Kritiky.cz > Krátké recenze > Luck (2020)

Luck (2020)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pěkný zkla­má­ní.
Lucky dle trai­le­ru lákal na Home Invasion s časo­vou smyč­kou, ale ve výsled­ku je tomu úpl­ně jinak, ba nako­nec film není ani horo­rem nýbrž soci­ál­ní sati­rou plnou meta­for z #Metoo éry o tom jak to mají ženy v živo­tě těž­ké. Chudinky. Režíruje samo­zřej­mě femi­nist­ka Natasha Kermani.
Film je na jed­nu stra­nu ori­gi­nál­ní, na dru­hou tak tro­chu zby­teč­ný, pro­to­že vše co se zde děje je div­né, kaž­dou minu­tou máte dal­ší otáz­ky a když pří­jde konec máte chuť sko­čit z okna, pro­to­že Vám tvůr­ci nevy­svět­lí abso­lut­ně nic, pro­to­že sami nevě­dí.
Když pomi­nu fakt, že se zde nic nevy­svět­lí, téměř nic nedá­vá smy­sl, tak i samot­ný vrah se vlast­ně ani nesna­ží, mohl ji zabít kdy­ko­liv, ale tady se boju­je za prá­va žen, že jo. Tady se moh­li tvůr­ci pěk­ně vyřá­dit s gore, mož­nos­tí zde bylo nespo­čet, ale ty vraž­dy spíš při­po­mí­na­jí PG-13 Thrillery z roku 2000.
Jediná scé­na, kte­rá mě na fil­mu zau­ja­la byla v gará­ži, ale to mi pří­jde žalost­ně málo.
Není to bohu­žel ani napí­na­vé, atmo­sfé­ric­ké, bru­tál­ní. Natočeno poměr­ně OK a při sle­do­vá­ní jsem byl ochot­ný jít i na tři hvězdy dokud nepři­šel samot­ný závěr, ten celý film zazdil.Čím víc pro­cent na raj­ča­tech tím míň horor, to je už jas­ný. 4/10.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,89006 s | počet dotazů: 270 | paměť: 61625 KB. | 04.10.2023 - 05:49:59