Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Loki - The Nexus Event (E04)

Loki - The Nexus Event (E04)

LokiS04
LokiS04

Mobius (Owen Wilson) a Hunter B-15 (Wunmi Mosaku) pát­ra­jí po Lokim (Tom Hiddleston) a Sylvii (Sophia De Martino)...

4. Epizoda Lokiho je nej­spíš doteď tou nej­zá­sad­něj­ší. Do vel­ké míry mění pra­vi­dla hry, odha­lu­je nová fak­ta, roz­krý­vá dal­ší kar­ty a uka­zu­je, že divo­ká jíz­da, kte­rou tvůr­ci sli­bo­va­li sku­teč­ně star­tu­je. Na to co vše je ve 4. epi­zo­dě Lokiho k vidě­ní není nej­spíš vůbec mož­né se při­pra­vit. Dosavadní šílen­ství totiž zaží­vá novou úro­veň. 4. epi­zo­da Lokiho je pro­za­tím tou nej­spíš nej­lep­ší.

Ještě více se dozví­me o posta­vě Sophie, kte­rá je navíc nadá­le sou­čás­tí výbor­ně dyna­mic­ké­ho vzta­hu jí a Lokiho. Tom Hiddleston a Sophia Di Martino spo­leč­ně nadá­le skvě­le fun­gu­jí a k Hiddlestonovi lep­ší pro­ti­váhu jed­no­du­še sehnat nešlo. Dojde k jed­no­mu neče­ka­né­mu cameu, kte­ré ješ­tě více odha­lí o sku­teč­né per­so­ně Lokiho. Ten se navíc opět setká­vá s Mobiusem a opět pla­tí, že che­mie mezi Hiddlestonem a Wilsonem pros­tě nemoh­la být lep­ší.

Dojde i na cel­kem sil­né emo­tiv­ní momen­ty a pak dojde na onen závěr, kte­rý mění pra­vi­dla hry. A to nejen posled­ních 5 minut této epi­zo­dy, ale pře­de­vším i po-titulková scé­na, kte­ré celé to šílen­ství oko­lo mul­ti­vesmí­ru posou­vá ješ­tě o level dál. A uka­zu­je, že by se v Doctor Strange in the Multiverse of Madness sku­teč­ně moh­li dít věci.

Nadále si seri­ál udr­žu­je solid­ní vizu­ál, skvě­lý soun­d­track Natalie Holt a nadá­le půso­bi­vou výpra­vu. CGI je nadá­le na vel­mi vyso­ké úrov­ni a Loki vypa­dá sku­teč­ně vel­ko­le­pě a dra­ze.

Jestli tře­tí epi­zo­da neby­la epi­zo­dou výpl­ňo­vou, čtvr­tá epi­zo­da už jí není urči­tě. Společně s prv­ní epi­zo­dou jde totiž dost mož­ná pro­za­tím o epi­zo­du nej­dů­le­ži­těj­ší, kte­ré nako­pá­vá dru­hou polo­vi­nu seri­á­lu. A už ten závěr sli­bu­je, že to bude oprav­du divo­ké......

Verdikt: 5 z 5


Photo © Disney+


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

  • Loki - Season 114. července 2021 Loki - Season 1 Loki (Tom Hiddleston) během událostí Avengers: Endgame ukradl (už podruhé) Tesseract a uprchl. Okamžitě jej zadrží organizace Time Variance Authority, která existuje mimo čas a prostor. […] Posted in TV Recenze
  • Loki - Journey into Mystery (E05)7. července 2021 Loki - Journey into Mystery (E05) Loki (Tom Hiddleston) se snaží utéct z Prázdnoty, kde poznal několik variant sebe samého... Sám představitel Lokiho Tom Hiddleston označil čtvrtý a pátý díl seriálu Loki za své […] Posted in TV Recenze
  • Loki - The Variant (E02)17. června 2021 Loki - The Variant (E02) Mobius (Owen Wilson) zapojuje Lokiho (Tom Hiddleston) do práce u TVA, avšak ne všichni v TVA jsou z přítomnosti boha lsti nadšení.... Druhá epizoda Lokiho ještě více ukazuje, jak to […] Posted in TV Recenze
  • Loki - Recenze - 90%17. srpna 2021 Loki - Recenze - 90% Pokud jste fanoušky marvelovských filmů a ještě jste neviděli Lokiho nejnovější seriálový počin, měli byste to rychle napravit. Proč? Protože Kevin Feige, ředitel studia Marvel, nám všem […] Posted in TV Recenze
  • Loki - For All Time. Always. (S01E06)14. července 2021 Loki - For All Time. Always. (S01E06) Lokiho (Tom Hiddleston) a Sylvii (Sophia Di Martino) čeká dostaveníčko s osudem, který navždy změní tok časoprostoru...... To, že bude mít finále Lokiho velkou dohru na budoucnost MCU […] Posted in TV Recenze
  • Loki - Lamentis (E03)24. června 2021 Loki - Lamentis (E03) Loki (Tom Hiddleston) se dozví o plánu Varianty (Sophia Di Martino), on sám má ovšem svůj vlastní, který navždy změní osud obou...... 3. epizoda Lokiho zakončuje první polovinu 1. série. […] Posted in TV Recenze
  • Loki - Glorious Purpose (E01)10. června 2021 Loki - Glorious Purpose (E01) Loki (Tom Hiddleston) během událostí Avengers: Endgame ukradl (už podruhé) Tesseract a uprchl. Okamžitě jej zadrží organizace Time Variance Authority, která existuje mimo čas a prostor. […] Posted in TV Recenze
  • Francouzská depeše Liberty, Kansas Evening Sun (The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun) – Recenze – 60 %17. listopadu 2021 Francouzská depeše Liberty, Kansas Evening Sun (The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun) – Recenze – 60 % Za krkolomným názvem nového snímku režiséra Wese Andersona (Život pod vodou, Až vyjde měsíc, Grandhotel Budapešť) se skrývá filmový povídkový portrét amerického fiktivního magazínu „The […] Posted in Filmové recenze
  • Logan: Wolverine2. září 2021 Logan: Wolverine Rok 2029. Mutanti na celém světě vymírají a Logan, který býval dříve znám jako Wolverine, ztrácí schopnost regenerace. Na mexicko-amerických hranicích žije těžký život, přičemž mu […] Posted in Retro filmové recenze
  • Noc v muzeu 226. července 2021 Noc v muzeu 2 Ben Stiller, mimo jiné hlavní postava této komedie, nemá za sebou příliš úspěšné období, co se týče kasovních titulů. Snímek Těsně vedle 2007 od režiséru Farellových, na který se celý štáb […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,88496 s | počet dotazů: 239 | paměť: 56721 KB. | 28.06.2022 - 04:31:14