Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Recenze knih > Listování Letní dny a noci: Dvanáct prázdninových políbení

Listování Letní dny a noci: Dvanáct prázdninových políbení

vodní fotka

Léto nás v posled­ních dnech začí­ná opouš­tět, a to je pod­le mě nej­lep­ší doba na to, abychom si ho při­po­me­nu­li. Jak jinak než něja­kou tema­tic­kou let­ní kni­hou! Letní dny a noci, 12 prázd­ni­no­vých polí­be­ní, dosta­nou všech­ny čte­ná­ře do té pra­vé let­ní nála­dy. Z toho­to důvo­du byly také vytvo­ře­ny. Co dal­ší­ho, kro­mě již zmí­ně­né let­ní atmo­sfé­ry, nabíd­ne 12 young adult poví­dek od 12 růz­ných auto­rů?

Stejně jako tomu bylo u sou­bo­ru vánoč­ních poví­dek s názvem Dárek z pra­vé lás­ky (kte­rý má, stej­ně jako Letní dny a noci, na svě­do­mí S. Perkinsová), i nyní si pro nás kolek­tiv auto­rů při­chys­tal 12 krat­ších pří­bě­hů, kte­ré mají jed­no spo­leč­né téma - léto. Na tuto sbír­ku jsem se moc těši­la, ale ve výsled­ku jsem byla zkla­ma­ná, bohu­žel.

Romantika, prv­ní lás­ky, léto plné dob­ro­druž­ství a vol­ných chvil… Slavné osob­nos­ti sou­čas­né lite­ra­tu­ry jako např. Veronica Rothová, Cassandra Clareová a Stephanie Perkinsová. Potěšující je i krás­né gra­fic­ké zpra­co­vá­ní a zla­ta­vá obál­ka. Ach, jak skvě­lé to moh­lo být!

Jen o pár pří­bě­zích (kte­ré hra­vě spočtu na prs­tech jed­né ruky) mohu říct, že ve mně zane­cha­ly něco hlub­ší­ho a oprav­du mě jejich čet­ba bavi­la. Většina ostat­ních mě ale neo­slo­vi­la – ať už pro zvlášt­ní námět, nesym­pa­tic­ké posta­vy, neza­jí­ma­vý děj, pra­po­div­nou záplet­ku, nevy­da­ře­né rozuz­le­ní, nebo styl psa­ní, kte­rý mi úpl­ně nese­dl.  Někdy mi až při­šlo, že daná povíd­ka nemě­la vlast­ně žád­ný smy­sl a byla vcel­ku o ničem.

Pozitivní na této kni­ze na dru­hou stra­nu je mož­nost pře­ska­ko­vat pří­běhy, kte­rá vás neba­ví a jed­no­du­še začít číst něja­ký jiný. Na výběr jich je naštěs­tí dost.

Stále ale věřím, že v kni­ze Letní dny a noci jde pře­de­vším o navo­ze­ní správ­né let­ní atmo­sfé­ry, nalá­ká­ní na prázd­ni­ny a slu­neč­né dny. Toto poslá­ní zvlád­la Stephanie Perkinsová, hlav­ní autor­ka, na výbor­nou. A můžu garan­to­vat, že mezi 12 růz­ný­mi povíd­ka­mi si kaž­dý vybe­re něko­lik oblí­be­ných, kte­ré mu při­ros­tou k srd­ci.

Letní dny a noci neby­ly úpl­ně špat­né, to ne. Ale že by mě osl­ni­ly a já na ně vzpo­mí­nám ješ­tě teď? To také ne. Poskytnou víta­né let­ní nala­dě­ní (nebo nao­pak zavzpo­mí­ná­ní, jako to bylo v mém případě)a zabi­je­te s nimi vol­nou chví­li. Nic víc ale neče­kej­te.


Knihu si může­te kou­pit na AlbatrosMedia.cz ve sle­vě za 297 Kč.

