Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Seriály > Lucifer se vrací na Netflix s 5. sérií

Lucifer se vrací na Netflix s 5. sérií

Lucifer

Netflix koneč­ně vypus­til do svě­ta trai­ler na pátou řadu TV seri­á­lu Lucifer, se šar­mant­ním Tomem Ellisem v hlav­ní roli a vypa­dá to, že se máme na co těšit! Premiéra nové řady pro­běh­ne 21. srp­na a už teď je jas­né, že děj se pořád­ně zamo­tá! Celkem se může­me těšit na zbru­su nových 16 dílů. A pozor, pokud jste ješ­tě nevi­dě­li trai­ler, dozví­te se něko­lik spo­i­le­rů!

První čtyři série v kostce

Lucifer Morningstar je sám vel­ký Lucifer, vlád­ce pekel, kte­rý se doma nudil a tak vyra­zil do svě­ta. V L.A. se mu zalí­bi­lo nato­lik, že se zde roz­ho­dl usa­dit, kou­pit si bar a uží­vat si všech rados­tí živo­ta. Jednoho dne se potkal s Chloe Deckerovou, detek­tiv­ní vyšet­řo­va­tel­kou, kte­rá se brzy sta­ne jeho par­ťač­kou a spo­leč­ně začnou pro­šet­řo­vat nej­růz­něj­ší zlo­či­ny ode­hrá­va­jí­cí se v Los Angeles. Ale aby vše neby­lo až moc jed­no­du­ché, do děje se začnou postup­ně při­dá­vat dal­ší posta­vy – nad­po­zem­ské i pozem­ské. Luciferův bra­tr Amenadiel, kte­rý je odhod­la­ný dostat své­ho sou­ro­zen­ce zpát­ky do pek­la, Mazikeen, odda­ná Luciferova pomoc­ni­ce, psy­cho­lož­ka Linda, ke kte­ré začne Lucifer dochá­zet na tera­pe­u­tic­ká seze­ní, detek­tiv Dan, Chloein býva­lý man­žel, kte­rý nemů­že Lucifera vystát, Charlotte, původ­ně práv­nič­ka, poté její tělo ovlád­la mat­ka Lucifera a násled­ně opět práv­nič­ka, kte­rá se dala na ces­tu poká­ní. A v nepo­sled­ní řadě také Ella, forenz­ní vyšet­řo­va­tel­ka.

O čem bude pátá série

Na kon­ci čtvr­té série se Lucifer a Chloe koneč­ně polí­bi­li, ale on se musel vrá­tit zpět do pek­la a nasto­lit zde zno­vu pořá­dek. Jak to vypa­dá, život na zemi jde dál. Chloe se stýská po Luciferovi, trá­ví čas vyšet­řo­vá­ním a řádě­ním na večí­r­cích s Mazikeen, kte­rou rani­lo, že ji tu Lucifer zane­chal a Ella je na Lucifera naštva­ná, pro­to­že se s ní ani neroz­lou­čil. Jenomže pak se zni­če­ho­nic Lucifer opět obje­ví v Los Angeles, ale něco je jinak. Lucifer je jiný. A není se čemu divit, Lucifer totiž není Lucifer, nýbrž jeho dvoj­če Michael. Odhodlané zlé dvoj­če, kte­ré chce Luciferův život. A jeli­kož před­sta­vi­tel Lucifera pode­psal smlou­vu na šes­tou sérii, vypa­dá to, že Michael nadě­lá spous­tu ško­dy, než si ostat­ní posta­vy uvě­do­mí, že to není jejich sta­rý zná­mý Lucifer. Rozhodně se máme na co těšit!

Pro koho je seriál určený

Pro kaž­dé­ho kdo má rád humor. Znalosti Bible nejsou povin­né, ale při­ne­sou Vám spous­tu výhod při ori­en­ta­ci v ději. A navíc posta­va Lucifera Vás jed­no­du­še dosta­ne.


