Má vaše dítě citlivou pokožku nebo atopický ekzém? Pořiďte mu merino oblečení, které kůži hýčká

tilka

Atopický ekzém trá­pí stá­le více dětí. Důsledkem je kro­mě jiné­ho potíž s oblé­ká­ním - mno­hé mate­ri­á­ly pře­cit­li­vě­lou pokož­ku dráž­dí. Překvapivě dobrou služ­bu může udě­lat meri­no oble­če­ní, a to přes­to, že se jed­ná o vlnu.

Atopický ekzém se pro­je­vu­je suchou a cit­li­vou pokož­kou, kte­rá se snad­no podráž­dí a svě­dí. Raz dva se zaní­tí, a pak vzni­ka­jí mokva­jí­cí ložis­ka. Když si děti svě­dí­cí kůži roz­škrá­bou, bolí to a dlou­ho se hojí.

Rady léka­řů jsou čas­to pro­ti­chůd­né, a co fun­gu­je jed­no­mu, nemu­sí zabrat u dru­hé­ho.

 

Jistotou ale je:

 • vysle­do­vat spouš­tě­če reak­ce a vyhnout se jim
 • vyhý­bat se umě­lým lát­kám v kos­me­ti­ce, pří­prav­cích na pra­ní i jíd­le
 • zvý­še­ná péče o jem­nou pokož­ku

Pohladit jem­nou kůži

Pravidelné pro­ma­zá­vá­ní suché kůže je nut­nos­tí. Jaké pro­ma­zá­va­dlo sedí prá­vě vám, to si musí­te vysle­do­vat, roz­hod­ně však by mělo být pří­rod­ní­ho půvo­du, bez kon­zer­van­tů, bar­viv a rop­ných pro­duk­tů. Super je čis­té bam­buc­ké más­lo, koko­so­vý nebo man­dlo­vý olej. Na mokva­jí­cí mís­ta je mož­nou pomo­cí zin­ko­vá mast. Zklidňují oves­né nebo meduň­ko­vé kou­pe­le.

Problémem u suché kůže je, že ji vše dráž­dí. Své o tom ví mamin­ka Eva: „Atopický ekzém mají obě děti. Dceru nej­víc trá­pi­lo, že je kůže veli­ce cit­li­vá. Nesnáší hrub­ší mate­ri­á­ly, výraz­né švy nebo cedul­ky na oble­če­ní. Protože jsem ji nosi­la v šát­ku, obje­vi­la jsem dět­ské meri­no. První kou­sek jsem oblé­ka­la s vel­kou skep­sí, ale kupo­di­vu v něm dce­ra byla maxi­mál­ně spo­ko­je­ná. No a tak jsme si meri­no oblí­bi­li a postup­ně zača­li nosit celá rodi­na,“ líčí.

Přínos meri­no vlny pro ato­pic­kou kůži

Jak to, že meri­no fun­gu­je, když se vlna obec­ně nedo­po­ru­ču­je? Jedná se totiž o zce­la „jinou“ vlnu. Ze spe­ci­ál­ní­ho ple­me­ne, s mimo­řád­ně ten­ký­mi vlák­ny a dokon­ce anti­bak­te­ri­ál­ní­mi účin­ky, kte­ré sni­žu­jí rizi­ko, že se do roz­škrá­ba­né pokož­ky dosta­ne zánět.

Kvalitní meri­no může být ke kůži jem­něj­ší než žmol­ko­vi­tá bavl­na pochyb­né­ho půvo­du.

Merino je pro­dyš­né, odvá­dí pot od těla, a tím umož­ňu­je kůži vět­rat. Mokvající ložis­ka se tak vysu­šu­jí a nao­pak suchou kůži neští­pe pot. Právě ten bývá vel­kým dráž­di­dlem. „Pot byl u dce­ry vel­ký pro­blém. Kolikrát z niče­ho nic se během pro­cház­ky zača­la krou­tit, oší­vat a pla­kat. Protože to ješ­tě neu­mě­la říct, chví­li mi trva­lo, než jsem při­šla na to, co jí vadí,“ potvr­zu­je Eva. „Ke slo­vu opět při­šlo dět­ské funkč­ní oble­če­ní, no a pro­to­že jsme měli dobrou zku­še­nost s meri­nem ze zimy, poří­di­li jsme let­ní vari­an­tu.“

A neče­ka­ný bonus navíc - dět­ské meri­no oble­če­ní pro ty nejmen­ší se občas dělá s pře­hr­no­va­cí­mi rukáv­ky, kte­ré ele­gant­ně zabrá­ní tomu, aby se dítě škrá­ba­lo neh­ty.

Jak vybrat meri­no oble­če­ní pro ekze­ma­ti­ky

Citlivost kůže je indi­vi­du­ál­ní a něko­ho podráž­dí oprav­du vše, ale s meri­nem je vel­ká šan­ce na úspěch. Není ovšem meri­no jako meri­no.