  • Mrazivý oheň - Kroniky Kaninu - Příběh ze světa Tryllů30. května 2017 Mrazivý oheň - Kroniky Kaninu - Příběh ze světa Tryllů Autorka knihy Amanda Hockingová je americká spisovatelka fantasy romantiky pro mladé. Na začátku své kariéry, co by spisovatelky, si knihy vydávala na své na vlastní náklady, což je […] Posted in Recenze knih
  • BLÍZKO OBZORU od Jessicy Koch14. srpna 2021 BLÍZKO OBZORU od Jessicy Koch Máte-li chuť sáhnout po pravdivém příběhu o velké lásce, odvaze, důvěře, ale i velké bolesti, odhodlání a velké moci odpouštět, je kniha od Jessicy Koch "Blízko obzoru", tou pravou pro […] Posted in Recenze knih
  • Kletba vítězů aneb tenká hranice mezi otroctvím a svobodou7. listopadu 2018 Kletba vítězů aneb tenká hranice mezi otroctvím a svobodou Kniha čtenáře zavádí do trochu smyšlené minulosti, kdy Valoriáni vyhráli válku a podmanili si Herrnaskou zemi, zabrali domovy lidem, kteří se stali jejich otroky. 17 letá Kestrel, dcera […] Posted in Recenze knih
  • Sexy farmář - kniha19. února 2018 Sexy farmář - kniha Roxie Callahanová pochází sice z malinkého městečka, ale už roky žije v Hollywoodu, kde vaří pro ty nejzhýčkanější paničky, které tu vůbec jsou. Zrovna vařila pro jednu z nich - Mitzi St. […] Posted in Recenze knih
  • Čáry života19. dubna 2017 Čáry života Veronica Rothová, autorka Divergence - jedné z nejslavnějších sérií vůbec, přichází na knižní trh se svou novinkou – Čárami života. Ocitáme se v galaxii, ve které má každý člověk speciální […] Posted in Recenze knih
  • Láska ze školního autobusu19. března 2017 Láska ze školního autobusu Ke knížce americké spisovatelky Rainbow Rowellové jsem přistupovala trochu skepticky. Na první velmi letmý pohled se vám totiž může zdát, že máte před sebou něco jako Muzikál ze střední […] Posted in Recenze knih
  • Veronica Rothová: Aliance26. dubna 2016 Veronica Rothová: Aliance Aliance je třetím, závěrečným dílem trilogie Divergence. Aliance tedy navazuje na druhý díl – Rezistenci. Společnost založená na frakcích je v troskách, a když se Tris Priorové společně […] Posted in Recenze knih
  • Veronica Rothová: Rezistence24. března 2016 Veronica Rothová: Rezistence Rezistence je druhý díl trilogie Divergence od úspěšné spisovatelky Veronicy Roth. Když jsem dočetla Divergenci, byla jsem ráda, že jsem hned po ruce měla Rezistenci, protože konec byl […] Posted in Recenze knih
  • Veronica Rothová: Divergence21. března 2016 Veronica Rothová: Divergence Divergence je prvním dílem ze stejnojmenné dystopické trilogie. Jsme v budoucnosti, ve zničeném Chicagu, kde je společnost rozdělena do pěti frakcí – Odevzdanost, Neohroženost, […] Posted in Recenze knih
  • Far Cry 6 v prodeji ve čtyřech edicích: Standardní edice s...15. července 2020 Far Cry 6 v prodeji ve čtyřech edicích: Standardní edice s... Far Cry 6 v prodeji ve čtyřech edicích: Standardní edice s hrou, Gold Edition (základní hra a Season Pass), The Ultimate Edition (základní hra, Season Pass a in-game balíčky pro přežití) a […] Posted in Krátké herní aktuality

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,82810 s | počet dotazů: 224 | paměť: 54278 KB. | 28.01.2022 - 20:04:50