Kritiky.cz > Filmové recenze > Lichožrouti – 70%

Lichožrouti – 70%

lichožrouti

Punkoví vs. mafi­án­ští ponož­ko­žrou­ti

Lichožrouti byli odha­le­ni, popsá­ní a zachy­ce­ni na fil­mo­vé plát­no! A o koho že jde? Kdo četl tri­lo­gii Pavla Šruta, už ví, že se jed­ná o malé tvo­reč­ky, živí­cí se ponož­ka­mi – ale pozor, jen těmi lichý­mi. Sudé nechá­va­jí lidem, aby se s nimi spra­ved­li­vě děli­li. Jinými slo­vy, film (a kni­ha) jsou o tom, na koho máte hodit vinu, až vám bude part­ner tvr­dit, že vám ale urči­tě dával(a) na vyprá­ní ponož­ky dvě.

Knižní ver­ze se od fil­mo­vé liší, napří­klad v méně detail­ním popi­su a množ­ství postav. Děj fil­mu je méně sple­ti­tý, méně zábav­ný a více spo­lé­há na vizu­ál­ní akci.

Hlavním hrdi­nou zůstá­vá mla­dý licho­žrout Hihlík, kte­rý po smr­ti dědeč­ka odchá­zí za zbyt­kem rodi­ny, strýč­kem Padrem, vůd­cem mafi­án­ské­ho gan­gu, a jeho syny-dvojčaty Ramsesem a Tulamorem. Od strý­co­va gan­gu se však odtrh­ne drs­ný hoch Kudla Dederon, kte­rý už nechce ctít základ­ní pra­vi­dlo Padreho týmu, čili „Nikdy nevez­meš celý pár“. Vytvoří nebez­peč­něj­ší tým pun­ko­vě vypa­da­jí­cích posko­ků jmé­nem Kojoti, kte­ří mají číra a zaví­ra­cí špend­lí­ky v uších a kte­ří se sna­ží pře­brat Padreho impé­ri­um, k čemuž jim má dopo­mo­ci únos Tulamora.

Samotná ani­ma­ce Lichožroutů má pár nedo­stat­ků, ne však zásad­ních. Příprava výtvar­né čás­ti zača­la už před čtyř­mi lety a pokra­čo­va­la až do letoš­ní­ho roku, přes­to není doko­na­lá. Postavičky licho­žrou­tů jsou zda­ři­lé – stvo­ře­ní, jež se sklá­da­jí z tex­ti­lií, mají jas­ně vidi­tel­né úple­ty a dodr­žu­jí i fyzi­kál­ní záko­ny s lát­kou spo­je­né. Lichožrout se dá ždí­mat a umí plout vzdu­chem.

Animace objek­tů je však hor­ší. Pražská náplav­ka a oko­lí jsou napo­do­be­ny věro­hod­ně, ako­rát vzhled vody je vel­mi nezda­ři­lý, půso­bí až nemo­der­ně vzhle­dem k sou­čas­ným tech­ni­kám ani­ma­ce. Podobný pří­pad je i scé­na při pohle­du na Prahu – nepo­ve­de­ný pře­chod mezi vymo­de­lo­va­nou čás­tí měs­ta v popře­dí a v poza­dí pou­ze vlo­že­nou pano­ra­ma­tic­kou foto­gra­fií pozná i laik.

I přes něko­lik klišé, jako jsou humor­né situ­a­ce posta­ve­né na praš­tě­ní něko­ho dveř­mi nebo tvr­dě půso­bí­cí sleč­na (v tom­to pří­pa­dě Kojotka Žiletka), z níž se nako­nec vyklu­be v pod­sta­tě něž­ná duše s měk­kým mís­teč­kem v srd­ci pro nepří­te­le, se jed­ná o pěk­ný rodin­ný film s ori­gi­nál­ním námě­tem a ryze čes­kou pro­duk­cí.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Ceny české filmové kritiky rozdány8. února 2017 Ceny české filmové kritiky rozdány Rodinný film režiséra Olma Omerzua zvítězil na 7. ročníku Cen české filmové kritiky. Cenu za nejlepší snímek roku předala Iva Janžurová. Čtyři ceny dostal portrét vražedkyně ze 70. let, […]
  • Týden začneme Dějinami násilí a ukončíme další klasikou Slunce, seno, jahody6. srpna 2018 Týden začneme Dějinami násilí a ukončíme další klasikou Slunce, seno, jahody Krom velmi neúspěšného Old Firehanda 6.8. doporučuji  dalších 14 filmů, které opravdu stojí za to sledovat ve večerních a odpoledních hodinách po práci. Pondělí - 6.8. Dějiny násilí - […]
  • Rozhovor s Galinou Miklínovou31. října 2016 Rozhovor s Galinou Miklínovou Lichožrouti  mají svůj první film, kterému předcházely tři dnes už kultovní knihy plné lichožroutích dobrodružství od Pavla Šruta s vašimi ilustracemi. Co ale předcházelo knihám? Kde se […]
  • Galina Miklínová31. října 2016 Galina Miklínová Spoluautorka scénáře, autorka výtvarné podoby a režisérka Lichožroutů. Režisérka, výtvarnice animovaných filmů a ilustrátorka Galina Miklínová vystudovala Vysokou uměleckoprůmyslovou […]
  • Angry Birds ve filmu - Obsah/O filmu10. května 2016 Angry Birds ve filmu - Obsah/O filmu OBSAH              Animovaná komedie Angry Birds ve filmu nás zavede na ostrov, kde žijí nelétaví, ale jinak velice šťastní ptáci. Až na pár výjimek. Ruďák, věčně vzteklý opeřenec, […]
  • Už 22. Prosince bude v kinech animovaná komedie Zpívej, kde si zazpívala také Ewa Farna - 75%10. prosince 2016 Už 22. Prosince bude v kinech animovaná komedie Zpívej, kde si zazpívala také Ewa Farna - 75% Producent Chris Meledandri, v jehož hlavě se zrodili geniální Mimoni, a režisér Garth Jennings se shodují, že tenhle příběh vznikl i díky jejich posedlosti hudbou. Film je napěchovaný […]
  • Balerína - 85 %18. března 2017 Balerína - 85 % Malá Felicia vyrastá v sirotinci na francúzskom vidieku a sníva o tom, že sa stane balerínou. Spoločne so svojím najlepším kamarátom, ktorý sa chce stať veľkým vynálezcom, sa im podarí […]
  • Hledá se Dory - 80%27. června 2016 Hledá se Dory - 80% "Hledá se Dory." "Počkat, kdo?" "Dory!" "Tak jo, my vám ji pomůžeme najít." "Tak jo, a koho vlastně hledáme?".  Tak by se dal zjednodušeně popsat dlouho očekávaný animák Hledá se Dory, […]
  • Píseň moře (Song of the Sea) – Recenze – 80%23. března 2015 Píseň moře (Song of the Sea) – Recenze – 80% Píseň moře byla nominovaná na Oscara za nejlepší animovaný film a nyní doputovala i do našich kin, přičemž se jedná o jeden z nejnetradičnějších animáků poslední doby v české distribuci. […]
  • Alois Nebel – tak trochu promarněná filmová adaptace výborného komiksu (60%)30. září 2011 Alois Nebel – tak trochu promarněná filmová adaptace výborného komiksu (60%) Na výsledek filmové adaptace dnes už téměř kultovního třídílného komiksu Jaroslava Rudiše a Jaromíra 99, s hlavní postavou výpravčího Aloise Nebela v zapadlé jesenické stanici Bílý Potok, […]