Magická zvířata - Psí kouzla - kniha

38492918

Lotka stá­la před zrca­dlem a zrov­na si zapí­na­la svůj nový škol­ní sve­třík čer­ve­né bar­vy, kte­rý ji kou­pil strejda. Pomyslela si, že to není až tak špat­né, avšak z toho­to omy­lu ji vyved­la Sofinka, její, či spí­še strejdo­va fen­ka. Aby v tom bylo jas­no - Lotka žila u strýč­ka, bra­t­ra její­ho tatín­ka, kte­rý už nebyl a kam ji dala mamin­ka, aby moh­la pra­co­vat v Paříži. Strýček vlast­nil obchod se zví­řa­ty, ale ne leda­ja­ký - kou­zel­ný. Všechna zví­řa­ta mlu­vi­la, kouz­li­la, k tomu strýč­kův syn Daniel i sám strý­ček umě­li čaro­vat a roz­mlou­vat se zví­řa­ty. Aby toho neby­lo málo, tak i Lotka měla tyto magic­ké schop­nos­ti.

Nyní už s tím byla srov­na­ná, ale ze začát­ku to pro ni bylo těž­ké. Tak tedy Sofinka pro­nes­la, že ten sve­třík je moc vel­ký. Lotka už to vědě­la, strý­ček neměl moc zku­še­nos­tí s naku­po­vá­ním pro hol­ky a tak to také vypa­da­lo. Druhý den se Lotka vyda­la do úpl­ně nové ško­ly a neby­la z toho dva­krát nad­še­ná. což se dá pocho­pit, když tam niko­ho nezna­la. Navíc ji čeka­lo nepří­jem­né zjiš­tě­ní - Zara a její ban­da. Zara byla zlá a nafou­ka­ná a spe­ci­ál­ně s Lotkou měla nevy­ří­ze­né účty. Lotku jíma­la hrůza, když ji její nová uči­tel­ka k Zaře posa­di­la do lavi­ce.

Nutno podotknout, že se Zara cho­va­la jako uči­ně­né nevi­ňát­ko, tudíž nikdo nemohl pro­kouk­nout její pra­vou tvář. Ale i to se mělo změ­nit. Když byl čas obě­da, tak si Zara spo­lu se svou par­tou sed­la k Lotce a děv­ča­ta se cho­va­la vel­mi přá­tel­sky, což bylo nesmír­ně pode­zře­lé - Lotka vědě­la, že se něco sta­ne. Zara jí radi­la vylep­šit si jíd­lo a posy­pa­la ho výraz­ně pepřem, až z toho zača­la Lotka slzet a kýchat. Zara se těši­la, že se Lotka roz­plá­če, ale ta se neda­la. Výhružně na ni zavr­če­la, aby ji necha­la být a šla s hla­vou vzty­če­nou pryč, což Zara neče­ka­la a mír­ně ji to uzem­ni­lo.

Když Lotka při­šla domů, strý­ček se hned zají­mal, jaké to bylo, ale Lotka nechtě­la nic říct, avšak Sofinka ji nako­nec pře­svěd­či­la. Strýček toho vel­mi lito­val a chtěl jít do ško­ly, avšak od toho ho Lotka zra­zo­va­la s tím, že to zvlád­ne. Dan byl u veče­ře vel­mi zamlk­lý, až to Lotce při­šlo líto, pro­to­že jeho se nikdo na prv­ní škol­ní den neze­ptal a tak to hned napra­vi­la, avšak Dan neměl nejmen­ší chuť se s něčím svě­řo­vat. Lotka si v tu chví­li pomys­le­la, že to asi u něj neby­lo taky nej­lep­ší. Druhý den ráno krá­če­la Lotka do ško­ly s ješ­tě vět­ší nechu­tí.

Více na Kritiky.cz
Johnny English Rowan Atkinson to z podivína Mr Beana dotáhl až na agenta číslo 1 celé Británie. Ovšem pouze...
Monopoly Streets ...
Slender Man (když mizí středoškolačky v Massachusetts) Slender Man jako postava patří mezi snad nejznámější creepypasty které kolují po internetu. ...
WESTWORLD III. séria (2020) na HBO GO (SK) ...
Jaká matka, taková dcera Jaká matka, taková dcera, říká se často. Je to ale skutečně tak? Matka a dcera jsou spojen...

Během dne si sed­la ven­ku mimo ostat­ních, pro­to­že se s ní nikdo neba­vil, což byla prá­ce Zary, kte­rá ostat­ním vyhro­žo­va­la, tudíž se jí báli. Najednou k ní při­šla hol­ka, kte­rá ve ško­le prv­ní den neby­la - Ruby. Ta měla dlou­hé zrza­vé vla­sy sple­te­né do copů. Začala se s Lotkou bavit, což ji doce­la pře­kva­pi­lo, pro­to­že se k ní nikdo neměl z celé ško­ly. Vtom se při­blí­ži­la Zara se svou par­tou při­slu­ho­va­ček a důraz­ně Ruby naká­za­la, aby se s Lotkou pře­sta­la bavit a potom jí to odpus­tí. Ruby však na Zaru neda­la a ješ­tě jí navíc uká­za­la, že si z ní nic nedě­lá.

