Kritiky.cz > Pro domov > Magnetky jako skvělá dekorace

Magnetky jako skvělá dekorace

img a294587 w1993 t1506450092

Přemýšlíte, čím ozvlášt­nit pro­stor v bytě? Myslíte si, že už jste zku­si­li všech­no od pol­štářků až po nové závěsy? Ideálním oži­ve­ním jsou mag­net­ky, kte­ré neza­be­rou mís­to jen vyu­ži­jí stá­va­jí­cí pro­stor.
památky na Polsko
Na led­ni­ci nebo fut­ra
Malé mag­net­ky kte­ré může­te kou­pit jako dárek z cest skvě­le oži­ví led­nič­ku nebo kovo­vá fut­ra. Je to malin­ká deko­ra­ce, kte­rá doká­že oži­vit pro­stor a kdy­by se jed­no­ho dne pře­ci jen okou­ka­la není nic snaz­ší­ho než ji sun­dat. Většina z nás má mag­net­ky spo­je­né jen s tím, aby drže­ly nákup­ní lís­tek nebo vzkaz na led­ni­ci ale dají se vyu­žít i vel­mi kre­a­tiv­ně a napří­klad nasklá­dat na mag­ne­tic­kou tabul­ku kte­rá je v dostá­ní ve vět­ši­ně hrač­kář­ství a zavě­sit pak to celé jako obraz na stě­nu.

Originalita vlád­ne době
V době inter­ne­tu může­me vyu­žít kre­a­tiv­ní por­tá­ly kde obchod­ní­ci nabí­ze­jí své výrob­ky. Můžeme si tak vybrat ze širo­ké nabíd­ky prá­vě i mag­ne­tek. Na přá­ní nám drob­ní pro­dej­ci rádi vyro­bí mag­net­ku s datu­mem svat­by, naro­ze­ní děťát­ka nebo jmé­nem vše navíc v tónu barev naší domác­nos­ti.

Kreativní tvo­ře­ní je relax
Pokud je vám kre­a­tiv­ní tvo­ře­ní ale­spoň troš­ku blíz­ké může nakou­pit kla­sic­ké čer­né mag­net­ky a sami si je ozdo­bit. Pro tyto úče­ly v kre­a­tiv­ním obchůd­ku seže­ne­te prys­ky­ři­ci, na mag­net­ku pak vlo­ží­te papí­rek nebo jinou drob­nou věc kte­rou si pře­je­te zvěč­nit, čímž může být tře­ba kus ze ztra­ce­né náuš­ni­ce, dále pak nali­je­te dle návo­du na mag­net prys­ky­ři­ci a po zaschnu­tí se může­te těšit z ori­gi­nál­ní­ho výtvo­ru.
africké magnetky
Aby děti neza­há­le­ly
Jsou dru­hy jogur­tů, u kte­rých je sou­část bale­ní prá­vě mag­net­ka tu pak může dítě při­le­pit ke kusu čtvrt­ky kte­rou před­tím dítě vystřih­lo do tva­ru koleč­ka a ori­gi­nál­ně ji ozdo­bi­lo. Možností je také sád­ra, kte­rá po nali­tí do for­my a násled­ném ztvrd­nu­tí je vhod­ná k při­le­pe­ní mag­ne­tu.
Magnetky pro kaž­dé­ho
Ať už muž, žena nebo dítě, mag­net­ky není deko­ra­ce, kte­ré by vyvo­lá­va­la hád­ky. Je to způ­sob, jak ori­gi­nál­ně oži­vit pro­stor.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Zahradní jezírko lehce a jednoduše13. října 2019 Zahradní jezírko lehce a jednoduše Jako první je důležité si uvědomit, zda budete jezírko budovat sami, nebo si najmete stavební firmu. Nemusím Vám asi říkat, že stavba na objednávku vyjde o něco dráž, než když Vy sami […]
  • Stavba rodinného domu: hlídejte pozemek, rozpočet i materiály13. listopadu 2019 Stavba rodinného domu: hlídejte pozemek, rozpočet i materiály Zvlášť pokud máte nebo čekáte rodinu, je stavba domu pravděpodobně největším rozhodnutím, které v životě uděláte. Proto je důležité si nejenom všechno dobře promyslet, ale také […]
  • Perníčky nemusí sloužit pouze k jídlu4. října 2019 Perníčky nemusí sloužit pouze k jídlu Perníčky jsou typickou vánoční pochutinou. Milovníci sladkého si na ni jistě každý rok pochutnávají. Pečete si perníčky sami nebo si je necháváte péct? Vyzkoušejte si letos upéct vlastní […]
  • Dům, který vám bude šetřit19. října 2019 Dům, který vám bude šetřit Rozhodnout se o tom, že chceme stavět vlastní dům, nás stojí mnoho hodin uvažování, debat a plánování. Jakmile však toto máme za sebou, čeká nás zvažování další a to jaký dům vlastně […]
  • Nebuďte otroky svého bydlení12. října 2019 Nebuďte otroky svého bydlení Co tím chtěl básník vlastně říci? Mít vlastní byt či dům je jistě skvělou záležitostí. Je však nutné se vyvarovat uvažování o vlastním bydlení jakožto o něčem ultimátním, co nás k sobě […]
  • Dost místa pro všechny4. listopadu 2019 Dost místa pro všechny Při rekonstrukci koupelny bychom měli myslet hlavně na účelnost. Což ale neznamená, že naše koupelna bude po našem zásahu strohá a nudná. Pokud už máme za sebou tu nepříjemnou záležitost, […]
  • Krásná zahrada kdekoliv24. září 2019 Krásná zahrada kdekoliv Každý den vidíme časopisy a sociální sítě plné inspirace, vídáme krásné fotky snídaní ve slunečné zahradě plné květin, ale bohužel každý si toto nemůže dovolit. Máme pro vás takový malý […]
  • Bydlení ve francouzském stylu5. listopadu 2019 Bydlení ve francouzském stylu Byt, který je zařízený ve francouzském stylu, je účelný a zároveň zdobný. Zkuste si zařídit bydlení podle francouzských tradic. Především se nebojte použít při zařizování interiéru v tomto […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • První rekonstrukce v životě14. listopadu 2019 První rekonstrukce v životě Od roku 2016 se oblast pro poskytování hypoték dosti změnila. Podmínky se zpřísnily, povinnost zaplacení daně z koupě nemovitosti se přesunula na kupujícího a je mnohem vyšší potřeba mít […]