 • Doporučujeme sáh­nout po pro­vě­ře­né znač­ce. Mnohé pou­ží­va­jí vlnu v bio kva­li­tě a vybí­ra­jí ješ­tě spe­ci­ál­ně jem­ná vlák­na.
 • Extra jem­né je let­ní meri­no, kte­ré může­te pou­ží­vat v tep­lém obdo­bí jako jedi­nou vrst­vu a v zimě na pod­vle­če­ní.
 • Pro ješ­tě jem­něj­ší kou­sek sáh­ně­te mezi výrob­ky s pří­mě­sí hed­vá­bí. Zvýší pozi­tiv­ní vlast­nos­ti meri­na a dodá mu neu­vě­ři­tel­nou jem­nost.

I když je tako­vý kva­lit­ní meri­no kou­sek draž­ší, oprav­du se vypla­tí. Nejen, že pokož­ku jem­ně hýč­ká, ale navíc zajis­tí tako­vé pro­stře­dí, že se novým záně­tům mnoh­dy daří před­chá­zet.

Více na Kritiky.cz
Údolí stínů Vietnam. Válečné filmy jsou tak trochu moje hobby, a filmy z Vietnamu tu představují něco jako...
Per-Zeus: Cizáci útočí aneb 40 stránek a dost S hrou X COMem neboli UFO: Nepřítel neznámý od Microprose jsem strávil několik velmi plodnýc...
Z cizího krev neteče (Identity Thief) - 50% Sandy Patterson (Jason Bateman) má milující ženu, dvě roztomilé holčičky a náročnou práci...
Jaromír Nosek - herold Prozraďte nám, kdo je Herold? Moje postava je královský ceremoniář, který mluví velmi hezk...
Rick a Morty - promo ...


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Redukční dieta bez jo-jo efektu. Opravdu existuje?18. září 2019 Redukční dieta bez jo-jo efektu. Opravdu existuje? Když už chceme hubnout, neměla by nás zajímat jen účinnost diety, ale i to, zda se po ní nedostaví jo-jo efekt. Kdo by se chtěl dřít v potu tváře s něčím, co po pár dnech či týdnech přijde […]
 • Jsou filmy z kasinového prostředí realistické?4. února 2020 Jsou filmy z kasinového prostředí realistické? Co by v dnešní době stálo za velkou kritiku, jsou filmy, kde se herci ocitnou v prostředí velmi napínavého casina viz. například populární film Casino Royale. Kdy divák vidí adrenalinovou […]
 • Český James Joyce a Milostnej román pro chlapy? Chvástání, nebo dostatek sebevědomí?16. prosince 2019 Český James Joyce a Milostnej román pro chlapy? Chvástání, nebo dostatek sebevědomí? Určitě to všichni znáte. Když se maminky na pískovišti dohadují o tom, které z jejich dětí je to nadanější, když se kluci ve škole hádají, kdo z nich chodí s hezčí holkou nebo když si […]
 • Kam na eurovíkendy28. února 2020 Kam na eurovíkendy Jste školou povinní či nemáte k dispozici mnoho volných dní, přesto však toužíte objevovat nová místa? Nebo jste zkrátka a jednoduše milovníci velkoměst a jejich atmosféra vám vlévá novou […]
 • Jak vybrat herní notebook4. února 2020 Jak vybrat herní notebook Dnes se podíváme na to, jak vybrat herní notebook, když výpočetní technice moc nerozumíte. Setkali jsme se s mnoha zákazníky, kteří si někde zakoupili notebook, který jim byl prezentován […]
 • Nejlepší kniha je ta, kterou si napíšete sami22. ledna 2020 Nejlepší kniha je ta, kterou si napíšete sami S vlastními slovy, s vlastními fotkami či ilustracemi – kniha, o které od začátku až do konce rozhodujete jen vy. A vydáte si ji v nákladu, v jakém budete chtít. Třeba jen jednu, sami pro […]
 • Repasované či předváděcí notebooky a počítače: Žádný problém!4. února 2020 Repasované či předváděcí notebooky a počítače: Žádný problém! Uvažujete o koupi lepšího a výkonnějšího počítače či notebooku? Určitě jste přemýšleli nad tím, jak ušetřit a nekupovat kompletně nový přístroj, a narazili jste na repasované nebo […]
 • Ukončení podpory Windows 7: Vše, co potřebujete vědět8. listopadu 2019 Ukončení podpory Windows 7: Vše, co potřebujete vědět Společnost Microsoft nedávno oznámila, že dne 14. ledna 2020 oficiálně zahájí fázi konce podpory (end of life) systému Windows 7. V tento den společnost přestane podporovat operační systém […]
 • Potřebujete přeložit cizí text do češtiny? Poradíme vám, jaké nástroje použít18. září 2019 Potřebujete přeložit cizí text do češtiny? Poradíme vám, jaké nástroje použít Dnešní doba nahrává globalizaci. Když je to potřeba, díky internetu je možné vyhledat velké množství cizojazyčných materiálů a návodů. Někdy ale stačí i jen obyčejná delší konverzace s […]
 • Průvodce nákupem garážových vrat20. února 2020 Průvodce nákupem garážových vrat Jako vlasy jsou korunou krásy, tak u domu si každý všimne vrat, dveří a oken. V úvahu musíme brát také zvýšení tepelné pohody a snížení nákladů na vytápění. Pokud uvažujete stavět dům, […]