Kritiky.cz > Filmové recenze > Lollipop Monster (2011)

Lollipop Monster (2011)

Snímek Lollipop Monster jsem shlé­dl vče­ra večer v pří­jem­ném pro­stře­dí kinosá­lu Oko, tak­že jsem snad ješ­tě pln dojmů a záro­veň mám již dosta­teč­ný odstup od vidě­né­ho.
Příběh se ode­hrá­vá v sou­čas­nos­ti v Německu a jeho hrdin­ka­mi jsou dvě mla­dé hol­ky věkem oko­lo 15, Oona a Ari, kte­ré nema­jí zrov­na leh­ké dospí­vá­ní (a kdo jej také má, že?). Obě totiž žijí v rodi­nách, kde je „cosi shni­lé­ho“, prá­vě nepo­cho­pe­ní svě­ta dospě­lých, jeho faleš­nos­ti a kla­mu vede ony děv­ča­ta k dost radi­kál­ním věcem, jež vyvr­cho­lí poměr­ně drs­ným závě­rem.
Na fil­mu mě vel­mi zau­ja­la jeho kame­ra, pou­ží­vá zají­ma­vé fil­try, semtam na plát­no vstou­pí i něja­ká ani­ma­ce. Pozoruhodný je i hudeb­ní výběr, kte­rý je tako­vou smě­si tvrd­ší­ho industri­a­lu, což pod­le mého názo­ru dost dob­ře demon­stru­je dospí­vá­ní, jeho ten­den­ci být ori­gi­nál­ní, ale záro­veň někam nále­žet, hle­dá­ní své image, apod. Toto pod­po­ru­jí i vel­mi dob­ré herec­ké výko­ny zejmé­na obou dívek, kte­ré půso­bí nenu­ce­ně, při­ro­ze­ně, kon­krét­ně pro­mě­na z „bar­bí­ny“ na takovou...ehm...dívku leh­čích mra­vů je udě­lá­na doce­la zda­ři­le.
S fil­mem jsem byl vel­mi spo­ko­je­ný, tro­chu mi při­po­mněl novo­ze­lánd­ská Nebeská stvo­ře­ní, švéd­ský Fucking Amal, či řec­ký sní­mek Hardcore. Každopádně jej dopo­ru­ču­ji všem lidem, kte­rým se líbi­ly výše jme­no­va­né dva fil­my, či lidem, kte­ří se rádi díva­jí na svět pohle­dem dospí­va­jí­cí­ho (a konec­kon­ců i těm, kte­ří se rádi ve fil­mech díva­jí na sex, pro­to­že toho je tam doce­la dost - i když nikdy není pou­žit bez­ú­čel­ně).

  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […] Posted in Filmové recenze
  • T O M B R A I D E R ( 2 0 0 1 )23. srpna 2003 T O M B R A I D E R ( 2 0 0 1 ) Každý z vás jistě zná cyklus počítačových her, kde vystupuje sličná Lara Croft, se stylově houpajícím se poprsím. Tato velice úspěšná série čítá celkově pět dílů - Tomb Rider I,II,III, IV […] Posted in Filmové recenze
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […] Posted in Recenze knih
  • Incendies (Požáry) 201013. února 2012 Incendies (Požáry) 2010 Snímek Požáry režiséra Villeneuvea patří mezi ty filmy, po jejichž shlédnutí ještě chvílí nevěřícně zíráte na mizející titulky. I po skončení ve vás něco zůstane, nutí klást otázky a vůbec […] Posted in Filmové recenze
  • Přes noc třicítkou - 13 Going On 306. února 2005 Přes noc třicítkou - 13 Going On 30 Přes noc třicítkou je velmi povedenou variací na dnes již klasickou komedii Velký s Tomem Hanksem. Spojuje je nejen hlavní zápletka, která spočívá v tom, že se přes noc z čerstvého […] Posted in Filmové recenze
  • Meky - Životopis o zpěvákovi co vzal Karlu Gottovi Zlatého slavíka6. července 2020 Meky - Životopis o zpěvákovi co vzal Karlu Gottovi Zlatého slavíka Miroslav Žbirka, známý pod jménem Meky, není žádný dramatický vypravěč ani písničkový „srdcerváč“. Každopádně však svým projevem zaujme diváky nejen na koncertním podiu, ale i na filmovém […] Posted in Filmové recenze
  • 6 underground: Tajné operace | 6 Underground14. prosince 2019 6 underground: Tajné operace | 6 Underground Michael Bay se vrací k normálním filmům. Za posledních 15 let se tenhle mnohými uctívaný, mnohými nenáviděný tvůrce věnoval mimo sérii Transformers jen dvěma menším projektům, z nich oba […] Posted in Filmové recenze
  • PUSINKY20. dubna 2007 PUSINKY Konečně český film s mladými hrdinkami, který se nechová jako parodie na sebe sama.První zamyšlení nad tímto filmem bych asi věnovala jeho přístupnosti, která je označna dvěma pé, tedy PP […] Posted in Filmové recenze
  • Osudové peníze (2010)23. ledna 2012 Osudové peníze (2010) Film Osudové peníze režiséra Jiřího Krejčíka jsem shlédl včera a musím uznat, že v tomto případě veřejnoprávní peníze padly na úrodnou půdu. Režisér Krejčík je klasikem českého (potažmo […] Posted in Filmové recenze
  • Škatuláci - 50 %16. října 2014 Škatuláci - 50 % Je jedno městečko, spíše hrad s podhradím. Jménem Sýrečkov. Nevíme, kdo tam vládne, ale místní šlechta se honosí bílými klobouky. Místní policie zase vlastní klobouky červené. Zvláštností […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...