Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Lovecká sezóna - Může se z grizzlyho z parku stát šelma?

Lovecká sezóna - Může se z grizzlyho z parku stát šelma?

LoveckaSezona
LoveckaSezona

Návrat k pří­ro­dě ve zví­ře­cím podá­ní med­vě­da Booga (Martin Lawrence) a upo­ví­da­né­ho jele­na Elliota (Ashton Kutcher) je záro­veň prv­ním ani­mo­va­ným pro­jek­tem Sony Pictures. O tom, jak dopadla jejich prvo­ti­na, je ten­to člá­nek.

Sympatický grizz­ly Boog (Martin Lawrence) žije v rela­tiv­ním kli­du a plný­mi douš­ky si uží­vá toho­to poho­dl­né­ho živo­ta v gará­ži správ­ce par­ku, kde se o něj sta­rá milá dív­ka Beth (Debra Messing). Dosyta jí, slad­ce spí a dělá očič­ka ve sna­ze dostat co nej­víc lasko­mi­nek… Jednoho dne, těs­ně před zahá­je­ním lovec­ké sezó­ny, pod­leh­ne zou­fa­lé­mu volá­ní o pomoc jed­no­ro­hé­ho jele­na Elliota (Ashton Kutcher) a dosta­ne ho ze spá­rů polo­ší­le­né­ho mys­liv­ce Shawa (Gary Sinise).

Jak zná­mo, dob­rý sku­tek nezů­stá­vá dlou­ho nepo­tres­tán, a tak se náš hrdi­na, sám neví jak, oci­tá v lese, dale­ko od milo­va­né Beth a výdo­byt­ků civi­li­za­ce s vychrt­lým, upo­ví­da­ným Elliotem po boku. Do začát­ku lovec­ké sezó­ny zbý­va­jí pou­hé tři dny a někde tam ven­ku se při­pra­vu­je neod­byt­ný Shaw. Boog nemá žád­né schop­nos­ti nut­né k pře­ži­tí v divo­či­ně, ani o ně nesto­jí. Chce se vrá­tit k Beth a oblí­be­ným rybím sušen­kám.

Film je pes­t­ro­ba­rev­ný, zví­řa­ta růz­no­ro­dá a zábav­ná. Bohužel je stá­le pří­to­men pocit již vidě­né­ho - vel­ký a na prv­ní pohled nepří­stup­ný, avšak dob­rác­ký uvnitř, veli­kán Boog (mamut z Doby ledo­vé, Shrek), malý ruši­tel kli­du, upo­ví­da­ný a věč­ně plný poťouch­los­tí spo­leč­ník Elliot (leno­chod, oslík). Mnohé „emoč­ní“ scé­ny čer­pa­jí tyto emo­ce z jiných děl (roz­cho­dy a návra­ty, náh­lé uvě­do­mo­vá­ní si zod­po­věd­nos­ti a obje­ve­ní se bojo­vé­ho ducha...). Kolikrát už jsme to vidě­li? Většina vti­pů doká­že vyvo­lat úsměv leda tak na dět­ské tvá­ři. Humor a jazy­ko­vá strán­ka jsou nato­lik vylu­ho­va­né, že u fil­mu máte pocit, jako když si lis­tu­je­te v roz­to­mi­lé dět­ské pohád­ko­vé kni­ze s milý­mi barev­ný­mi obráz­ky. Úroveň ani­ma­cí je rov­něž jiná, než u Pixarů - chtě­lo by se říct méně pre­ciz­ní, ale to už je zby­teč­né roze­bí­rá­ní detai­lů, kte­ré může­me nechat na „odbor­ní­cích“.

Vzniká pocit, že spo­leč­nost Sony s Loveckou sezó­nou zkou­ší jít ve sto­pách stu­dia Pixar, niko­li mu dělat kon­ku­ren­ci díky vlast­ní­mu poje­tí ani­mo­va­ných fil­mů. Škoda? Ano, je. Nicméně nás / vás, jako divá­ky, zají­má něco jiné­ho: „Jaký je totiž závěr?“ Závěry jsou dva.

