Kritiky.cz > Recenze knih > Luboš Brabec - Maraton a jiné pošetilosti

Luboš Brabec - Maraton a jiné pošetilosti

Luboš Brabec je cel­kem sluš­ný spor­tov­ní novi­nář, kte­rý vtr­hl na úze­mí spi­so­va­te­lů s dodnes hoj­ně kupo­va­nou kni­hou „Dlouhý běh“ (vyprá­ví pří­běh Dana Orálka, naše­ho ultra běž­ce). Už před­tím se ale sti­hl pre­zen­to­vat pub­li­ka­cí „Maraton a jiné poše­ti­los­ti“, kte­rou finan­co­val crowd­fun­din­go­vým způ­so­bem, a i když obě kni­hy pojed­ná­va­jí o tom samém (běh a jeho peri­pe­tie), tak ve výsled­ku to jsou žánro­vě tro­chu odliš­né pří­běhy.

Jednu věc mají nicmé­ně spo­leč­nou. Čtou se skvě­le.

Maraton je syno­ny­men dlou­hé­ho sna­že­ní, náma­hy, kte­rá hra­ni­čí s abso­lut­ním vyčer­pá­ním. Vězte však, že kni­ha samot­ná vás urči­tě nevy­čer­pá, a když už tedy ano, tak maxi­mál­ně humo­rem. Vše začí­ná vtip­ným věno­vá­ním Ondrovi Veseckému (pro nezna­lé, Ondřej byl hlav­ní posta­vou seri­á­lu Dlouhá míle, což je vel­mi sluš­ný čes­ko­slo­ven­ský seri­ál z roku 1988 nebo 1989, kte­rý bohu­žel na našich obra­zov­kách zrov­na nezdo­mác­něl) a pokra­ču­je vel­mi vtip­ným líče­ním pozo­ru­hod­ných his­to­rek a úvah ze svě­ta běhu. Dovolím si malou ukáz­ku z prv­ní kapi­to­ly (kte­rá je ostat­ně vol­ně šiři­tel­ná):

Brzy mi došlo, že to pře­ci jenom bude prů­švih nema­lých roz­mě­rů. Nohy těžk­ly, plí­cím se chtě­lo ven. Navíc jsem se poma­lu, ale výtr­va­le pro­pa­dal polem závod­ní­ků. Předbíhali mě běž­ci stá­le sil­něj­ších postav, běž­ci s orté­za­mi, běž­ci shr­be­ní, běž­ci kul­ha­jí­cí. Když jsem se v polo­vi­ně tra­sy ohlé­dl, viděl jsem za sebou jenom dvě potá­ce­jí­cí se posta­vy...

Běchovická trať nepat­ří k nej­hez­čím. Je to vlast­ně nuda, o to hůř se na ní trpí. A já trpěl. Cestou jsem míjel bill­bo­ar­dy Staropramenu se slo­ga­nem „Správný ležák nespě­chá“, což by mi jin­dy při­šlo snad i vtip­né...

Ještě hor­ší pocit jsem měl ze sanit­ky, kte­rá se poma­lin­ku šinu­la za mnou. Jako sup čeka­jí­cí na umí­ra­jí­cí kořist.

Kniha navíc není zrov­na moc dlou­há (176 stran), tak­že ji do sebe nasou­kat za jeden den není zrov­na něja­ký čte­nář­ský mara­ton (když už jsme u té ter­mi­no­lo­gie). Jedinou kapi­to­lou se kte­rou bych nesou­hla­sil, je ta věno­va­ná výluč­ně žen­ským běhům, což je dle auto­ra dis­kri­mi­na­ce mužů (při­jde mi to nemíst­né, jako tře­ba kri­ti­zo­vat FED CUP v teni­se), ale jinak jsem se u všech kapi­tol zasmál, lec­kde se i tro­chu pou­čil, jin­de jen tiše závi­děl (tře­by časy Luboše Brabce na dlou­hých tra­tích jsou dost sluš­né, i když by to sám asi nepři­znal, pro­to­že to je člo­věk pokor­ný a sluš­ný - nebo se tak mini­mál­ně ze svých knih jeví).

