Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Madagaskar 2: Útěk do Afriky

Madagaskar 2: Útěk do Afriky

Mad2

Známá par­ta z jed­nič­ky ve slo­že­ní lev Alex, zeb­ra Marty, hro­ši­ce Gloria a žira­fák Melman se  vra­cí! Tentokrát si to namí­ří z Madagaskaru letec­ky pří­mo na afric­ký kon­ti­nent. Tam již na kaž­dé­ho z našich hrdi­nů čeká vlast­ní pří­běh, kte­rý mu osud při­chys­tal. Ač ten­to ani­mák objek­tiv­ně nedo­sa­hu­je téměř žád­né umě­lec­ké hod­no­ty, při­sti­hl jsem se, jak jeho zhléd­nu­tí dopo­ru­ču­ju kudy cho­dím. Proč?

Prostě tak kon­cen­t­ro­va­né množ­ství potrh­lých fór­ků na metr čtve­reč­ní vykouz­lí úsměv i na tvá­ři ská­ly. Takže pokud se chce­te  zba­vit špat­né nála­dy, je pro vás Madagaskar 2 jas­ná vol­ba.

O čem ale nesmí­te pře­mýš­let? O tom, že film je vlast­ně v jádru jen jakým­si polo­to­va­rem splá­ca­ným z vtip­ných scé­nek a uje­tých gagů, kte­ré se sna­ží pohro­ma­dě udr­žet pou­ze žalost­ně trap­ná dějo­vá lin­ka plná klišé. Snímek je upřím­nou sna­hou tvůr­ců divá­ka poba­vit, a to bez náro­ků na něja­ký smys­lu­pl­něj­ší dojem. Ale ne že by se nic nedě­lo, nao­pak – všu­de je vidět pře­hr­šel nápa­dů, kte­ré se sna­ži­li auto­ři nacpat do divác­ky při­ja­tel­né sto­pá­že hodi­ny a půl. Snímek má pro­to vel­mi rych­lé tem­po a srší ener­gií ve sty­lu šou­me­na Dana Nekonečného.

Na plát­ně se nám roz­vi­ne hned kvar­te­to dějo­vých linií, kopí­ru­jí­cích osu­dy kaž­dé­ho ze čtyř hlav­ních hrdi­nů. Jasně nej­hor­ší, ale bohu­žel také hlav­ní dějo­vou linií je pří­běh lva Alexe. Patosem nabi­tý pří­běh o návra­tu ztra­ce­né­ho syna oči­vid­ně vykrá­dá Lvího krá­le (1994) a nabí­zí pou­ze zápla­vu mora­li­zu­jí­cí­ho tla­chá­ní. Ostatní linie ale naštěs­tí už sto­jí za to. Ať už jsou to velevtip­né hro­ší námlu­vy či líče­ní Martyho neleh­kos­ti bytí upro­střed kon­form­ní­ho zeb­ří­ho stá­da, kde jeho indi­vi­du­a­li­ta nedo­stá­vá potřeb­ný pro­stor (a to na začát­ku vykři­ko­val: „vždyc­ky jsem si přál být čle­nem stá­da!“. Ani osu­dy žira­fá­ka Melmana coby novo­pe­če­né­ho šamana-lékaře nejsou neza­jí­ma­vé, zvlášť když film ozvlášt­ní o milost­nou lin­ku.

Tradiční opo­rou Madagaskaru je vyku­tá­le­ná par­ta tuč­ňá­ků, roz­do­vá­dě­ný soun­d­track a davo­vé scé­ny. Co mi nao­pak poně­kud kazí výsled­ný dojem je kara­te babič­ka, jejíž nasa­ze­ní do akce je vel­mi kon­tro­verz­ní. Místy je neu­vě­ři­tel­ně trap­ná, jin­dy doká­že roze­smát i ona. Něco podob­né­ho jsme moh­li sle­do­vat už v o tří­du hor­ší Karcoolce (2005), kde taměj­ší babič­ka jez­di­la na snow­bo­ar­du. Madagaskaří babič­ka pro změ­nu mlá­tí zví­řát­ka a „sran­dov­ně“ cho­dí. Její závě­reč­ná naklá­dač­ka hlav­ní­mu zápo­rá­ko­vi je ale výbor­ná.