Druhý díl této série je stej­ně jako prv­ní vel­mi pove­de­ný. Zara opět štve člo­vě­ka, už když to čte, navíc kdy­by měl tako­vou oso­bu potkat ve sku­teč­nos­ti. Díky bohu jí Lotka díky čaro­vá­ní uká­že, zač je toho loket. Obálka moc hezká, stej­ně jako u prv­ní­ho dílu. Autorka Holly Webb snad ani jiné než půvab­né pří­běhy o zví­řa­tech psát neu­mí. Má 120 stran.

Knihu může­te zakou­pit za 127 Kč zde.

 • Autor: Holly Webbová
 • Žánr: pří­běhy o zví­řa­tech
 • Nakladatelství: Fragment
 • Datum vydá­ní:03. 05. 2018


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • O bílém kocourkovi - kniha12. dubna 2018 O bílém kocourkovi - kniha Mia je menší holka, která chodí do školy a momentálně se velmi trápí, protože jí zemřel její milovaný kocour Sandy. Její nejlepší kamarádka Emilka má kočku Hedvábku, kterou její panička […]
 • Šarlota a vysněný kůň: Nejtajnější přání - kniha2. března 2018 Šarlota a vysněný kůň: Nejtajnější přání - kniha Šarlota byla jeden den před letními prázdninami. Kdysi to pro ni byl impuls, že pojede s rodiči a dvěma sourozenci na ostrov Noirmoutier na atlantském pobřeží Francie, kde existovali čtyři […]
 • Magická zvířata - kočičí čáry - kniha8. února 2018 Magická zvířata - kočičí čáry - kniha Lotka byla smutná. Před dvěma dny jí maminka sdělila, že vzala novou práci v Paříži, tudíž bude muset Lotka odjet ke strýčkovi na celé léto. Lotka byla velmi nazlobená, protože maminku […]
 • Spirit Animals: Soumrak strážců – Kamenné srdce - podaří se Zelenopláštníkům očistit své jméno?19. prosince 2018 Spirit Animals: Soumrak strážců – Kamenné srdce - podaří se Zelenopláštníkům očistit své jméno? Princezna Song byla mladá dáma, která momentálně měla starosti. Přecházela netrpělivě po své komnatě v poradní citadele. Chtěla totiž poprosit svého otce, aby se mohla zúčastnit na prvním […]
 • Ať žijí štěňata: Miky detektivem - kniha25. února 2018 Ať žijí štěňata: Miky detektivem - kniha Katka seděla ve třídě, ale vůbec nevnímala - snila totiž o štěňatech, kterých byla velká kupa a dováděla na zahradě. V jejím snu vystupovala i maminka s tatínkem, kteří se vřele usmívali s […]
 • Hrdina - kniha14. května 2018 Hrdina - kniha Hrdina je policejní pejsek. Tedy byl. Dnes jde do zálohy, prostě na zasloužilý odpočinek - do psího policejního důchodu. Z hlediště ho sledoval Ben, což byl syn jeho páníčka a div nepraskl […]
 • Psí záchranářky - Báječný pes - kniha4. března 2018 Psí záchranářky - Báječný pes - kniha Taylor šla ke své skříňce, už totiž skončilo vyučování a Taylor si ještě stále zvykala na novou školu v Roxbury Parku. Odstěhovala se totiž s celou rodinou do jiného města a nebylo to […]
 • Veterinární akademie - Škola začíná - kniha6. června 2018 Veterinární akademie - Škola začíná - kniha Ve Vrbovém údolí se Abbey chystala na svůj první školní den. Za spolubydlící měla holku jménem Hanna. Už na první pohled bylo patrné, že jejich rodiny jsou tak rozdílné, jak jen to mohlo […]
 • Šarlota a vysněný kůň 3 : Nečekaný host - bude ranč zachráněný?18. prosince 2018 Šarlota a vysněný kůň 3 : Nečekaný host - bude ranč zachráněný? Pan Kessler, jenž byl učitelem jezdectví, momentálně volal na Šarlotu, aby šla ze stáje pomalu ven. Ovšem Šarlota z toho nebyla vůbec nadšená, protože její kůň Won Da Pie měl ještě úplně […]
 • Spirit Animals: Soumrak strážců – Velký návrat - kniha12. února 2018 Spirit Animals: Soumrak strážců – Velký návrat - kniha Zeríf se zachytil prsty v malé puklině a pokoušel se vylézt na úzkou skalní římsu. Byl rád, že vyvázl vcelku se zdravou kůží. Byl na útěku celé dny. Jakmile se objevili Zelenopláštníci, […]