Kritiky.cz > Pro ženy > Zdraví > Má vaše dítě citlivou pokožku nebo atopický ekzém? Pořiďte mu merino oblečení, které kůži hýčká

Má vaše dítě citlivou pokožku nebo atopický ekzém? Pořiďte mu merino oblečení, které kůži hýčká

tilka

Atopický ekzém trá­pí stá­le více dětí. Důsledkem je kro­mě jiné­ho potíž s oblé­ká­ním - mno­hé mate­ri­á­ly pře­cit­li­vě­lou pokož­ku dráž­dí. Překvapivě dobrou služ­bu může udě­lat meri­no oble­če­ní, a to přes­to, že se jed­ná o vlnu.

Atopický ekzém se pro­je­vu­je suchou a cit­li­vou pokož­kou, kte­rá se snad­no podráž­dí a svě­dí. Raz dva se zaní­tí, a pak vzni­ka­jí mokva­jí­cí ložis­ka. Když si děti svě­dí­cí kůži roz­škrá­bou, bolí to a dlou­ho se hojí.

Rady léka­řů jsou čas­to pro­ti­chůd­né, a co fun­gu­je jed­no­mu, nemu­sí zabrat u dru­hé­ho.

 

Jistotou ale je:

 • vysle­do­vat spouš­tě­če reak­ce a vyhnout se jim
 • vyhý­bat se umě­lým lát­kám v kos­me­ti­ce, pří­prav­cích na pra­ní i jíd­le
 • zvý­še­ná péče o jem­nou pokož­ku

Pohladit jem­nou kůži

Pravidelné pro­ma­zá­vá­ní suché kůže je nut­nos­tí. Jaké pro­ma­zá­va­dlo sedí prá­vě vám, to si musí­te vysle­do­vat, roz­hod­ně však by mělo být pří­rod­ní­ho půvo­du, bez kon­zer­van­tů, bar­viv a rop­ných pro­duk­tů. Super je čis­té bam­buc­ké más­lo, koko­so­vý nebo man­dlo­vý olej. Na mokva­jí­cí mís­ta je mož­nou pomo­cí zin­ko­vá mast. Zklidňují oves­né nebo meduň­ko­vé kou­pe­le.

Problémem u suché kůže je, že ji vše dráž­dí. Své o tom ví mamin­ka Eva: „Atopický ekzém mají obě děti. Dceru nej­víc trá­pi­lo, že je kůže veli­ce cit­li­vá. Nesnáší hrub­ší mate­ri­á­ly, výraz­né švy nebo cedul­ky na oble­če­ní. Protože jsem ji nosi­la v šát­ku, obje­vi­la jsem dět­ské meri­no. První kou­sek jsem oblé­ka­la s vel­kou skep­sí, ale kupo­di­vu v něm dce­ra byla maxi­mál­ně spo­ko­je­ná. No a tak jsme si meri­no oblí­bi­li a postup­ně zača­li nosit celá rodi­na,“ líčí.

Přínos meri­no vlny pro ato­pic­kou kůži

Jak to, že meri­no fun­gu­je, když se vlna obec­ně nedo­po­ru­ču­je? Jedná se totiž o zce­la „jinou“ vlnu. Ze spe­ci­ál­ní­ho ple­me­ne, s mimo­řád­ně ten­ký­mi vlák­ny a dokon­ce anti­bak­te­ri­ál­ní­mi účin­ky, kte­ré sni­žu­jí rizi­ko, že se do roz­škrá­ba­né pokož­ky dosta­ne zánět.

Kvalitní meri­no může být ke kůži jem­něj­ší než žmol­ko­vi­tá bavl­na pochyb­né­ho půvo­du.

Merino je pro­dyš­né, odvá­dí pot od těla, a tím umož­ňu­je kůži vět­rat. Mokvající ložis­ka se tak vysu­šu­jí a nao­pak suchou kůži neští­pe pot. Právě ten bývá vel­kým dráž­di­dlem. „Pot byl u dce­ry vel­ký pro­blém. Kolikrát z niče­ho nic se během pro­cház­ky zača­la krou­tit, oší­vat a pla­kat. Protože to ješ­tě neu­mě­la říct, chví­li mi trva­lo, než jsem při­šla na to, co jí vadí,“ potvr­zu­je Eva. „Ke slo­vu opět při­šlo dět­ské funkč­ní oble­če­ní, no a pro­to­že jsme měli dobrou zku­še­nost s meri­nem ze zimy, poří­di­li jsme let­ní vari­an­tu.“

A neče­ka­ný bonus navíc - dět­ské meri­no oble­če­ní pro ty nejmen­ší se občas dělá s pře­hr­no­va­cí­mi rukáv­ky, kte­ré ele­gant­ně zabrá­ní tomu, aby se dítě škrá­ba­lo neh­ty.

Jak vybrat meri­no oble­če­ní pro ekze­ma­ti­ky

Citlivost kůže je indi­vi­du­ál­ní a něko­ho podráž­dí oprav­du vše, ale s meri­nem je vel­ká šan­ce na úspěch. Není ovšem meri­no jako meri­no.

