Kritiky.cz > Recenze knih > Magdalena Jelínková Nováková: Zvěrohrátky pro nejmenší

Magdalena Jelínková Nováková: Zvěrohrátky pro nejmenší

Zverohradky

Hledáte kníž­ku, vhod­nou jako dárek k prv­ním naro­ze­ni­nám nebo pod prv­ní vánoč­ní stro­me­ček? Nebo tápe­te a v pamě­ti loví­te říka­dla, kte­rá jste z dět­ských let už zapo­mně­li? Už nemu­sí­te. Sáhněte po Zvěrohrátkách pro nejmen­ší autor­ské dvo­ji­ce Magdalena Jelínková – Dominik Vlášek. Jednoduché, ale vese­lé ilu­stra­ce Mirka Vostrého budou bavit nejen děti, ale i vás.

Autoři vychá­ze­li z čes­ké říše zví­řat, dětem za pomo­ci krát­kých čty­řver­šo­vých říka­nek před­sta­ví postup­ně zví­řa­ta, kte­rá bez­peč­ně pozna­jí i nejmen­ší děti – kap­ra, pra­se, pej­ska, liš­ku, labuť, pavou­ka, koně, koč­ku a žíža­lu.

Veršovánky jsou ryt­mic­ké a nejsou slo­ži­té na zapa­ma­to­vá­ní: „Pejsku milý uša­tý, hlí­dáš domek za vra­ty. Kožíšek máš chlu­pa­tý, snad nejsi i ble­cha­tý. Sedni, leh­ni, pac mi dej a při tom se usmí­vej. Haf, haf, ště­kej vese­le, hlí­dej mě u poste­le.“ Ke kaž­dé říkan­ce pat­ří vese­lý obrá­zek a dopl­ňu­jí­cí úkol – u pej­ska roz­ví­jí pozor­nost dítě­te a odka­zu­je na ilu­stra­ci – dítě si má všim­nout, kdo sedí na plo­tě, za nímž hlí­dá pej­sek. Na výběr je ze tří odpo­vě­dí – mezi nimiž je nakres­le­ná i ta správ­ná – ptá­ček.

Autoři ver­šů vychá­ze­li z toho, co je pro jed­not­li­vá zví­řa­ta cha­rak­te­ris­tic­ké, co je vše­o­bec­ně zná­mé a děti jsou schop­né to lehce pocho­pit: „Žížala malin­ká pod zemí žije, na povrch vylé­zá, jen pokud lije. Tunely pro­lé­zá, má to tam ráda, půdu tak kytič­kám vždy načechrá­vá.“

Zvěrohrátky pro nejmen­ší jsou lepo­re­lem, tedy har­mo­ni­ko­vě sklá­da­nou kni­hou, boha­tě ilu­stro­va­nou, s níz­kým počtem stran. Celou kni­hu lze roz­lo­žit do dlou­hé­ho pru­hu.  Jednotlivé stra­ny kníž­ky jsou na pev­ném papí­ře, odo­la­jí tedy dět­ským ručič­kám, krou­ce­ní, ohý­bá­ní a žužlá­ní.

Jde o jed­no­du­ché, vhod­né prv­ní čte­ní s mamin­kou, tatín­kem, babič­kou nebo dědeč­kem, kte­ré lze jen dopo­ru­čit.


 • Autor:Magdalena Jelínková Nováková
 • Žánr:říka­dla, obráz­ko­vá kni­ha, lepo­re­lo
 • Nakladatelstvi:CPRESS
 • Datum vydá­ní:01.08.2016

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz.


Ohodnoťte článek


Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • Hádanky a úkoly pro sportovce šikuly -knížka, která rozhýbe vaše děti9. srpna 2018 Hádanky a úkoly pro sportovce šikuly -knížka, která rozhýbe vaše děti Ve zdravém těle zdravý duch. Pro někoho možná otřepaná fráze. Pro děti je ale pohyb velice důležitý. Pravidelně se hýbat a otužovat by měla být součást každého dne, nejen dětí, ale i […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Pravda o hovínku23. srpna 2019 Pravda o hovínku Nic tak nepřitahuje pozornost malých i velkých dětí, jako je téma týkajících se právě „hovínek“. A s pomocí tohoto fascinujícího, ale i velmi zábavného průvodce s originálním názvem […]
 • Relaxační desetiminutovky – aktivity ke zklidnění dětí24. září 2018 Relaxační desetiminutovky – aktivity ke zklidnění dětí Dnešní uspěchaná doba, mnoho kroužků a aktivit, které děti mají při příchodu ze školky či školy, často i velmi aktivní způsob trávení volného času rodiny, to jsou příčiny toho, že jsou […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]