Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Lost Horizon (2010)

Lost Horizon (2010)

aSKNojhmQVg

Když jsem byl malý kluk, tak do kin krát­ce po revo­lu­ci dora­zil Indiana Jones a chrám zká­zy. Byl jsem na tom. Ohromující! Pak jsem to po letech viděl zno­vu a byl tro­chu roz­ča­ro­ván, pro­to­že film mě už zda­le­ka neba­vil tak, jako v dět­ství. Přesto jsem si v sobě ucho­val tako­vou pří­jem­nou vzpo­mín­ku.
No a prá­vě tu hod­ně roz­zá­ři­la počí­ta­čo­vá hra od Animation Arts s názvem Lost Horizon.

Pokud se nechá­te něčím inspi­ro­vat, tak jsou mož­né dvě ces­ty. Jít ces­tou pou­hé­ho plagi­á­tu (někdy to zabí­rá), nebo se poku­sit vzdát čest legen­dě. Lost Horizon se vydá­vá - díky­bo­hu - ces­tou dru­hou. Je jas­né, že inspi­ra­ce fil­my a hra­mi s tema­ti­kou Indiana Jonese je zřej­má, ale při­jí­má to, dokon­ce si z toho občas udě­lá pěk­nou legra­ci. To se cení. Přístup k lát­ce zvlád­li tvůr­ci na jed­nič­ku.
Hra nás zavá­dí do Hongkongu tři­cá­tých let, ale jak to v podob­ných pří­bě­zích už bývá, tak se člo­věk podí­vá lec­kde :). V pod­sta­tě se jed­ná o kla­sic­kou „point and click“ adven­tu­ru, kte­rá kom­bi­nu­je v zása­dě logic­ké sbí­rá­ní a pou­ží­vá­ní před­mě­tů s něko­li­ka her­ní­mi „puzz­ly“. Jejich nároč­nost je pod­le mě pro vět­ši­nu hrá­čů cel­kem v poho­dě. Osobně se mi nikdy nestal del­ší zákys. Pokud jsem už mís­ty nevě­děl kudy dál, tak sta­či­lo pro­jít ješ­tě jed­nou loka­ci a všim­nout si dosud opo­me­nu­té­ho před­mě­tu, apod. Tady se také zada­ři­lo.
Velmi zají­ma­vou věcí je (i když mož­ná už to bylo pou­ži­to v jiných adven­tu­rách od toho­to stu­dia) mož­nost pře­pí­nat mezi posta­va­mi. To se zejmé­na v závě­ru hry dost daří a hře to tak dodá­vá super atmo­sfé­ru.
Hra je roz­dě­le­na do cel­kem sed­mi kapi­tol, z nichž jako nej­po­ve­de­něj­ší mi při­šla ta, kte­rá se ode­hrá­va­la v nacis­tic­kém Německu během olym­pij­ských her v Berlíně. Olympijské hry a tajem­ný hrad plný nác­ků. Co chtít více?
Osobně tedy hru dopo­ru­ču­ji všem milov­ní­kům kla­sic­kých adven­tur, i když u nich tak nějak před­po­klá­dám, že už o ni beze­spo­ru sly­še­li :). Cena se v sou­čas­nos­ti pohy­bu­je pod 200 korun.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Prince of Persia – klasika klasik6. srpna 2019 Prince of Persia – klasika klasik Je asi jen málo starých DOSových her, které by se tak zapsaly do povědomí hráčů dříve narozených, jako je Prince of Persia. Obecně vzato se sice velkým písmem do pamětí hráčů zapsaly […]
  • Syberia 220. září 2019 Syberia 2 Možná jste již četli moji "donebevychvalující" recenzi na první díl skvělé adventury Syberia. Druhý díl je skoro stejný...... To by ale bylo asi velmi strohá recenze, takže raději trochu […]
  • Dropbox25. srpna 2019 Dropbox Připadám si trochu jako Eratosthenés, který prý údajně objevil kulatost (i když je to taková elipsa) naší domovské planety.Pro mnohé je Dropbox už dávno známým termínem a jistě často tuto […]
  • Syberia14. září 2019 Syberia SyberiaSibiř je počítačová hra, která vám doslova vyrazí dech. Obsahuje NAPROSTO úchvatné lokace, při vstupu do nich často jen zíráte na NÁDHERNOU grafiku, obsahuje hezkou smyčcovou (ač […]
  • Titulky k Blindspot S04E12 - The Tale of the Book of Secrets8. dubna 2019 Titulky k Blindspot S04E12 - The Tale of the Book of Secrets Kniha tajemství existuje. Rich Dotcom aka Indiana Jones, alespoň pro tento díl, se konečně dočká. Jeho kniha tajemství opravdu existuje a Rich s Pattersonovou se vydají na výpravu za jejím […]
  • Brothers: A Tale of Two Sons16. září 2019 Brothers: A Tale of Two Sons Byly časy, kdy interaktivní počítačová zábava byla vyhrazena prakticky pouze pro několik málo podivínů, kteří vycházeli ze svých potemnělých doupat jen v případě, že: a) došly potraviny b) […]
  • Portal (2007)10. září 2019 Portal (2007) Half-Life znají i lidé, kteří se o interaktivní počítačovou zábavu moc nezajímají. Portal měl být možná původně jen takovým vedlejším produktem tohoto slavného titulu, jenže netrvalo to […]
  • The Walking Dead - 400 Days (2013)13. září 2019 The Walking Dead - 400 Days (2013) Dlouho očekávané pokračování počítačové hry The Walking Dead (založené na slavných komiksech R. Kirkmana) se objeví na pultech prodejen (respektive na Steamu) poměrně brzy, dychtivé […]
  • Wolfenstein 3D aneb 6 syrových lekcí přežití15. července 2019 Wolfenstein 3D aneb 6 syrových lekcí přežití Střílečka z propadliště dějin nebo stále jeden z prubířských kamenů ovládání herního umu? Dnešní generace mladých pařanů sebou při vyslovení jména Wolfenstein možná trochu cukne, ale to […]
  • Enslaved: Odyssey to the West15. září 2019 Enslaved: Odyssey to the West Být otrokem je samo o sobě dost na nic. Ještě horší ale může být otrokem v postapokalyptickém světě, kde po jakési válce před cca 150 lety svět prakticky skončil a lidé (respektive jejich […]