LOVECKÁ SEZÓNA 3D

PlayAllspoluprace19

Pokud jste chtě­li vzít své rato­les­ti doImaxu na něja­ký ten 3D sní­mek, ale při­pa­da­lo vám, že za cenu vstu­pen­ky toho film nabíd­ne zho­la málo, tak mám pro vás dobrou zprá­vu. Na poli 3D fil­mů se koneč­ně obje­vil zdat­ný kon­ku­rent běž­né­mu kinu. Ovšem bude to sta­čit ?

My jsme měli mož­nost film vidět 2 dny před veřej­nou pre­mi­é­rou, a to ve for­mě V.I.P před­pre­mi­é­ry. Té se zúčast­ni­ly spous­ty zná­mých tvá­ří spo­leč­ně s jejich malý­mi rato­lest­mi. Před začát­kem pro­jek­ce měla opět pro­slov Darina Miklovičová. Ta nás sezná­mi­la s  dějo­vou linií a také kdo sto­jí za čes­kým dabin­gem. Mezi jme­no­va­ný­mi byl i Ondřej Brzobohatý, kte­rý nám zazpí­vat úvod­ní melo­dii z fil­mu. Upřímně, bylo to moc zají­ma­vé.  To je jen tako­vá zají­ma­vost, pojď­me se tedy bavit pří­mo o fil­mu..

Ten jako celek půso­bil veli­ce dob­ře. Provedení bylo dosti pre­ciz­ní. Sice se nedá Lovecká sezó­na srov­ná­vat tře­ba s fil­mem Auta, tam šlo pře­de­vším o co nej­vět­ší rea­lis­tič­nost, ale zapo­mí­na­lo se na to, že film je urče­ný pře­de­vším pro děti a ty mají rády hra­vost barev. To si reži­sér­ka Jilli Cultonová veli­ce dob­ře uvě­do­mo­va­la a tak film půso­bí jako kres­le­ný, a  tudíž veli­ce roz­to­mi­lý dět­ský komiks.

To ale v žád­ném pří­pa­dě nezna­me­ná, že by byl tak jed­no­du­chý, ba nao­pak. Reliéfy kra­jin vypa­da­jí oprav­du parád­ně, a srst zví­řá­tek půso­bí jako pra­vá. Jak jsem už říkal, o čes­ký dabing hlav­ních postav, kte­rý byl vytvo­řen s maxi­mál­ní peč­li­vos­tí a  hra­vos­tí, se posta­ra­li Ondřej Brzobohatý a  Tomáš Racek.. Dialogy jas­ně dáva­jí smy­sl, hla­sy se k hlav­ním hrdi­nům hodí oprav­du dob­ře. Takto by měl vypa­dat správ­ný dabing, nemám žád­né při­po­mín­ky. Dějová linie se točí oko­lo vel­ké­ho grizzly­ho, kte­rý si žije jako domá­cí maz­lí­ček. Jednou osvo­bo­dí jele­na, kte­ré­ho chy­til pyt­lák, Ten se najed­nou ocit­ne u něho v gará­ži, kde med­věd žije. Snaží se ho pře­svěd­čit, aby šel do s ním do lesa, a tam také oba nešťast­nou náho­dou skon­čí a  tudíž se bude chtít vrá­tit domů. Děj je dosti jed­no­du­chý, to ale plně vyna­hra­zu­jí vtip­né momen­ty, kte­rých je ve fil­mu nespo­čet. A  může­te mi věřit, že v sále se smá­li nejen děti, ale také jejich dopro­vod. Humor je zde inte­li­gent­ní a výstiž­ný. Takže ten­to sní­mek je určen pro všech­ny, co se rádi baví a chtě­jí vidět kouz­lo 3D pro­jek­ce.  

Více na Kritiky.cz
Gangster Squad - Lovci mafie (2012) - 60% V kinematografii rapidně ubývá témat. Proto si bude třeba zvyknout, že uvidíme již viděné...
Nahlédněte do reklamní branže! V předvánoční době je velmi aktuální téma nákupu a prodeje. Často se vracíte z obchodu ...
Gambit [50%] Gambit je vskutku zajímavým snímkem. Taková napůl předělávka snímku z roku 1966, pluje už ...
Černobyl - Vichnaya Pamyat (E05) - za vším hledej SSSR Už to skončilo. Nejlepší seriál letošní sezony měl v televizi poslední díl. A už nebude ...
Umění skrývat pravdu... Je chybou myslet si, že nasloucháme jen našima ušima. Je mnohem důležitější naslouchat mysl...

VERDIKT: Kdo chce navští­vit IMAX, podí­vat se na 3D sní­mek a poba­vit se, tak ten­to film je pro něj jas­ná vol­ba. V běž­ných kinech je ale kon­ku­ren­ce vel­ká..


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • PlayAllspoluprace164. ledna 2007 Eragon - MEGA recenze Do kin právě vkročil tento film na poli fantazy a upřímně řečeno, byl dosti očekávaný. Mnoho lidí v něm vidělo nástupce Pána prstenů, jiní zase tvrdili, že to bude naprostý propadák. Ovšem […]
  • Škatuláci - 50 %16. října 2014 Škatuláci - 50 % Je jedno městečko, spíše hrad s podhradím. Jménem Sýrečkov. Nevíme, kdo tam vládne, ale místní šlechta se honosí bílými klobouky. Místní policie zase vlastní klobouky červené. Zvláštností […]
  • Ikarie XB 1 (1963)11. listopadu 2009 Ikarie XB 1 (1963) Ikarie XB 1. Do jisté míry ojedinělý film v československé kinematografii. Skutečně, žánr sci-fi nepatří zrovna mezi ty, které by měly v našich podmínkách ustláno na růžích. Pokud však už […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • Pokémon: Detektiv Pikachu | Pokémon: Detective Pikachu9. května 2019 Pokémon: Detektiv Pikachu | Pokémon: Detective Pikachu Pokémon byl fenomén mého dětství, před kterým se prostě nedalo utéct. Ať už šlo o animovaný televizní seriál, karetní hry nebo videohry pro všechny myslitelné herní konzole. Od té doby už […]
  • Lehiyot Ita (Beauty and the Baker) 2013, tv seriál1. března 2019 Lehiyot Ita (Beauty and the Baker) 2013, tv seriál Před nějakým časem jsem se zde vypsal ze své lásky k izraelským seriálům. Je to láska slepá a lehce iracionální, nicméně tak už to v emoční oblasti bývá.Lehiyot ita (v angličtině se […]
  • Klub Sráčů5. srpna 2003 Klub Sráčů Film strhaný kritiky v každém ohledu, je dobrou a nevázanou zábavou.......Klub Sráčů není ani nadávka či špatný vtip, ale bláznivá komedie z pohledu náctiletých, kteří chtějí dobít svět […]
  • Team America: Světovej policajt - recenze2. února 2005 Team America: Světovej policajt - recenze Hned na začátku se vás zeptám na jednu důležitou otázku. Znáte South Park? Viděli jste nějaký díl? Nebo ještě lépe: viděli jste South Park: Peklo na zemi? Pokud zní vaše odpověď minimálně […]
  • Temné lesy (Villmark) 20035. března 2012 Temné lesy (Villmark) 2003 Pamatuji se na film Ledová smrt od režiséra Uthauga, byl to první norský horor, který jsem měl tu čest vidět a už tehdy jsem byl docela spokojen. Jistě, chyby by se našly, v mnoho ohledech […]