Kritiky.cz > Pro domov > Magnetky jako skvělá dekorace

Magnetky jako skvělá dekorace

img a294587 w1993 t1506450092

Přemýšlíte, čím ozvlášt­nit pro­stor v bytě? Myslíte si, že už jste zku­si­li všech­no od pol­štářků až po nové závěsy? Ideálním oži­ve­ním jsou mag­net­ky, kte­ré neza­be­rou mís­to jen vyu­ži­jí stá­va­jí­cí pro­stor.
památky na Polsko
Na led­ni­ci nebo fut­ra
Malé mag­net­ky kte­ré může­te kou­pit jako dárek z cest skvě­le oži­ví led­nič­ku nebo kovo­vá fut­ra. Je to malin­ká deko­ra­ce, kte­rá doká­že oži­vit pro­stor a kdy­by se jed­no­ho dne pře­ci jen okou­ka­la není nic snaz­ší­ho než ji sun­dat. Většina z nás má mag­net­ky spo­je­né jen s tím, aby drže­ly nákup­ní lís­tek nebo vzkaz na led­ni­ci ale dají se vyu­žít i vel­mi kre­a­tiv­ně a napří­klad nasklá­dat na mag­ne­tic­kou tabul­ku kte­rá je v dostá­ní ve vět­ši­ně hrač­kář­ství a zavě­sit pak to celé jako obraz na stě­nu.

Originalita vlád­ne době
V době inter­ne­tu může­me vyu­žít kre­a­tiv­ní por­tá­ly kde obchod­ní­ci nabí­ze­jí své výrob­ky. Můžeme si tak vybrat ze širo­ké nabíd­ky prá­vě i mag­ne­tek. Na přá­ní nám drob­ní pro­dej­ci rádi vyro­bí mag­net­ku s datu­mem svat­by, naro­ze­ní děťát­ka nebo jmé­nem vše navíc v tónu barev naší domác­nos­ti.

Kreativní tvo­ře­ní je relax
Pokud je vám kre­a­tiv­ní tvo­ře­ní ale­spoň troš­ku blíz­ké může nakou­pit kla­sic­ké čer­né mag­net­ky a sami si je ozdo­bit. Pro tyto úče­ly v kre­a­tiv­ním obchůd­ku seže­ne­te prys­ky­ři­ci, na mag­net­ku pak vlo­ží­te papí­rek nebo jinou drob­nou věc kte­rou si pře­je­te zvěč­nit, čímž může být tře­ba kus ze ztra­ce­né náuš­ni­ce, dále pak nali­je­te dle návo­du na mag­net prys­ky­ři­ci a po zaschnu­tí se může­te těšit z ori­gi­nál­ní­ho výtvo­ru.
africké magnetky
Aby děti neza­há­le­ly
Jsou dru­hy jogur­tů, u kte­rých je sou­část bale­ní prá­vě mag­net­ka tu pak může dítě při­le­pit ke kusu čtvrt­ky kte­rou před­tím dítě vystřih­lo do tva­ru koleč­ka a ori­gi­nál­ně ji ozdo­bi­lo. Možností je také sád­ra, kte­rá po nali­tí do for­my a násled­ném ztvrd­nu­tí je vhod­ná k při­le­pe­ní mag­ne­tu.
Magnetky pro kaž­dé­ho
Ať už muž, žena nebo dítě, mag­net­ky není deko­ra­ce, kte­ré by vyvo­lá­va­la hád­ky. Je to způ­sob, jak ori­gi­nál­ně oži­vit pro­stor.

  • Postavit si ideální druhy pergol, můžeme všichni, ale co pravidla?30. dubna 2020 Postavit si ideální druhy pergol, můžeme všichni, ale co pravidla? Mnozí z lidí, by si přálo, mít na svých zahradách, nádherné posezení. Existují druhy pergol, jaké si lehce sami postavíme anebo necháme jejich realizaci na odborných rukách. Jak si ale […] Posted in Pro domov
  • Papírová alba s fotografiemi jsou stále krásnou vzpomínkou27. března 2020 Papírová alba s fotografiemi jsou stále krásnou vzpomínkou Papírová alba se mohou již v dnešní technické době zdát jako přežitkem. Vždyť, co s takovým papírkem s fotografií, který časem zežloutne, když si můžeme prohlížet super barevné, digitální […] Posted in Pro domov
  • Chraňme si své soukromí6. března 2020 Chraňme si své soukromí Berme v potaz, že vaše domácnost je pojištěná, ale stejně, kdo by chtěl, aby se mu po domě pohyboval někdo cizí, sahal na jeho věci. Věřte, že ochránit si soukromí jde a že možností je […] Posted in Pro domov
  • Vaše domácnost volá na poplach17. února 2020 Vaše domácnost volá na poplach Nepojištěná domácnost je jako časovaná bomba. Vlastně možná ještě horší, protože vy sami nemůžete ovlivnit, načasovat ji, kdy vybuchne. Někdy je ale rozmezí výbuchu mnohem jasnější. V […] Posted in Pro domov
  • Ideální výběr všeho potřebného pro naši zahradu9. dubna 2020 Ideální výběr všeho potřebného pro naši zahradu Každý toužíme po klidném posezení, ale také po pohodlné práci, když máme zahrady a to nejen před naším rodinným domem. Aby bylo na vašich zahradách a to nejen před domem, ale na kdejakých […] Posted in Pro domov
  • LAPAČE SNŮ - trendy amulety do vaší ložnice se skrytou symbolikou a živly přírody - mohou být nebezpečné?7. února 2020 LAPAČE SNŮ - trendy amulety do vaší ložnice se skrytou symbolikou a živly přírody - mohou být nebezpečné? Nosíte si po kapsách významné památeční předměty, které vám darovali členové vaší rodiny? Věříte na amulety a nemůžete bez nich usnout? Pak je tato oblíbená dekorace, kterou znali již […] Posted in Pro domov
  • Rekonstrukce vnitřních prostor je dokonalé řešení27. února 2020 Rekonstrukce vnitřních prostor je dokonalé řešení Každý z nás má sen a to ideální, krásné, moderní i stylové bydlení. Věděli jste ale, že to není žádný med a to po stránce finanční i fyzické? Ano, je to tak! Na rekonstrukci bytu, či […] Posted in Pro domov
  • Češi se neumí správně pojistit14. prosince 2019 Češi se neumí správně pojistit Právě pojištění je něco, co by měl zvládat každý, kdo se rozhodne vydat třeba někam na dovolenou do zahraničí. Bohužel ale opravdu velké množství lidí má problém se správně pojistit. […] Posted in Pro domov
  • Jak obléci dům14. února 2020 Jak obléci dům Inspirací v různých magazínech o bydlení najdete zajisté dost a dost. Důležité je takový zásah a úpravy pořádně načasovat a naplánovat. Není to úplně levná záležitost, zvlášť […] Posted in Pro domov
  • Věnce a věnečky22. prosince 2019 Věnce a věnečky Možná si vzpomenete, že jste v dětství vyli věnečky z pampelišek či jiných lučních květin. Maminky sice nikdy tímto nápadem moc nadšené nebyly, protože pampelišky zanechávaly na oblečení […] Posted in Pro domov

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com