Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Machette 2 doplňuje obsadenie,Mel Gibson podpísal zmluvu.

Machette 2 doplňuje obsadenie,Mel Gibson podpísal zmluvu.

mel

Ono sa to zda­lo na prvý pohľad ako zlý vtip,aby sa v 15 000 000 $ fil­me obja­vi­la hviezda typu Mela Gibsona.(pred­sa len to je čiast­ka akú brá­val Mel za kaž­dý film a nie­ke­dy aj 20 000 000 $).Každému vráta­ne nás to pripadalo,iba ako spô­sob Roberta Rodriqueza upútať na svoj projekt,kvôli finan­ci­ám producentov.No mož­no to tak aj bolo,ale Robertovi sa to sku­točne poda­ri­lo a uke­cal dôchod­cu Mela do svoj­ho malé­ho projektu.A o akú úlo­hu ide?

Machtte Kills bude o tom ako vlá­da pošle Dannyho(záhradníka)Treja do Mexica,aby vypá­t­ral a zlik­vi­do­val dro­go­vé­ho bossa Mendez the Madman.Misia ale nepôjde podľa plá­nov a to z dôvo­du že do ces­ty sa mu pri­ple­tie prie­kup­ník so zbraňa­mi Luther Voz,kto­rý je pyš­ným maji­teľom ku*va veľ­kej rake­ty a pomo­cou nej chce roz­p­útať celo­sve­to­vú vojnu.No a hádaj­te koho si zahrá Mel?áno típ­ka z veľ­kou raketou.Obsadenie potvr­di­li samozrej­me Danny Trejo,Jessica Alba a aj Michelle Rodriquez,či Robert nato­čí celý film ale­bo bude zaňho dotá­čať náhrad­ný režisér,nieje zati­aľ zná­me.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,44643 s | počet dotazů: 242 | paměť: 54756 KB. | 26.07.2021 - 18:07:04