Logopedické hry pro větší děti – křížovky, kvízy pro děti od 7 – 12 let

logopedicke hry pro vetsi deti

Luští vaše děti rádi osmisměr­ky a růz­né kří­žov­ky? Hledáte zají­ma­vé kví­zy pro výu­ku češ­ti­ny? Sáhněte po novin­ce vyda­va­tel­ství Portál Logopedické hry pro věští děti. Můžete s dět­mi pro­cvi­čo­vat výslov­nost mno­ha hlá­sek.

Kniha obsa­hu­je nespo­čet kří­žo­vek, kví­zů a i her. Pomocí nichž si uži­je­te hrát­ky se slo­vy, vyluš­tí­te řadu osmismě­rek, skrý­va­ček, bude­te hle­dat pro­ti­kla­dy a vytvá­řet rýmy. Dále lze vytvá­řet růz­né dru­hy vět, určo­vat správ­ný slo­vosled, pra­co­vat s obráz­kem, určo­vat, co do řád­ku nepat­ří a roz­ví­jet tak jazy­ko­vý cit a nejen to. 

Je urče­na pro star­ší děti, kte­ré mají občas potí­že s vyslo­ve­ním někte­rých hlá­sek. Ty s nimi mohou samo­stat­ně pra­co­vat, jeli­kož zvlád­nou číst a psát. Jedná se o pro­cvi­čo­vá­ní hlá­sek Č,Š,Ž,C,S,Z,L,R,Ř a dife­ren­ci­a­ci ČŠŽxCSZ.

Zábavná kni­ha pro zpes­t­ře­ní výu­ky čes­ké­ho jazy­ka. Publikace roz­ví­jí paměť, myš­le­ní, tvo­ři­vost, slov­ní záso­bu i čte­nář­skou gra­mot­nost. Jednoduché ilu­stra­ce lze pak kopí­ro­vat.

Na kon­ci pub­li­ka­ce jsou k dis­po­zi­ci výsled­ky růz­ných kví­zů a luš­tě­nek. Můžete si tedy zkon­t­ro­lo­vat, zda jste vše správ­ně zvlád­li.

Myslím si, že na kniž­ním trhu je mno­ho logo­pe­dic­kých pub­li­ka­cí. Ty jsou ale spí­še urče­ny dětem před­škol­ní­ho věku, pro­to vidím jako vel­ké pozi­ti­vum této pří­ruč­ky, že s ní mohou pra­co­vat ško­lá­ci. Text je při­způ­so­ben jejich věku. Kniha se mě moc líbi­la. Sama ji v pra­xi vyu­ži­ji, jak u svých synů, tak i ve své pra­xi logo­pe­dic­ké asi­s­tent­ky. Mám veli­ce ráda ilu­stra­ce Patricie Koubské. Jsou oprav­du milé a lás­ky­pl­né.

Kniha je urče­na dětem od 7 do 12 let, rodi­čům dětí škol­ní­ho věku, uči­tel­kám prv­ní­ho stup­ně.

Mgr. Jana Havlíčková, Mgr. Ilona Eichlerová jsou kli­nic­ké logo­ped­ky, autor­ky knih Já mám v kra­bi­ci cukr a kru­pi­ci (Portál, 2009), Velké logo­pe­dic­ké pexe­so 1 -3 (Portál, 2011), Logopedické pohád­ky (Portál, 2012), Kouká Mína do komí­na (Portál, 2013) a Logopedické hádan­ky (Portál, 2014).

Autor: Ilona Eichlerová, Jana Havlíčková

Ilustrace: Patricie Koubská

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka, logo­pe­dic­ká pří­ruč­ka

Vydáno: 2018 , Portál, Praha

Počet stran: 72

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN: 978-80-262-1394-9


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Zuzana Pospíšilová: Hravá angličtina v křížovkách20. března 2016 Zuzana Pospíšilová: Hravá angličtina v křížovkách Hracích knížek s angličtinou, češtinou, ba i matematikou mi prošlo rukama už několik, ale tato rozhodně děti zaujala dokonce tak, že jsme téměř u konce s luštěním. Je totiž neuvěřitelně […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Německá slovíčka v obrázcích - 3000 slov, výslovnost, příkladové věty21. června 2018 Německá slovíčka v obrázcích - 3000 slov, výslovnost, příkladové věty Máte problém se zapamatováním slovíček? Nebaví vás učit se slovíčka z učebnic a příruček? Máte spíše vizuální paměť? Mohla by vám pomoci knížka Německá slovíčka v obrázcích. 3 000 slov, […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Dobrodružství Bílého tesáka v angličtině20. července 2019 Dobrodružství Bílého tesáka v angličtině Rádi byste se zdokonalovali v cizím jazyce, jak v poslechu, tak v porozumění textu, ale zároveň se vám nechce do „nudného“ čtení či poslechu učebnicových textů a různých cvičení? Pak je […]