Kritiky.cz > Filmové recenze > F.F.F. > Mafiáni

Mafiáni

Mafian

Martin Scorsese, Robert De Niro a Joe Pesci. Tohle hvězd­né trio bylo v prv­ní polo­vi­ně deva­de­sá­tých let na vrcho­lu své tvůr­čí spo­lu­prá­ce. A ješ­tě před­tím, než spo­leč­ně nato­či­li Casino, vystřih­li si čis­to­krev­nou gan­gs­ter­sku, zalo­že­nou na sku­teč­ném pří­bě­hu Henryho Hilla. Ten se roz­ho­dl svěd­čit pro­ti mafii i svým kum­pá­nům, aby násled­ně dou­fal, že se scho­vá v pro­gra­mu na ochra­nu svěd­ků.

Ray Liotta už nikdy v živo­tě nedo­stal lep­ší roli. Robert De Niro a Joe Pesci si tu nao­pak pou­ze při­pra­vi­li ring pro poz­děj­ší Casino, kde hlav­ně Pesci roz­ve­dl svůj cha­rak­ter z Mafiánů k napros­té doko­na­los­ti. Ale potká­te tu i dal­ší zná­me tvá­ře, kte­ré se kolem nej­lep­ších gan­gs­te­rek deva­de­sá­tých let mota­ly.

Mafiáni jsou sku­teč­nou kla­si­kou a ve všech žeb­říč­cích TOP gan­gs­ter­slých fil­mů se umis­ťu­jí na před­ních příč­kách. Ne-li pří­mo na té nej­vyš­ší. Nejde však o něja­ké pře­hy­po­va­né budo­vá­ní kul­tu. Scorsese sku­teč­ně nato­čil jeden z nej­lep­ších mafi­án­ských fil­mů všech dob, kte­rý svou epič­nos­tí doká­že divá­ka strh­nout i více jak 20 let od své pre­mi­é­ry.

Mafiány zkrát­ka musí­te vidět! Dostanete vprav­dě epic­kou ságu o vze­stu­pu a pádu jed­no­ho gan­gs­te­ra. A i když to zní kli­šo­id­ně, tady jsou zvo­le­ná slo­va zce­la na mís­tě – nelze to vystih­nout jinak.

  • Casino13. května 2020 Casino Každý, kdo propadl filmu, má nejspíš jeden, který to všechno zlomil. Ten který přetavil sledování filmů, coby zahánění nudy, v totální propadlost tomuto médiu a udělal z něj celoživotního […] Posted in F.F.F.
  • Poslední skaut10. června 2020 Poslední skaut Režisér Tonny Scott v nejlepší formě, drsňák Bruce Willis na vrcholu drsňáctví, několik legendárních scén a hláška vedle hlášky. Přesně takový je Poslední skaut. Jeden z nejlepších akčních […] Posted in F.F.F.
  • Čelisti20. května 2020 Čelisti Filmfanatic dnes přináší další z legendárních kousků filmové kinematografie. Kultovní film režisérského esa Stevena Spielberga, kterým na sebe upozornil svět a ten se pak začal bát chodit […] Posted in F.F.F.
  • Pulp Fiction24. června 2020 Pulp Fiction Není snad člověka, který by Pulp Fiction neznal. Ale rozhodně se najdou tací, kteří ho neviděli – znal jsem takové lidi osobně, ale teď už si své filmové vzdělání samozřejmě […] Posted in F.F.F.
  • Smrtící epidemie1. července 2020 Smrtící epidemie Filmfanatic si poslední dny nakoukal řadu filmů o epidemiích. Podíval se hned na několik neznámých snímků, ale připomenul si také ty nejproslulejší kousky žánru. Po uvážlivém zhodnocení se […] Posted in F.F.F.
  • Četa27. května 2020 Četa Aby to ve Filmech Filmového Fanatika nebyla samá gangsterka, zabředneme dnes do válečných vod. Režisér Oliver Stone (sám veterán vietnamské války) natočilv roce 1986 působivou sondu o […] Posted in F.F.F.
  • V zaměřovači snipera5. července 2020 V zaměřovači snipera V zámořských kinech válcuje pokladny Americký sniper, takže určitě nebude od věci, když se v sekci DOKUMENTY podíváme na jeden snímek právě o elitních střelcích. V zaměřovači snipera je […] Posted in Dokumenty
  • Týpci a zbraně – pubescentní obchodníci se smrtí4. června 2020 Týpci a zbraně – pubescentní obchodníci se smrtí Americký sen si prožili v Miami na Floridě během války v Iráku dva dvacetiletí kamarádi. Hill a Teller dokázali najít nedostatek v systému a dostat se k miliardovým zakázkám pro americkou […] Posted in Retro filmové recenze
  • Černobyl - 3,6 Rentgenu není nic hrozného12. května 2020 Černobyl - 3,6 Rentgenu není nic hrozného Filmfanatic sliboval, že se k výtečnému seriálu Černobyl vrátí až opadne největší vlna hypu, a svůj slib právě plní. A moc rád přiznává, že pětidílné minisérii HBO se musí absolutorium […] Posted in TV Recenze
  • Na obzoru: Scorseseho The Irishman6. února 2019 Na obzoru: Scorseseho The Irishman    Martin Scorsese patří jednoznačně mezi největší žijící legendy současného filmu. Jeho snímky jako Casino, Mafiáni, Taxikář, Skrytá identita nebo Letec se nesmazatelně zapsaly do filmové […] Posted in Filmové a televizní aktuality

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...