Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Maggie Smithová

Maggie Smithová

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dame Margaret Natalie Smithová, DBE (28. pro­sin­ce 1934, Illford, Essex, Anglie), zná­má jako Maggie Smithová, je brit­ská hereč­ka, dvoj­ná­sob­ná drži­tel­ka Oscara i Zlatého gló­bu, pěti cen BAFTA a drži­tel­ka Ceny Emmy a Ceny Tony.

Životopis

Osobní život

Narodila se sekre­tář­ce Margaret (roz. Huttonové) a pato­lo­go­vi Nathanielovi Smithovi. Má dva star­ší bra­t­ry, dvoj­ča­ta Alistaira a Iana.

V roce 1967 se vda­la za her­ce Roberta Stephense, se kte­rým má dva syny, oba her­ce – Chrise Larkina a Tobyho Stephense. V roce 1974 se roz­ved­li. O rok poz­dě­ji se hereč­ka zno­vu vda­la za sce­náris­tu a lib­re­tistu Beverleyho Crosse. Toto man­žel­ství skon­či­lo v roce 1998 Crossovou smr­tí.

Zajímavost

Při natá­če­ní fil­mu Harry Potter při­zna­la svou rako­vi­nu prsu. (2009)

Kariéra

Maggie Smithová je význam­nou brit­skou diva­del­ní, fil­mo­vou a tele­viz­ní hereč­kou. Svůj prv­ní film nato­či­la v roce 1956. Zpočátku se věno­va­la spí­še diva­dlu, hrá­la mj. Desdemonu v Othellovi, za jejíž fil­mo­vé ztvár­ně­ní zís­ka­la v roce 1965 svou prv­ní osca­ro­vou nomi­na­ci. Svého prv­ní­ho Oscara zís­ka­la v roce 1969 za roli neor­to­dox­ní skot­ské uči­tel­ky ve fil­mu Nejlepší léta sleč­ny Jean Brodieové (ang­lic­ky The Prime of Miss Jean Brodie), dru­hé­ho o devět let poz­dě­ji za roli Diany Barrieové ve fil­mu Apartmá v Kalifornii.

Mezi její dal­ší zná­mé role pat­ří mat­ka před­sta­ve­ná v kome­dii Sestra v akci a jejím pokra­čo­vá­ní, Minerva McGonagallová ve fil­mo­vém zpra­co­vá­ní romá­nů o Harrym Potterovi, Charlotte Bartlettová ve fil­mu Pokoj s vyhlíd­kou ad.

V roce 1970 byla oce­ně­na Řádem brit­ské­ho impé­ria (rytíř-komandér). V roce 1990 obdr­že­la šlech­tic­ký titul dame (žen­ský ekvi­va­lent sira).


Detaily o článku Maggie Smithová


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,73557 s | počet dotazů: 254 | paměť: 58121 KB. | 10.08.2022 - 08:29:24