Nejde o film pro dospě­lé i děti, nýbrž jenom pro děti.
Když se k němu něja­cí dospě­lí pře­ce jenom dosta­nou, ať neče­ka­jí žád­né nová­tor­ství a… Radši ať neče­ka­jí vůbec nic, tepr­ve potom je Lovecká sezó­na může občas mile pře­kva­pit.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Vřískot 311. ledna 2022 Vřískot 3 Vřískot byl a je jedním z nejlepších hororů, které kdy byly k vidění na filmovém plátně. Zavedl nebo spíše osvěžil žánr tzv. teenagerovských vyvražďovaček. To však nic nemění na tom, že […] Posted in Retro filmové recenze
  • Spider-Man: Bez domova1. ledna 2022 Spider-Man: Bez domova Spider-Man: Bez domova patřil k nejočekávanějším filmům letošního roku. Monumentální zakončení spidermanovské trilogie od režiséra Jona Wattse mělo přinést něco více než jen generickou […] Posted in Filmové recenze
  • Zelená míle27. prosince 2021 Zelená míle Snad první film, o kterém nevím, co napsat, je to jedno z nejatypičtějších děl poslední doby (posledních několika let), které jsem shlédl a to jsem jich viděl opravdu dost a to dokonce […] Posted in Retro filmové recenze
  • Spider-Man: Bez domova (Spider-Man: No Way Home) – Recenze – 70 %18. prosince 2021 Spider-Man: Bez domova (Spider-Man: No Way Home) – Recenze – 70 % Třetí Spider-Man s Tomem Hollandem v hlavní roli středoškoláka Petera Parkera přímo navazuje na předchozí díl s názvem Spider-Man:Daleko od domova, ve kterém podlý Mysterio veřejně označil […] Posted in Filmové recenze
  • Spider-Man: Bez domova - Nejlepší Spider-Man posledních 20 let14. prosince 2021 Spider-Man: Bez domova - Nejlepší Spider-Man posledních 20 let Už po premiéře Spider-Man: Daleko od domova lákal ředitel Marvel Studios Kevin Feige na to, že třetí sólové dobrodružství Spider-Mana v podání Toma Hollanda bude něco v rámci filmů se […] Posted in Filmové recenze
  • Hobit: Bitva pěti armád - 90 %3. prosince 2021 Hobit: Bitva pěti armád - 90 % Pán Prstenů a Hobit jsou podobné filmy jako série Star Wars. Natočili se první 4. až 6. díly a jejich prequely se natočili v dlouhým, skoro desetiletým, odstupem. Kdyby režisér a zároveň i […] Posted in Retro filmové recenze
  • Akta X: Chci uvěřit21. listopadu 2021 Akta X: Chci uvěřit Uznejte, že jednou z nejtypičtějších lidských vlastností, je zvědavost. Nic nás neláká tak, jako různá tajemství či zákazy. „Co se stane, když? Co se skrývá pod povrchem? Jak je to ve […] Posted in Retro filmové recenze
  • Wimbledon20. listopadu 2021 Wimbledon Peter a Lizzie mají společnou lásku, kterou je tenis. Lizzie je toho času úspěšná americká hráčka, Peter dříve úspěšný, nyní veteránský anglický hráč. Peter uvažuje o ukončení […] Posted in Retro filmové recenze
  • Smrtonosná zbraň 28. července 2021 Smrtonosná zbraň 2 Los Angeles. Policisté Martin Riggs (Mel Gibson) a Roger Murtaugh (Danny Glover) jsou na stopě pašeráků drog. Sledování účetního Lea Getze (Joe Pesci), který zpronevěřil mafiánské peníze, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Drtivý dopad - původně to měl režírovat Steven Spielberg7. března 2021 Drtivý dopad - původně to měl režírovat Steven Spielberg Tak jsme se dočkali filmu (ani prvního a ani posledního) o největší přírodní katastrofě, jakou si lidé umějí představit. Jednou větou mohu říci, že film Drtivý dopad není až taková […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,32672 s | počet dotazů: 234 | paměť: 55958 KB. | 24.05.2022 - 01:08:40