 • Doporučujeme sáh­nout po pro­vě­ře­né znač­ce. Mnohé pou­ží­va­jí vlnu v bio kva­li­tě a vybí­ra­jí ješ­tě spe­ci­ál­ně jem­ná vlák­na.
 • Extra jem­né je let­ní meri­no, kte­ré může­te pou­ží­vat v tep­lém obdo­bí jako jedi­nou vrst­vu a v zimě na pod­vle­če­ní.
 • Pro ješ­tě jem­něj­ší kou­sek sáh­ně­te mezi výrob­ky s pří­mě­sí hed­vá­bí. Zvýší pozi­tiv­ní vlast­nos­ti meri­na a dodá mu neu­vě­ři­tel­nou jem­nost.

I když je tako­vý kva­lit­ní meri­no kou­sek draž­ší, oprav­du se vypla­tí. Nejen, že pokož­ku jem­ně hýč­ká, ale navíc zajis­tí tako­vé pro­stře­dí, že se novým záně­tům mnoh­dy daří před­chá­zet.

 • William Hill a Joe Coral - první bookmakeři2. dubna 2021 William Hill a Joe Coral - první bookmakeři To byla doba, kdy se začaly objevovat důležité postavy hazardních her, jako jsou William Hill a Joe Coral. Oficiálně byla skupina Coral založena poprvé v roce 1926, ale mladý Joe zahájil […] Posted in Pro muže
 • Investiční mince pro laiky i profesionální investory9. března 2021 Investiční mince pro laiky i profesionální investory Hledáte bezpečnou a zároveň výhodnou investici? Máte pocit, že už jste zkusili své úspory uložit do všeho možného, ale pokaždé jste narazili? Není divu, většina mainstreamových […] Posted in Peníze
 • Neslavnější postavy, ve kterých herce nepoznáte.27. ledna 2021 Neslavnější postavy, ve kterých herce nepoznáte. Filmový make-up a masky jsou v amerických filmech ty nejlepší. Vybrali jsem 10 neslavnějších filmů, ve kterých pod make-upem a maskou herce vůbec nepoznáte. Hellboy […] Posted in Zajímavosti
 • TOP seriály z produkce Netflixu v roce 202022. ledna 2021 TOP seriály z produkce Netflixu v roce 2020 Rok 2020 nás všechny překvapil, a hlavně zbrzdil a zahnal do našich domovů. Mnoho lidí a firem se potýkalo s ekonomickými problémy a naopak, například velkému zájmu se těšily streamovací […] Posted in Zajímavosti
 • Víte co je to Kratom (Mitragyna Speciosa) ?19. ledna 2021 Víte co je to Kratom (Mitragyna Speciosa) ? Dle mého názoru nejzázračnější strom na naší planetě. Roste už stovky, možná tisíce let v oblasti Indonésie a jejího okolí. Tamní lidé využívají listů tohoto stromu k přípravě […] Posted in Zdraví
 • Je zima, tak co bychom si tedy na tento čas mohli koupit?11. ledna 2021 Je zima, tak co bychom si tedy na tento čas mohli koupit? Jak první, co si určitě dámy koupí, je dámská zimní parka s kožíškem, která je opravdu moc hezká. Má odnímatelnou kožešinu s kapucí, je ze stoprocentní bavlny a samozřejmě ji lze prát na […] Posted in Trendy
 • 5 tipů: Jak získat vysněnou práci?10. ledna 2021 5 tipů: Jak získat vysněnou práci? Změna práce občas potká každého z nás. V letošním roce se navíc dá očekávat velký nárůst nezaměstnanosti vzhledem k vývoji situace okolo covidu. Na jedno pracovní místo se tedy bude hlásit […] Posted in Návody
 • Jak bojovat se suchým vzduchem v místnosti?30. listopadu 2020 Jak bojovat se suchým vzduchem v místnosti? Máte pocit, že vás stále častěji škrábe v krku? Do toho máte suchou pokožku, pálí vás oči a nemůžete se zbavit chronické rýmy, opakující se laryngitidy či častých zánětů průdušek? Své […] Posted in Pro ženy
 • Pro vánoční dárky nemusíte do obchodu – vytvořte blízkým fotoknihu od HappyFoto!26. listopadu 2020 Pro vánoční dárky nemusíte do obchodu – vytvořte blízkým fotoknihu od HappyFoto! Nudíte se? Tak to tedy vážně nemusíte. Vyrobte báječný vánoční dárek, kterým potěšíte každého ve svém okolí. Máte-li chytrý telefon nebo počítač plný pěkných fotek, je to jasné: můžete se […] Posted in Návody
 • Kam uložit fotografie?9. listopadu 2020 Kam uložit fotografie? Pro tuto dobu nejoptimálnější variantou, jak uložit své fotografie, je zálohování do tzv. "cloudu", na internet, kde si fotografové můžou své fotografie bez problémů prohlížet a nesdílet […] Posted in Jak...
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,05326 s | počet dotazů: 214 | paměť: 50111 KB. | 11.04.2021 - 20:41:07