Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Listování Od pohádky k pohádce - Medvídek Pú

Listování Od pohádky k pohádce - Medvídek Pú

Pu

V této dět­ské kníž­ce nalez­ne­me dva pří­běhy ze svě­ta Medvídka Pú.  Příběhy jsou pojme­no­va­né Púovy kla­cí­ky a Statečné pra­sát­ko.  Knížka má 63 strá­nek a na kaž­dé strán­ce nalez­ne­me pěk­né obráz­ky ke psa­né­mu tex­tu. Text je vel­ký a krát­ký, tak­že děti s ním nebu­dou mít pro­blémy.

Obrázky v kníž­ce jsou vel­mi pěk­ně nama­lo­va­né a vel­ké plus auto­rům, že obráz­ky jsou oprav­du na kaž­dé strán­ce a struč­ně nava­zu­jí na popis pří­bě­hu na dané strán­ce. Vazba kni­hy je pev­ná a tak odo­lá i opě­tov­né­mu lis­to­vá­ní dětí a trouf­nu si říct, že strán­ky se jim také nepo­da­ří jen tak lehce vytrh­nout nebo zde­for­mo­vat.

Samotný obsah vyprá­ví krás­né dva pří­běhy kama­rá­dů Medvídka Pú. Příběhy nejsou nud­né a i něco děti při­u­čí, pří­pad­ně zba­ví stra­chu. Tyto dva pří­běhy jsou plně dosta­ču­jí­cí k tomu, aby se děti zaba­vi­ly a kníž­ka je hned při prv­ním čte­ní neo­mr­ze­la. Cena odpo­ví­dá kva­li­tě, a tak by roz­hod­ně nemě­la dětem chy­bět v jejich kni­hov­nič­ce.


Knihu si může­te kou­pit na AlbatrosMedia.cz se sle­vou za 119 Kč.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,58359 s | počet dotazů: 227 | paměť: 53273 KB. | 22.09.2021 - 14:34:51