Lída Baarová

P2035197

Česká hereč­ka Lída Baarová je v roce 1934 pozvá­na do ber­lín­ských fil­mo­vých ate­li­é­rů Babelsberg, pova­žo­va­ných za evrop­ský Hollywood. Po počá­teč­ních potí­žích nako­nec okouz­lí i davy fanouš­ků v celém Německu. Tisk ji vyne­se na titul­ní stra­ny jako jed­nu z nej­krás­něj­ších žen Evropy. Užívá si slá­vy i náklon­nos­ti Gustava Fröhlicha, teh­dej­ší­ho ido­lu všech němec­kých žen. Ten je nejen jejím part­ne­rem před kame­rou, ale sta­ne se i jejím milen­cem. Obdiv neskrý­vá ani sám Hitler, kte­rý po návštěvě ate­li­é­rů Baarovou pozve k sou­kro­mé audi­en­ci na Říšském kanc­léř­ství. Hvězda Baarové str­mě stou­pá. Lída s Fröhlichem se nastě­hu­jí do luxus­ní vily na pres­tiž­ní ber­lín­ské adre­se. Aniž tuší, že mají tak význam­né­ho sou­se­da – pána fil­mo­vé­ho prů­mys­lu, minis­t­ra pro­pa­gan­dy Goebbelse. Goebbels je k sobě začne zvát na vyhlá­še­né večír­ky za účas­ti umě­lec­ké i poli­tic­ké sme­tán­ky. A při nich postup­ně vta­hu­je Baarovou do svých „ďábel­ských“ sítí. Fröhlich žár­lí a po jed­nom z mno­ha dal­ších žár­li­vých výstu­pů ji vyže­ne z domu. Na tuto pří­le­ži­tost čeká bez­hla­vě zami­lo­va­ný Ďábel. Chce se kvů­li Lídě vzdát úpl­ně vše­ho – rodi­ny, kari­é­ry, Říše. Baarová odmít­ne nabíd­ku na dlou­ho­do­bé angaž­má v Hollywoodu, zůsta­ne v Berlíně a nové lás­ce nezvla­da­tel­ně pro­pad­ne. Zásadní otáz­ku, zda je mož­né milo­vat zlo­čin­ce, si bude klást až za pár let a pak po celý zby­tek živo­ta. Hitler na zákla­dě pro­seb Goebbelsovy man­žel­ky roz­ká­že své­mu minis­tro­vi, aby ukon­čil skan­dál­ní, s vel­ko­ně­mec­ký­mi ide­á­ly neslu­či­tel­ný vztah s Baarovou. Goebbels pro­tes­tu­je, ale po Hitlerově nátla­ku svou lás­ku zavrh­ne. Baarové je zaká­zá­no hrát v němec­kých fil­mech a nesmí opus­tit Říši. Během Křišťálové noci v roce 1938 se jí poda­ří uprch­nout zpět do vlas­ti, kde nato­čí ješ­tě něko­lik úspěš­ných fil­mů. Po oku­pa­ci Československa ale musí před nacis­ty opět prchat. Když skon­čí vál­ka, vra­cí se plná nadě­jí do Prahy. Zde se však setká jen s výsmě­chem a poní­že­ním. To pra­vé peklo ji ale tepr­ve čeká...


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Lída Baarová – Recenze – 40%22. ledna 2016 Lída Baarová – Recenze – 40% Životopis o herečce Lídě Baarové režiséra Filipa Renče netřeba zdlouhavě představovat, protože má pomalu větší marketingovou propagaci než poslední Bond a je troufale nazýván […]
  • Lucie Bílá - Když tančí ďábel s andělem (oficiální videoklip k filmu Lída Baarová)17. ledna 2016 Lucie Bílá - Když tančí ďábel s andělem (oficiální videoklip k filmu Lída Baarová) Oficiální klip k filmu. https://www.youtube.com/watch?v=gHt_BcRXayU
  • Lída Baarová3. února 2015 Lída Baarová Na tiskové konferenci se představili hlavní tvůrci filmu Lída Baarová. Producent filmu Peter Kovarčík představil hlavní tvůrce nového filmu, který se bude natáčet během letošního roku. […]
  • Začátek roku 2020 zahájíme se seriálem o velké panovnici9. prosince 2019 Začátek roku 2020 zahájíme se seriálem o velké panovnici Nový rok s Českou televizí začne dalším pokračováním minisérie Marie Terezie, jejíž dva díly zhlédlo před dvěma lety více než dva miliony diváků. Česká televize zařadí  1. a 5. ledna 2020 […]
  • Tam kde končí "Jan Palach" pokračuje "Hořící keř"16. srpna 2018 Tam kde končí "Jan Palach" pokračuje "Hořící keř" Na Václavském náměstí před Národním muzeem si 16.ledna 1969 přinese kanistry s benzínem, poleje se a posléze i zapálí mladý muž. V šedém zimním dni tak zazáří „hořící keř“, který se snaží […]
  • Hořící keř (2013)12. března 2013 Hořící keř (2013) Polská režisérka Agnieszka Hollandová má k Praze jistě vřelý vztah, přibližně v době o které pojednává minisérie Hořící keř studovala na pražské FAMU, což v člověku jistě určité zážitky […]
  • Pražské orgie14. října 2019 Pražské orgie Pražské orgie podle stejnojmenné předlohy americké literární legendy, Philipa Rotha, jednoho z nejrespektovanějších světových spisovatelů, jsou sedmý celovečerní film režisérky Ireny […]
  • Toman – Recenze – 60%3. října 2018 Toman – Recenze – 60% Čtvrtý film v režijní filmografii Ondřeje Trojana (po snímcích Pějme píseň dokola, Želarya Občanský průkaz) se odehrává v letech 1945-1948 a věnuje se poněkud zapomenuté postavě […]
  • Senátor Kubera k nerozeznání od prezidenta Edward Beneše.13. září 2018 Senátor Kubera k nerozeznání od prezidenta Edward Beneše. Že photoshop není jen pro modelky, dokazuje ve filmu TOMAN „hrací“ fotografie prezidenta Edwarda Beneše. Notoricky známý oficiální Benešův portrét se ve filmu objeví mnohokrát a diváky […]
  • Jaroslav Plesl a Martin Finger hrají v Tomanovi hajzl(ík)y12. září 2018 Jaroslav Plesl a Martin Finger hrají v Tomanovi hajzl(ík)y Pro peníze udělají postavy filmu Toman cokoli. Stejně jako kdysi jejich předobrazy. Dva z nich ztvárnili oblíbení filmoví a divadelní herci Martin Finger a Jaroslav Plesl. Martina […]
Další naše články...