Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Lost Horizon (2010)

Lost Horizon (2010)

aSKNojhmQVg
Když jsem byl malý kluk, tak do kin krát­ce po revo­lu­ci dora­zil Indiana Jones a chrám zká­zy. Byl jsem na tom. Ohromující! Pak jsem to po letech viděl zno­vu a byl tro­chu roz­ča­ro­ván, pro­to­že film mě už zda­le­ka neba­vil tak, jako v dět­ství. Přesto jsem si v sobě ucho­val tako­vou pří­jem­nou vzpo­mín­ku.
No a prá­vě tu hod­ně roz­zá­ři­la počí­ta­čo­vá hra od Animation Arts s názvem Lost Horizon.

Pokud se nechá­te něčím inspi­ro­vat, tak jsou mož­né dvě ces­ty. Jít ces­tou pou­hé­ho plagi­á­tu (někdy to zabí­rá), nebo se poku­sit vzdát čest legen­dě. Lost Horizon se vydá­vá - díky­bo­hu - ces­tou dru­hou. Je jas­né, že inspi­ra­ce fil­my a hra­mi s tema­ti­kou Indiana Jonese je zřej­má, ale při­jí­má to, dokon­ce si z toho občas udě­lá pěk­nou legra­ci. To se cení. Přístup k lát­ce zvlád­li tvůr­ci na jed­nič­ku.
Hra nás zavá­dí do Hongkongu tři­cá­tých let, ale jak to v podob­ných pří­bě­zích už bývá, tak se člo­věk podí­vá lec­kde :). V pod­sta­tě se jed­ná o kla­sic­kou „point and click“ adven­tu­ru, kte­rá kom­bi­nu­je v zása­dě logic­ké sbí­rá­ní a pou­ží­vá­ní před­mě­tů s něko­li­ka her­ní­mi „puzz­ly“. Jejich nároč­nost je pod­le mě pro vět­ši­nu hrá­čů cel­kem v poho­dě. Osobně se mi nikdy nestal del­ší zákys. Pokud jsem už mís­ty nevě­děl kudy dál, tak sta­či­lo pro­jít ješ­tě jed­nou loka­ci a všim­nout si dosud opo­me­nu­té­ho před­mě­tu, apod. Tady se také zada­ři­lo.
Velmi zají­ma­vou věcí je (i když mož­ná už to bylo pou­ži­to v jiných adven­tu­rách od toho­to stu­dia) mož­nost pře­pí­nat mezi posta­va­mi. To se zejmé­na v závě­ru hry dost daří a hře to tak dodá­vá super atmo­sfé­ru.
Hra je roz­dě­le­na do cel­kem sed­mi kapi­tol, z nichž jako nej­po­ve­de­něj­ší mi při­šla ta, kte­rá se ode­hrá­va­la v nacis­tic­kém Německu během olym­pij­ských her v Berlíně. Olympijské hry a tajem­ný hrad plný nác­ků. Co chtít více?
Osobně tedy hru dopo­ru­ču­ji všem milov­ní­kům kla­sic­kých adven­tur, i když u nich tak nějak před­po­klá­dám, že už o ni beze­spo­ru sly­še­li :). Cena se v sou­čas­nos­ti pohy­bu­je pod 200 korun.

  • Syberia 220. září 2019 Syberia 2 Možná jste již četli moji "donebevychvalující" recenzi na první díl skvělé adventury Syberia. Druhý díl je skoro stejný...... To by ale bylo asi velmi strohá recenze, takže raději trochu […] Posted in Retro games
  • Shogun Total War7. října 2019 Shogun Total War Shogun Total War1. června 1530Milý deníčku, jmenuji se…..nějaké šílené japonské jméno, ale to není podstatné. Jsem velitelem takového jednoho krásného klanu, máme jméno…..šílené japonské […] Posted in Retro games
  • Prince of Persia – klasika klasik6. srpna 2019 Prince of Persia – klasika klasik Je asi jen málo starých DOSových her, které by se tak zapsaly do povědomí hráčů dříve narozených, jako je Prince of Persia. Obecně vzato se sice velkým písmem do pamětí hráčů zapsaly […] Posted in Retro games
  • Valiant Hearts: The Great War (2014)4. října 2019 Valiant Hearts: The Great War (2014) Ve dnech, kdy si připomínáme sté výročí začátku první světové války,konfliktu který navždy změnil "tvář Evropy", přichází studio Ubisoft s počítačovou hrou, která se v právě zmiňované […] Posted in Retro games
  • Titulky k Blindspot S04E12 - The Tale of the Book of Secrets8. dubna 2019 Titulky k Blindspot S04E12 - The Tale of the Book of Secrets Kniha tajemství existuje. Rich Dotcom aka Indiana Jones, alespoň pro tento díl, se konečně dočká. Jeho kniha tajemství opravdu existuje a Rich s Pattersonovou se vydají na výpravu za jejím […] Posted in Titulky
  • Lego Star Wars19. října 2019 Lego Star Wars Nestává se v dnešní době moc často, že by se někdy na trhu objevila počítačová hra z tzv. "staré školy". Teď nemám na mysli nepochopitelně obtížné a (místy i nudné) textové adventury, ale […] Posted in Retro games
  • IWO - JIMA26. října 2019 IWO - JIMA IWO - JIMAMám rád počítačové hry, ty z období druhé světové války mi jsou také docela blízké. Paráda. Má duše zaplesala, když oko (tuším, že to bylo oko levé) spatřilo obal od hry IWO - […] Posted in Retro games
  • Golden Axe28. října 2019 Golden Axe Golden Axe, jméno, jehož vyslovení mnohým rozbuší srdce na míru místy až nezdravou.Ano, tak se hlásí pravá legenda.Na počátku byla jednička a nula. Z jejich vzájemných nekonečných […] Posted in Retro games
  • Syberia14. září 2019 Syberia SyberiaSibiř je počítačová hra, která vám doslova vyrazí dech. Obsahuje NAPROSTO úchvatné lokace, při vstupu do nich často jen zíráte na NÁDHERNOU grafiku, obsahuje hezkou smyčcovou (ač […] Posted in Retro games
  • Dropbox25. srpna 2019 Dropbox Připadám si trochu jako Eratosthenés, který prý údajně objevil kulatost (i když je to taková elipsa) naší domovské planety.Pro mnohé je Dropbox už dávno známým termínem a jistě často tuto […] Posted in Retro games

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...