Luna - Prokleté město - vlčí elfka se osudově proplete s temnotou

e den nouveau paradis litteraire delodie tirel

0049119778 KDV0654 V

Luna je ješ­tě vel­mi mla­dá stří­br­ná elf­ka, kte­rá je nadá­na mno­ha magic­ký­mi schop­nost­mi. Nežije však s lid­mi, ale s vlky, kte­ří ji vycho­va­li. Jelikož byla stá­le ješ­tě moc mla­dá, tak nemoh­la své vlčí rodi­ně pomoct s love­ním a tak aspoň sbí­ra­la růz­né plo­dy a tvo­ři­la dár­ky pro své vlčí přá­te­lé. Jelikož už bylo dost tem­no, tak se roz­hod­la jít domů. Normální člo­věk by toho moc nevi­děl, ale Luna měla nadá­ní vidět ve tmě. Když byla tato dva­nác­ti­le­tá elf­ka jen kilo­me­tr od domo­va, tak blíz­ko ní najed­nou zapraska­ly vět­vič­ky. Najednou se na ní zne­na­dá­ní vrhl obrov­ský bílý vlk s vystr­če­ný­mi drá­py.

Luna skon­či­la na zemi, ale dohro­ma­dy se jí nic nesta­lo, jeli­kož to byl Elbion, vlk z její rodi­ny. Elbion ji vese­le oli­zo­val tak, až se málem nedo­sta­la zpát­ky na nohy. Nakonec se spo­lu vyda­li k domo­vu. Luna se totiž jem­ně obá­va­la, že se Sára bude zlo­bit. Sára ji totiž odko­ji­la, jako kdy­by byla její vlast­ní, a to přes­to, že byla elf­ka a ne vlčí mlá­dě. Když při­šly, tak vlci spa­li, jen Sára byla vzhů­ru a dáva­la pozor na ostat­ní vlky. Jenže poklid­ný život Luny se obrá­tí naru­by, když cizí tma­ví elfo­vé zabi­jí čle­ny její vlčí smeč­ky. Luně se poda­ří utéct, ale její dob­ro­druž­ství s tem­ný­mi sila­mi tepr­ve zača­lo.

Výborná kníž­ka, ale mě jako nesmír­ně zary­té­ho a vel­ké­ho milov­ní­ka zví­řat naštva­lo, když zabi­li ty vlky. To mě hod­ně nahně­va­lo, sluš­ně řeče­no. Nicméně je to pohád­ka z rodu moder­ních. Opět, kdo má rád zví­řa­ta, líbit se mu to bude. Bonusem je krás­ná obál­ka. Je to prv­ní díl ze série a má 240 stran.

  • Autor: Élodie Tirel
  • Žánr: belet­rie pro děti, dob­ro­druž­ství pro děti
  • Nakladatelství: CPRESS
  • Datum vydá­ní: 02. 09. 2019

 

 


Luna - Prokleté město - vlčí elfka se osudově proplete s temnotou
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: