Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Loki - Lamentis (E03)

Loki - Lamentis (E03)

LokiS03
LokiS03
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Loki (Tom Hiddleston) se dozví o plá­nu Varianty (Sophia Di Martino), on sám má ovšem svůj vlast­ní, kte­rý navždy změ­ní osud obou......

3. epi­zo­da Lokiho zakon­ču­je prv­ní polo­vi­nu 1. série. Po zají­ma­vém cli­f­fhan­ge­ru se dostá­vá­me do dal­ší­ho dění, kdy se Loki bude muset vypo­řá­dat se svou neče­ka­nou alter­na­tiv­ní ver­zí.

Sophia Di Martino je sice Loki, roz­hod­ně ovšem nejde o 100% kopií již dáv­no zná­mé­ho Lokiho v podá­ní Toma Hiddlestona. Hiddlestonův Loki strá­ví s Loki De Martino celou epi­zo­du a dochá­zí zde k vel­mi zají­ma­vé vzá­jem­né che­mii. Oba se více­mé­ně nemo­hou vystát (a Hiddlestonův Loki začí­ná po všech těch fil­mech chá­pat, jak moc vět­ši­ně leze krkem), záro­veň se ovšem ze dvou ver­zí Lokiho stá­vá cel­kem sehra­ný tým. Moment, kdy vzá­jem­né dis­ku­tu­jí o své minu­los­ti a dočká­vá se zde zají­ma­vé­ho srov­ná­vá­ní, dal­ší­ho pod­kre­su cha­rak­te­ru Hiddlestonova Lokiho a pře­de­vším též roz­vo­je cha­rak­te­ru Loki/Sylvie De Martino.

Oproti před­cho­zím dvě­ma epi­zo­dám má tře­tí epi­zo­da tak tro­chu poma­lej­ší tem­po, přes­to roz­hod­ně není zby­teč­ně výplň­ko­vá. Nová odha­le­ní o TVA, kte­ré zce­la změ­ní pohled na dosa­vad­ní dění seri­á­lu. Funkční dia­lo­go­vé kon­fron­ta­ce mezi dvě­ma ver­ze­mi Lokiho, při kte­rých doká­že Di Martino držet krok s Hiddlestonem. A dal­ší pove­de­né akč­ní scé­ny s bra­vur­ní cho­re­o­gra­fií.

Kate Herron na režij­ní žid­li nadá­le odvá­dí dobrou prá­ci, kdy je schop­ná vést akč­ní scé­ny, záro­veň vést her­ce k zají­ma­vým kon­fron­ta­cím a doká­že Lokiho tak tro­chu odli­šit od WandaVision či Falcona a Winter Soldiera. Nadále se na Lokiho hez­ky kou­ká a k vizu­á­lu jed­no­du­še nejde mít výtku. A soun­d­track Natalie Holt je nadá­le parád­ní. Závěr poté kon­čí dal­ším cli­f­fhan­ge­rem, kte­rý nalá­ká na dal­ší dění.

Třetí epi­zo­da má mož­ná opro­ti dvě­ma před­cho­zím epi­zo­dám poma­lej­ší tem­po, přes­to ovšem i krat­ší dél­ce ute­če. Dozvídáme se nové infor­ma­ce, De Martino koneč­ně dostá­vá více pro­sto­ru a kra­de si ho pro sebe a pře­de­vším je třeš­nič­kou na dor­tu zpí­va­jí­cí Hiddlestonův Loki. Jde vůbec chtít víc? Třetí epi­zo­da roz­hod­ně drží lať­ku a snad bude i dru­há polo­vi­na 1. série stát za to......

Verdikt: 5 z 5


Photo © Disney+


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

  • Loki - Season 114. července 2021 Loki - Season 1 Loki (Tom Hiddleston) během událostí Avengers: Endgame ukradl (už podruhé) Tesseract a uprchl. Okamžitě jej zadrží organizace Time Variance Authority, která existuje mimo čas a prostor. […] Posted in TV Recenze
  • Loki - Journey into Mystery (E05)7. července 2021 Loki - Journey into Mystery (E05) Loki (Tom Hiddleston) se snaží utéct z Prázdnoty, kde poznal několik variant sebe samého... Sám představitel Lokiho Tom Hiddleston označil čtvrtý a pátý díl seriálu Loki za své […] Posted in TV Recenze
  • Loki - Recenze - 90%17. srpna 2021 Loki - Recenze - 90% Pokud jste fanoušky marvelovských filmů a ještě jste neviděli Lokiho nejnovější seriálový počin, měli byste to rychle napravit. Proč? Protože Kevin Feige, ředitel studia Marvel, nám všem […] Posted in TV Recenze
  • Loki - The Nexus Event (E04)1. července 2021 Loki - The Nexus Event (E04) Mobius (Owen Wilson) a Hunter B-15 (Wunmi Mosaku) pátrají po Lokim (Tom Hiddleston) a Sylvii (Sophia De Martino)... 4. Epizoda Lokiho je nejspíš doteď tou nejzásadnější. Do velké míry […] Posted in TV Recenze
  • Loki - The Variant (E02)17. června 2021 Loki - The Variant (E02) Mobius (Owen Wilson) zapojuje Lokiho (Tom Hiddleston) do práce u TVA, avšak ne všichni v TVA jsou z přítomnosti boha lsti nadšení.... Druhá epizoda Lokiho ještě více ukazuje, jak to […] Posted in TV Recenze
  • Loki - For All Time. Always. (S01E06)14. července 2021 Loki - For All Time. Always. (S01E06) Lokiho (Tom Hiddleston) a Sylvii (Sophia Di Martino) čeká dostaveníčko s osudem, který navždy změní tok časoprostoru...... To, že bude mít finále Lokiho velkou dohru na budoucnost MCU […] Posted in TV Recenze
  • Loki - Glorious Purpose (E01)10. června 2021 Loki - Glorious Purpose (E01) Loki (Tom Hiddleston) během událostí Avengers: Endgame ukradl (už podruhé) Tesseract a uprchl. Okamžitě jej zadrží organizace Time Variance Authority, která existuje mimo čas a prostor. […] Posted in TV Recenze
  • Skála23. prosince 2021 Skála Skála je americký akční thriller z roku 1996, který režíroval Michael Bay, produkovali Don Simpson a Jerry Bruckheimer a scénář napsali David Weisberg a Douglas S. Cook. Ve filmu hrají […] Posted in Speciály
  • Zodiac10. listopadu 2021 Zodiac Chce to mimořádný talent, abyste dokázali udržet pozornost diváků po celou dobu stošedesátiminutové podívané, která navíc nebude mít konec v typickém (hollywoodském) slova smyslu. Fincher […] Posted in Retro filmové recenze
  • Podivuhodný případ Benjamina Buttona4. května 2021 Podivuhodný případ Benjamina Buttona David Fincher je pojem. Terorizuje herce, mlátí šéfy studií, dva roky přestříhává jeden film, ale je to osobnost. Natočil Sedm, natočil Klub rváčů a jeho snímek sbírá všemožná ocenění. […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,86787 s | počet dotazů: 234 | paměť: 58333 KB. | 15.08.2022 - 08:28:34