Maraton a jiné poše­ti­los­ti je super kni­ha, kte­rá se vám bude líbit tím více, čím jste pro­pad­li běha­vé­mu šílen­ství. Pokud k tomu ješ­tě máte tro­chu smys­lu pro humor, tak je to jen dal­ší plus.

A já upřím­ně dou­fám, že Luboš Brabec už doma píše něja­kou dal­ší kníž­ku.

  • Kiera Cass – Zaslíbená9. července 2020 Kiera Cass – Zaslíbená Zdravím všechny své báječné čtenáře u nového článku!  Sepsání téhle recenze mi dalo dost zabrat. Snažila jsem se totiž, aby nevyzněla tak, jak možná ve finále vyzní (vím, […] Posted in Recenze knih
  • Můj dlouhý běh - Daniel Orálek a Luboš Brabec17. března 2020 Můj dlouhý běh - Daniel Orálek a Luboš Brabec Dámy a pánové, Daniel Orálek je magor... Ne tedy ten klasický, ale takový, kterého je třeba za jeho jinakost jednoduše obpovat. I slovo "magor" tak může mít pozitivní konotaci :).Krom toho […] Posted in Recenze knih
  • Salman Rushdie - Hanba16. června 2020 Salman Rushdie - Hanba Hanba je v pořadí třetí Rushdieho kniha. U nás vyšla poprvé - tuším - v Odeonu v roce 1990. Osobně jsem krom slavných Satanských veřsů a Hanby nic jiného od Rushdieho nečetl, ale i tak […] Posted in Recenze knih
  • Amos Oz - Jak vyléčit fanatika15. října 2019 Amos Oz - Jak vyléčit fanatika Jak vyléčit fanatika (psáno bez otazníku) je poměrně útlounká knížečka, která se mi do mých pařátů dostala díky panu Katolíkovi, za což mu teď trochu opožděně děkuji...Knížečka samotná se […] Posted in Recenze knih
  • Známe sami sebe? Člověk v zajetí moderní civilizace1. dubna 2016 Známe sami sebe? Člověk v zajetí moderní civilizace Také patříte ke stále se zvyšujícímu procentu lidí, kteří si uvědomují, že současný způsob života není tou správnou cestou? Potom vás kniha s názvem "Známe sami sebe? Člověk v zajetí […] Posted in Recenze knih
  • Vánoční hvězda a splněná přání - poetický příběh o malé holčičce30. prosince 2019 Vánoční hvězda a splněná přání - poetický příběh o malé holčičce Chcete zažít krásný a poetický příběh o malé holčičce Idě, která bydlí v dětském domově? Hledáte pro své děti krásnou adventní pohádku? Vánoční hvězda a splněná přání se vám bude rozhodně […] Posted in Recenze knih
  • Dmitry Glukhovsky - Soumrak9. listopadu 2019 Dmitry Glukhovsky - Soumrak Glukhovsky, známý autor populárního a oceňovaného postapokalyptického románu Metro 2033, který se dokonce dočkal i neméně slavné videoherní adaptace, přichází "na svět" s další knihou. […] Posted in Recenze knih
  • Miloš Václav Kratochvíl - Komediant (1962)14. března 2020 Miloš Václav Kratochvíl - Komediant (1962) Třicetiletá válka si jako běsnící saň bere oběti na životech. Bída, násilí a boj o holou existenci vládnou světu. I v tomto světě se však protloukají příšlušníci bohyně Thálie - padelní […] Posted in Recenze knih
  • Yeonmi Parková: Abych přežila11. února 2016 Yeonmi Parková: Abych přežila Ponořte se do příběhu vyprávěného dívkou, která se narodila v roce 1992 do hladomoru, strachu o život, kde mizeli příbuzní, byli popravováni režimem, vězněni v krutých podmínkách, kdy se […] Posted in Recenze knih
  • Dan Simmons - The Terror29. října 2019 Dan Simmons - The Terror Televizní stanice AMC se odvážila k nečekanému počinu - zfilmovala (do podoby seriálu) úspěšnou knihu Dana Simmonse - Terror. Znovu tak na veřejnost vyplouvá (příznačný termín) záhada […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...