Foto:  20th Century Fox Television

  • Lucifer aneb Šarmantní Princ Temnoty držící se lehce v pozadí8. července 2018 Lucifer aneb Šarmantní Princ Temnoty držící se lehce v pozadí „Po čem opravdu toužíte?“ Lucifer Morningstar Jaká podoba Vládce pekel se nám tentokrát dostala do spárů? Satan, Lucifer, Kníže či Princ Temnoty…všechno názvy pro tu samou bytost. […] Posted in TV Recenze
  • Deadpool - pansexuální antihrdina drtící veškeré konvence24. října 2020 Deadpool - pansexuální antihrdina drtící veškeré konvence   „Je to jako když dva smrdutý vágusové souloží ve svých vlastních chcankách.“ Pokud vámi právě projela vlna odporu, přestaňte číst, zavřete tuto záložku a předstírejte, že o žádném […] Posted in Retro filmové recenze
  • Predátor: Evoluce - ZAJÍMAVOSTI18. září 2018 Predátor: Evoluce - ZAJÍMAVOSTI - První „Predátor” se měl původně jmenovat „Lovec” (Hunter). - Shane Black se ve filmu Predátor objeví jako Hawkins, první hlavní postava, kterou Predátor zabije - PREDÁTOR se točil 30 […] Posted in Zajímavosti
  • Predátor: Evoluce - VZHLED18. září 2018 Predátor: Evoluce - VZHLED             Při prvním setkání se výtvarník Martin Whist a Shane Black shodli, že je důležité, aby film respektoval děj a minulost příběhu – neměnit to, ale aktualizovat. Whist dodává, že […] Posted in Speciály
  • Predátor: Evoluce - SHANGRI LA18. září 2018 Predátor: Evoluce - SHANGRI LA             V PREDÁTOROVI musí Quinn a Pošuci velice rychle vytvořit efektivní bojovou jednotku, která musí zastavit mimozemské lovce. Aby se hercům pomohlo vytvořit mezi postavami […] Posted in Speciály
  • Predátor: Evoluce - PREDÁTOR18. září 2018 Predátor: Evoluce - PREDÁTOR             PREDÁTOR je hereckým debutem Briana Prince, 207 cm vysokého parkurového umělce. Jakmile oblékl kostým Predátora, shlížel na své nepřátele ze skoro 215 cm.             „Dopředu […] Posted in Speciály
  • Predátor: Evoluce - RODINNÝ ODKAZ18. září 2018 Predátor: Evoluce - RODINNÝ ODKAZ             Jake Busey hraje doktora Seana Keyese, vědeckého pracovníka, který studuje Predátory v projektu Stargazer. „Je to utajená skupina, která tyto mimozemšťany tajně studuje, a […] Posted in Speciály
  • Predátor: Evoluce - DÍTĚ18. září 2018 Predátor: Evoluce - DÍTĚ             „Tenhle úžasný klučina byl pravděpodobně nejspolehlivějším hercem na place,” říká Black o Jacobu Tremblaym, který hraje Roryho. „Je to zázrak jednoho záběru.” Black dodává, že […] Posted in Speciály
  • Predátor: Evoluce - STARGAZER18. září 2018 Predátor: Evoluce - STARGAZER             Predátoři přišli na Zemi už před časem a lidi loví už nějakou dobu, takže to v současnosti není až takové tajemství. Vláda zřídila agenturu určenou výlučně pro ochranu lidí […] Posted in Speciály
  • Predátor: Evoluce - PILOT18. září 2018 Predátor: Evoluce - PILOT             Augusto Aguilera, který hraje záhadného Nettlese, viděl původního Predátora jako malý kluk. „Shane Black byl můj hrdina,” říká Aguilera. O své postavě říká: „Shane mi řekl, že […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,05760 s | počet dotazů: 206 | paměť: 54334 KB. | 26.01.2022 - 06:12:20