Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Novinky ze světa her > Lord of the Rings: Battle for the Middle Earth

Lord of the Rings: Battle for the Middle Earth

Obdivovatelé fan­tas­tic­ké říše Středozemě, je tu pro vás nová hra, kte­rá vás tam zave­de. A nejen to, jak už samot­ný název hry napo­ví­dá - The Lord of the Rings: The Battle for the Middle-Earth - bude se o ni i bojo­vat. Real-timová stra­te­gie je navr­že­na tak, aby zau­ja­la jak nováč­ky v žán­ru RTS, tak hard­co­ro­vé pařa­ny. Hráči si budou moci vybrat, zda se při­da­jí na stra­nu dob­ra ane­bo zla a budou tak chtít velet jezd­cům Rohanu, armá­dám Gondoru, legiím Mordoru nebo silám Sarumana. Pro obě ze stran je při­pra­ve­no šest aktů o něko­li­ka misích. O tom, že se v Battle for Middle-Earth setká­te se zná­mý­mi posta­va­mi, vůbec nepo­chy­buj­te. Jsou zde hrdi­no­vé jako Aragorn, Gandalf, Saruman, ad. Každý z nich má své sil­né a sla­bé strán­ky. Tvůrci je také obda­ři­li urči­tý­mi prv­ky RPG, tak­že se svý­mi hrdi­ny bude­te moci špl­hat po žeb­říč­ku úrov­ní a nabí­rat nové schop­nos­ti. Co se týče stra­te­gic­ké čás­ti, je zde i urči­tý zjed­no­du­še­ný model budo­vá­ní, při­čemž pod­mín­ky jsou růz­né pro kaž­dou rasu Za cenu 1400.00Kč objed­ná­vej­te ZDE


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 4,22942 s | počet dotazů: 228 | paměť: 56094 KB. | 29.05.2022 - 04:55:20