Podobně jako někte­ří pijá­ci v oddě­le­ní s vod­kou, tak i někte­ří fil­mo­ví divá­ci hle­da­jí vyso­ce kon­cen­t­ro­va­nou zába­vu. Madagaskar 2 vám ji doká­že poskyt­nout, ovšem z hrd­la se vám kro­mě smí­chu bude drát také okříd­le­ná věta: „to je váž­ně blbost!“


Photo © Bonton

Části seriálu:  Madagaskar


  • Madagascar 3 - Recenze - 100 %23. června 2012 Madagascar 3 - Recenze - 100 % Po dlouhé době mě nalákala do kina novinka animovaného filmu Madagaskar, třetí pokračování uspěšného dobrodružství nerozlučných zvířecích kamarádů. Musím říci, že toto pokračovaní mne […] Posted in Filmové recenze
  • Madagaskar - Madagascar19. prosince 2005 Madagaskar - Madagascar Počítačové animované filmy mají v posledních letech na růžích ustláno (ne, že by k nim snad kritici byli milejší, ale diváci je mají celkem v oblibě). Tituly jako Shrek nebo Doba ledová […] Posted in Filmové recenze
  • Shrek - Je tomu už 20 let, co vznikl "Obr s tykadly".8. února 2021 Shrek - Je tomu už 20 let, co vznikl "Obr s tykadly". Pohádku o obrovi Shrekovi, který se vydává osvobodit princeznu (teda ne že by to dělal dobrovolně), si zamilovali nejen děti, ale i dospělí. Některé vtipy totiž až tak pro děti […] Posted in Retro filmové recenze
  • Shrek 2 - A byla svatba a pak spolu Shrek s Fionou žili šťastně až do smrti…22. října 2020 Shrek 2 - A byla svatba a pak spolu Shrek s Fionou žili šťastně až do smrti… A byla svatba a pak spolu Shrek s Fionou žili šťastně až do smrti… Tedy žili by, kdyby se ovšem nevydali za princezninými rodiči! Návštěva království Za sedmero horami se totiž záhy zvrtne […] Posted in Retro filmové recenze
  • Shrek14. října 2020 Shrek Zlobr Shrek žije sice docela sám, ale šťastně ve svém domku na samotě u lesa až do chvíle, kdy je doslova přepaden nekonečným zástupem známých i méně známých pohádkových postaviček, které […] Posted in Retro filmové recenze
  • Shrek 2 - Po úspěšném filmu se do přípravy dílu druhého pustí leckdo.14. září 2019 Shrek 2 - Po úspěšném filmu se do přípravy dílu druhého pustí leckdo. A co si budeme namlouvat, většinou to nedopadá zrovna nejlépe: málokdy se stává, že druhý díl je lepší než díl první. A já mám pocit, že Shrek 2 je jednou z oněch výjimek. Aspoň pro mě, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Muži v černém4. listopadu 2021 Muži v černém Bláznivá sci-fi komedie převážně o mimozemšťanech, agentech v černém, čerstvě narozené chobotničce a obřímu švábovi. A také o krásné patoložce, které MiB pravidelně gumují paměť. Ať o tom […] Posted in Retro filmové recenze
  • Policejní akademie 7: Moskevská mise13. srpna 2021 Policejní akademie 7: Moskevská mise Policejní akademie 7: Moskevská mise je americký celovečerní film z roku 1994. Jedná se o sedmý díl série Policejní akademie, který však následoval pět let po ostatních filmech této série. […] Posted in Články
  • Noc v muzeu 226. července 2021 Noc v muzeu 2 Ben Stiller, mimo jiné hlavní postava této komedie, nemá za sebou příliš úspěšné období, co se týče kasovních titulů. Snímek Těsně vedle 2007 od režiséru Farellových, na který se celý štáb […] Posted in Retro filmové recenze
  • Já, legenda24. července 2021 Já, legenda První záběr: vidíme televizní zprávy a lékař hovoří o tom, že byl vyvinut převratný lék na rakovinu. Celkový počet vyléčených pacientů je stejný jako počet nakažených, na kterých byl lék […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,75478 s | počet dotazů: 236 | paměť: 53441 KB. | 03.12.2021 - 14:04:24