blooma v Trójské válce21. června 2019 Troja - Wolfgang Petersen režíruje Brada Pitta a Orlanda Blooma v Trójské válce Od Řecka na východ, přes Egejské moře, se nachází pobřežní město Troja, obehnané téměř nedobitnými hradbami. Díky tomu se zatím nestalo terčem Řeků. Staly se však události, které […]
  • Johnny English se vrací (Johny English Reborn) (80%)24. října 2018 Johnny English se vrací (Johny English Reborn) (80%) Po dlouhé době jsme se dočkali druhého dílu trhlé komedie, kde je opět hereckým hrdinou Rowan Atkinson, který má jako herec určitě ještě co nabídnout. V akční komedii Johny English se […]