Kritiky.cz > Krátké recenze > Loki - Lamentis

Loki - Lamentis

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Epizoda opět poma­lej­ší, respek­ti­ve hod­ně mlu­ve­ní a rela­tiv­ně málo akce. Což, jak říkám vždy, nemu­sí být na ško­du, ovšem vzhle­dem k tomu, že jsme již v polo­vi­ně série, by to pře­ci jen něja­kou tu akci chtě­lo. Ovšem tedy když ta akce při­jde, tak sto­jí za to. Ať už je to Loki vs Loki (Sylvie) či roz­trž­ka ve vla­ku, cho­re­o­gra­fie je pře­hled­ná, pou­ta­vá a zábav­ná. No a závě­reč­ný dlou­hý záběr ve futu­ris­tic­kém měs­tě zachvá­ce­ném apo­ka­ly­p­sou? Přesně pod­le mého gusta, díl si mě tím nako­nec zís­kal. Loki a Sylvie mají výbor­nou che­mii, líbí se mi, jak se navzá­jem dopl­ňu­jí ale záro­veň si nemů­žou úpl­ně věřit, pro­to­že moc dob­ře zna­jí sami sebe, a napří­klad že se také zřej­mě nedo­ká­žou pora­zit v sou­bo­ji. Chybí mi Lokiho haš­te­ře­ní s Mobiem, to rov­nou při­znám, ale Sylvie je roz­hod­ně také veli­ce zají­ma­vá a zábav­ná posta­va. Opět se dozví­dá­me spous­tu infor­ma­cí jak o Lokim, tak o TVA, potvr­zu­je se jed­na fanouš­kov­ská teo­rie, a začí­ná­me o důvě­ry­hod­nos­ti TVA více a více pochy­bo­vat. To je ovšem všech­no, děj se nějak závrat­ně nepo­su­nul, jsme tam, kde jsme byli na kon­ci minu­lé epi­zo­dy. Za to pros­tě jdou něja­ké ty body dolu. Ovšem jdou zase hned naho­ru d9ky nádhern7m oprav­du nád­her­ným vizu­á­lům. Krásné VFX, prá­ce s kame­rou skvě­lá, kaž­dý dru­hý záběr by klid­ně mohl být pla­kát. Místy jsem si při­pa­dal, jako bych se díval na Capaldiho Doctora Who s dese­ti­ná­sob­ným roz­poč­tem. No a jak jsem říkal, finál­ní dlou­hý záběr byla třeš­nič­ka na dor­tu. Bohužel ale jako celek byl díl o něco slab­ší, a kdy­bych si odmys­lel všech­ny tech­nic­ké věci oko­lo a sou­stře­dil se na pří­běh jako tako­vý, viděl bych to na tako­vých 7/10


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,87940 s | počet dotazů: 264 | paměť: 61637 KB. | 28.09.2023 - 03:14:10