Kritiky.cz > Recenze knih > Lze rozmotat Provaz lží?

Lze rozmotat Provaz lží?

provaz lzi

Horký srp­no­vý den roku 1982. Idylická osa­da na sever od New Yorku, kte­rá je obklo­pe­na hora­mi, skal­na­tý­mi úte­sy a prů­zrač­ný­mi ledov­co­vý­mi jeze­ry. Právě zde se ode­hra­je straš­li­vý a nesmy­sl­ný zlo­čin. Víme, co se sta­lo. Známe oběť, zná­me pacha­te­le. Proč se to ale sta­lo? Až do toho osud­né­ho dne byli Matthew a Patrick nej­lep­ší přá­te­lé. Volný čas trá­vi­li v horách, sdí­le­li spo­leč­né zájmy, no neří­ka­li si všech­no... a Matthew měl svá tajem­ství. Jednoho dne se mezi ně při­plet­la Anetta - a nic už neby­lo jako před­tím.

O dva­cet šest let poz­dě­ji jsou z Patricka a Anetty man­že­lé žijí­cí v New Yourku. O zlo­či­nu, jehož obě­tí Anetta byla, však Patrick neřekl celou prav­du, a ani Anetta není zce­la upřím­ná. Jejich poklid­ný život naru­ší až Matthew, kte­rý se zno­vu obje­ví v jejich živo­tech. Po letech je při­pra­ve­ný roz­plést pro­vaz lží zapo­ča­tý ono­ho let­ní­ho dne. Jsou ale při­pra­ve­ni i Patrick s Anettou?

Autorem kni­hy Provaz lží je ang­lic­ký autor Christopher J. Yates. Tenhle jeho pří­běh je pre­zen­to­va­ný jako thriller, ale jed­ná se spíš o kva­lit­ně napsa­ný psy­cho­lo­gic­ký román, kte­rý zachá­zí hlu­bo­ko do minu­los­ti všech tří hlav­ních hrdi­nů. Protože je kni­ha roz­dě­le­ná na tři čás­ti, kaž­dý z nich dostá­vá pro­stor vyjá­d­řit se k dané udá­los­ti z minu­los­ti. A nejen k té. Protože sou­čas­nost je nemé­ně zají­ma­vá.

Opětovné setká­ni Patricka a Matthewa spus­tí řetě­zec udá­los­tí, kte­rý se nedá zasta­vit a poma­lu se odha­lu­jí zaml­če­né sku­teč­nos­ti a lži. Postupně vychá­zí naje­vo, proč se teh­dy ten nesmy­sl­ný zlo­čin stal, a taky se uka­zu­je, jací Patrick, Anetta a Matthew sku­teč­ně jsou a jaké jsou pohnut­ky k jejim činům. Sledovat jejich vývoj je oprav­du fas­ci­nu­jí­cí a zají­ma­vé. Je pro­to ško­da, že výbor­ný pří­běh zka­zil styl, kte­rým je napsán. Nechápejte to špat­ně, kni­ha je oprav­du pou­ta­vá, ale kvů­li chy­bě­jí­cím uvo­zov­kám se nečte zrov­na snad­no.

Hodnocení: 90%

 

 

Provaz lží

Autor: Christopher J. Yates

Originální název: Grist Mill Road

Vydáno: Cosmopolis, 2019

Počet stran: 360


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Válka matky a snoubenky14. září 2019 Válka matky a snoubenky Emily si nikdy nemyslela, že by mohla potkat dokonalého muže. Přesně to se jí ale stalo. Její vyvolený se jmenuje Adam a je nejen hezký, ale i laskavý, chápavý a zábavný. Navíc je skvělý […]
  • Co se stalo s Ellie?18. května 2019 Co se stalo s Ellie? Deset let čeká Laurel Macková na odpověď, co se stalo s její dcerou Ellie. Nádherná, chytrá, bezproblémová a všemi milovaná Ellie jednoho dne odešla do knihovny a od té doby ji nikdo […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Co ukrývají Stíny nad zálivem?13. srpna 2018 Co ukrývají Stíny nad zálivem? Před sedmi lety unesl dva desetileté chlapce proud příliš daleko od břehu. A na pevninu se vrátil jeden. Byli to synové dvou nejlepších kamarádek Sáry a Isly. Obě doufaly, že naživu […]
  • Caleb Zelic neslyší nic, ale vidí všechno10. dubna 2019 Caleb Zelic neslyší nic, ale vidí všechno Caleb Zelic pronásleduje vraha svého nejlepšího přítele Garyho. Ten byl brutálně zavražděn. Zlámali mu prsty, prořízli krk. Navíc policie podezírá Caleba, že on je vrah. Caleb se cítí […]
  • Recenze: Do posledního dechu24. června 2018 Recenze: Do posledního dechu V kontejneru na odpad je nalezena mrtvá dívka a postupem času se ukáže, že bohužel nebyla první. Úkolem celého vyšetřovacího týmu je zajistit, aby byla tou poslední. Robert Bryndza […]
  • Ochrání dva bratři svůj mlýn?18. prosince 2018 Ochrání dva bratři svůj mlýn? Když František a Karel Hadrbolcovi slíbí svému umírajícímu otci, že nedopustí, aby mlýn a další pozemky, které rodina vlastní, dostal do rukou někdo cizí, netuší, že je čeká celoživotní […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Nepamatuji si nic, ani své jméno15. září 2019 Nepamatuji si nic, ani své jméno Mladí manželé Tony a Laura žijí v pohádkovém domečku v jedné malé whiltshirské vesnici. Jejich poklidný život jednoho dne však naruší nečekaná návštěva. Na dveře jim zaklepe mladá žena, […]