Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Ze života > Louise L. Hay: Myšlenky sebelásky

Louise L. Hay: Myšlenky sebelásky

IMG 20210812 150559
IMG 20210812 150559

Jak se zami­lo­vat do živo­ta? Jak udr­žo­vat jis­kru, radost, náboj a směr? Jak tohle všech­no najít, pokud to zrov­na nemá­te? Právě tako­vé milé, heb­ké a prav­di­vé kar­ty mohou být dob­rým pomoc­ní­kem. Jak smýš­lí­me, tak se cho­vá­me a tak si k sobě při­ta­hu­je­me podob­né děje, udá­los­ti a vůbec, vidí­me svět prá­vě tako­vý­ma oči­ma, jaké nám umož­ňu­je naše vidě­ní v hla­vě a srd­ci.

Pojďme to změ­nit.

IMG 20210812 150556

IMG 20210812 150559
Popravdě, jsou to větič­ky, kte­ré nás umí odna­u­čit i mno­ho myš­len­ko­vých zlo­zvy­ků.

Samozřejmě se hodí i na běž­né výkla­dy, nebo:

 • Inspirace pro kaž­dý den ráno při kávě
 • Večerní kar­tič­ka pro jiný úhel pohle­du na udá­los­ti dne (vel­mi zají­ma­vé!)
 • Určení úko­lu nebo bodu, ze kte­ré­ho se dosta­ne­me z laby­rin­tů život­ních situ­a­cí
 • K vel­kým výkla­dům a výkla­dům s jiný­mi kar­ta­mi

Velmi jsem si oblí­bi­la vyta­že­ní kar­tič­ky pro potě­še­ní, s nadě­jí, že mi kar­ta uká­že, kde načer­pám sílu a radost… kde se posu­nu kupře­du.  Nebo ty, u kte­rých jsem si řek­la, že mne uká­ží, kde si blo­ku­ji ces­tu vpřed, pro­to se stá­le potá­cím na mís­tě. Je toho hod­ně k odna­u­če­ní, dá se tak říct. Možná i vy potom zjis­tí­te, že za mno­hé ztrá­ty ener­gie si může­te sami, pro­to­že jste se někdy někde nau­či­li špat­ně uva­žo­vat nad sebou nebo nad okol­ním svě­tem.

Jsou to tedy kar­ty ozdrav­né, hlu­bo­ce pro­mě­ňu­jí­cí srd­ce i mysl. Karty aktiv­ní, živé a čilé, kte­ré uká­ží, kde si může­me pomoct vnést do živo­ta ener­gii. Vlastně při tom uvě­do­mě­ní už oka­mži­tě. V daném oka­mži­ku se ule­ví.

I pro­to jsou to kar­ty afir­mač­ní, tak­že kdo má rád afir­ma­ce, smě­le do nich.

Ale i jako kar­ty ryze přá­tel­ské, jsou výteč­né: Jedny z nej!

Myšlenky sebe­lás­ky: 54 karet, vyda­lo nakla­da­tel­ství Synergie, 2021

Foto: Synergie Publishing SE & Renata Petříčková

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
 • Dokážu to! Karty pro podporu za každé situace28. března 2022 Dokážu to! Karty pro podporu za každé situace Najít v kartičkách přítele, který vám každý den řekne něco milého, nebo v době, kdy to potřebujte, vám poradí. Nebo vás podpoří, podělíte se s  nimi o radost a nové směry  - to je dar k […] Posted in Zajímavosti
 • Myšlenky moudrosti od Louise L. Hay tvoří radostnější prožití všedního dne20. července 2017 Myšlenky moudrosti od Louise L. Hay tvoří radostnější prožití všedního dne Kde pramení lidská moudrost? V hlavě a srdci… nejlépe, jsou-li ty to dva pocitové a informační zdroje lidského vědomí v souladu. Jak myslíte, tak žijete. O tom žádná – s tím bude souhlasit […] Posted in Recenze knih
 • Yasmin Boland: Magický Měsíc 16. května 2022 Yasmin Boland: Magický Měsíc  Karty inspirované lunárními fázemi ze všech možných úhlů pohledu patří k těm, které vezmete do ruky a rázem máte po ruce hromadu praktických informací. Přišlo mi, že jsou i z těch, na […] Posted in Recenze knih
 • Kyle Gray – Lily Moses: Andělé a předkové11. dubna 2022 Kyle Gray – Lily Moses: Andělé a předkové Andělé mají v různých kulturách i různé podoby, stejně tak se můžeme různým způsobem napojovat na své předky, mudrce, šamany, medicimany nebo bytosti, které jsou symbolem dávné moudrosti. […] Posted in Recenze knih
 • Čtyři dohody: Mít je v kapse a nemít starosti11. dubna 2022 Čtyři dohody: Mít je v kapse a nemít starosti Řekla bych, že Čtyři dohody jsou obecně očistné. Ne vždy jsou v praxi použitelné, to rozhodně zdvihám prst, protože proplouvat životem naprosto meditativně a mít všechno na salámu, to […] Posted in Knihovnička
 • Medicinské karty: Téma zvířat a symboliky je vám blízké?23. března 2022 Medicinské karty: Téma zvířat a symboliky je vám blízké? Pak budete spokojeni s Medicinskými kartami, se kterými se ponoříte do světa zvířecího smýšlení, cítění a vnímání. Do symboliky, kterou každé zvíře nese a kterými se zabývají snad všechny […] Posted in Knihovnička
 • Dokážu to! Karty od Louise L. Hay9. března 2022 Dokážu to! Karty od Louise L. Hay Určitě znáte knížku Miluj svůj život od Louise L. Hay. Tato žena byla doslova průkopnicí sebelásky a uvědomění si, že  mnohé ve svém životě držíme ve vlastních rukou. A že máme každý své […] Posted in Recenze knih
 • Alana Fairchild: Posvátné rebelky9. března 2022 Alana Fairchild: Posvátné rebelky "Toužíš, aby ptáci uměli létat pod vodou. Chceš, aby láska zvítězila nad mocí. Přeješ si, aby lidé k sobě přistupovali jako rovnocenní a toužíš vnímat posvátnost v sobě i ve světě. Chceš […] Posted in Recenze knih
 •  Chris-Anne: Tarot světla a stínu5. ledna 2022  Chris-Anne: Tarot světla a stínu Tradiční tarotové archetypy pojaté moderním životem, situacemi, které důvěrně známe a ve kterých stojíme v jistých životních situacích tak, jako to dělaly kdysi postavy na klasických […] Posted in Recenze knih
 • Co děláte se svým životem?6. června 2021 Co děláte se svým životem? Džiddú Krišnamúrti se o svém díle vyjádřil: "(Můj přístup) nežádá ani nevnucuje žádnou víru, neusiluje o žádné následovníky, netvoří kulty, o ničem nepřesvědčuje, a jedině díky tomu se […] Posted in Recenze knih

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,45556 s | počet dotazů: 249 | paměť: 56551 KB. | 30.06.2022 - 12:20:37