Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Knihovnička > Magické kočky: Nástěnný kalendář pro rok 2023

Magické kočky: Nástěnný kalendář pro rok 2023

sss1
sss1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ciro Marchetti udě­lal Magické koč­ky v tak vel­kém for­má­tu, že vás ohro­mí! Nástěnný kalen­dář vás navíc může pro­vá­zet celým rokem a věř­te, že to bude věru magic­ký rok! Protože  kaž­dý obrá­zek, kaž­dá kočka skrý­vá tajem­ství, kte­ré může skrý­vat jenom kočka.

Ciro Marchetti, geni­ál­ní umě­lec s vytří­be­nou, k doko­na­los­ti dove­de­nou tech­ni­kou tvor­by a s před­sta­vi­vos­tí, kte­rá vel­mi čas­to sahá až za hra­ni­ce lid­ských mož­nos­tí vidě­ní. Možná ho zná­te z těch nej­krás­něj­ších taro­to­vých karet, je to doslo­va král mezi uměl­ci. Jeho svě­ty jen ožít, je to jako vejít do svě­ta Alenky v říši divů.

A dívat se na Magické koč­ky není jen o obdi­vo­vá­ní krá­sy koček jako tako­vých.

KALENDÁŘ MAGICKÉ KOČKY: Kočičí svět se otví­rá

Ale někdy jsem míva­la pocit, že v obráz­cích vstu­pu­ji do svě­ta, jak ho koč­ky vní­ma­jí.

Skrytý, mystic­ký, tajem­ný… nám  nepří­stup­ný. Něčím tak magic­ký, že pro mne bude zají­ma­vým zážit­kem pro­jít si celý rok s jeho pro­mě­na­mi. Jaro, léto, pod­zim… fak­tem je, že pro zim­ní obdo­bí, use­brá­ní a nala­dě­ní se na čis­tou magii a klid je to kalen­dář doko­na­lý. Tak tedy: ide­ál­ní vánoč­ní dárek, kte­rý si bude obda­ro­va­ný váž­ně dlou­ho pama­to­vat. Otiskne se do té naší este­tic­ké pamě­ti spo­je­né s krá­sou a kouz­lem Vánoc.

Tak krás­ný rok 2023!

O auto­ro­vi: Ciro Marchetti je oce­ňo­va­ný umě­lec ze Spojeného krá­lov­ství. Vystudoval umě­ní v Londýně, poté pra­co­val v Evropě a Jižní Americe., kde spo­luza­lo­žil designo­vou a umě­lec­kou agen­tu­ru, kte­rá se dočka­la vel­ké­ho úspě­chu. Později se pře­stě­ho­val do USA (Miami) a kro­mě říze­ní své spo­leč­nos­ti se věno­val worksho­pům, před­náškám o digi­tál­ním umě­ní a tvor­bě ilu­stra­cí. Tvoří feno­me­nál­ní kar­ty, pla­ká­ty, kalen­dá­ře, sklá­dač­ky, dře­vě­né kra­bič­ky, šát­ky, taš­ky, župa­ny – vše s uchva­cu­jí­cí taro­to­vou téma­ti­kou.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing, https://www.synergiepublishing.com/cs/shop/karty/vykladacky/000543_magicke-kocky-kalendar-2023.php


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,88485 s | počet dotazů: 266 | paměť: 58555 KB. | 09.02.2023 - 07:02:57