Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Lucifer aneb jak se zpočátku originální seriál proměnil téměř v mýdlovou operu

Lucifer aneb jak se zpočátku originální seriál proměnil téměř v mýdlovou operu

Lucifer
Lucifer
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

S Luciferem kon­čím, řekl jsem si zhru­ba v půl­ce tře­tí série poté, co už jsem déle nemohl vystát pře­de­vším věč­né kňou­rá­ní vět­ši­ny postav. Téměř všich­ni totiž neu­stá­le hoře­ku­jí nad svým živo­tem, ať už je to Luciper, jeho brá­cha Amenadiel, Mazikeen nebo dří­ve i Luciferova a Amenadielova máti, kte­rá jako by dočis­ta vypadla z něja­ké soap ope­ry a pod­le mě ve dru­hé sérii dosti srá­že­la úro­veň seri­á­lu. Občas až zby­teč­ně pří­liš upja­tá je rov­něž jinak sym­pa­tic­ká sexy poli­cist­ka Chloe Decker.

Zpočátku to při­tom vypa­da­lo veli­ce naděj­ně. Premisa, že Lucifer už je znuděn peklem, a vyra­zí pro­to na del­ší dovo­le­nou do Los Angeles, zně­la více než slib­ně a láka­la na zají­ma­vou podí­va­nou. Přesně tu také úvod­ní díl nabí­dl. A i v dal­ších epi­zo­dách jsme si moh­li uží­vat ori­gi­nál­ní pří­pa­dy či Luciperovo hláš­ky s ele­gant­ním ang­lán­ským pří­zvu­kem, jimiž se to v úvod­ních dílech jen hem­ži­lo. Jeden pří­klad tref­né nápa­di­tos­ti tvůr­ců:

jaký­si samozva­ný kněz: Je konec svě­ta! Ďábel krá­čí mezi námi!

Lucifer: Pátere, ani neví­te, jakou máte prav­du. Ale nebuď­te kvů­li tomu tolik naštva­ný. Užívejte si to!

jaký­si samozva­ný kněz: Viděl jste tvář ďáb­la?

Lucifer: Každý den v zrca­dle.

Už ve dru­hé polo­vi­ně prv­ní řady se ze seri­á­lu ale zača­la vytrá­cet ori­gi­na­li­ta a zača­la se z něj stá­vat jen dal­ší prů­měr­ná kri­mi­nál­ka. Ve dru­hé sérii to tvůr­ci ješ­tě „vyšper­ko­va­li“, když nám nabíd­li prů­měr­nou kri­mi­nál­ku říz­nu­tou zmi­ňo­va­ný­mi tele­no­ve­lo­vý­mi prv­ky. Děj se násled­ně v pod­sta­tě smrs­kl na řeše­ní prů­měr­ných pří­pa­dů a kaž­do­epi­zod­ních „rodin­ných porad“ Luciperovic famí­lie o tom, zda se vrá­tit či nevrá­tit zpět do pek­la.

Čtvrtá série, kte­rá vzni­ka­la mís­to Foxu už pod zášti­tou Netflixu, je hod­no­ce­na pod­stat­ně lépe. Na mě ovšem pod­le trai­le­ru půso­bí v pod­sta­tě stej­ně. I kdy­by ale čirou náho­dou byla oprav­du kva­lit­něj­ší, komu by se chtě­lo pro­kou­sá­vat neko­neč­nou nud­nou 26dílnou tře­tí řadou, aby se ze zvě­da­vos­ti podí­val na tu čtvr­tou? Já osob­ně jsem už seri­á­lem tak otrá­ven, že mu dal­ší šan­ci nedám.

Abych to ale neza­kon­čil úpl­ně nega­tiv­ně, na prv­ní sérii budu vzpo­mí­nat na věky věků více­mé­ně v dob­rém. Kupříkladu devá­tý díl dal svě­tu jed­nu z mých oblí­be­ných scén, kte­rou bych tu jako labuž­ník kla­vír­ní hud­by rád vypíchl:


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Activision si mne ruce, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 je...15. září 2020 Activision si mne ruce, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 je... Activision si mne ruce, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 je nejrychleji prodávaným dílem série. Hra jedenáct dní od svého uvedení prodala už milion kopií. Posted in Krátké herní aktuality
  • Steve Austin5. srpna 2011 Steve Austin 2005 - Trestná lavice(Longest Yard, The uncredited)) role: Guard Dunham 2007 - Zabij, nebo budeš zabit (The Condemned) role: Conrad 2009 - Damage role: John Brickner 2010 - The […] Posted in Profily osob
  • Ilustrátorská mateřská - 1026. července 2021 Ilustrátorská mateřská - 10 Posted in Komiks
  • Zlatý podraz - 611. května 2023 Zlatý podraz - 6 Posted in Videa
  • Kafe a cigára7. září 2006 Kafe a cigára U skvělého povídkového filmu Jima Jarmusche se budete bavit nad absurdními dialogy, které se už někde staly (nejednou) a zaručeně se dějou na mnoha místech každý den. Jen ve filmu to […] Posted in Filmové recenze
  • Petr Borkovec: Věci, které ztrácíme8. července 2023 Petr Borkovec: Věci, které ztrácíme „Ty jednou někde necháš vlastní hlavu! Minule klíče, včera šála – a teď sluchátka! Na co prosím tě myslíš?“ Leporelo Petra Borkovce je o věcech, které často ztrácíme. Které zapomínáme ve […] Posted in Recenze knih
  • Utajený8. února 2006 Utajený Utajený je téměř dokonale natočený film, který by sice při kratší délce možná nenechal v divákovi takový silný dojem, ale na straně druhé by se vyvaroval nudných pasáží. Rodina […] Posted in Filmové recenze
  • Komiks 1193. července 2019 Komiks 119 Posted in Komiks
  • Učebnice, díky které za rok budete nezávislí!2. července 2019 Učebnice, díky které za rok budete nezávislí! „Cíl není jenom místo, kam chceme dojít. Cílem je i samotná cesta k němu. Tato poučka mi pomáhá hlavně ve chvíli, kdy si uvědomím, že jsem na ni zapomněla. Někdy věnuji tolik času […] Posted in Recenze knih
  • Jessica Cornwellová: Hadí listiny19. listopadu 2015 Jessica Cornwellová: Hadí listiny Devětadvacetiletou Jessicu Cornwellovou zvolil časopis Obserwer nejlepším debutantem pro rok 2015. Její prvotina – román ve stylu Umberta Eca a Dana Browna – zaujala kritiku a co hlavně, […] Posted in Recenze knih

Autor je šéfredaktorem webu Pažót.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,54801 s | počet dotazů: 263 | paměť: 61712 KB. | 27.09.2023 - 11:48:32