Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Profily osob > Libuše Havelková

Libuše Havelková

havelkova

Libuše Havelková (11. květ­na 1924 České Budějovice - 6. dub­na 2017) byla čes­ká hereč­ka, mat­ka her­ce a zpě­vá­ka Ondřeje Havelky, dlou­ho­le­tá člen­ka čino­hry Národního diva­dla, hereč­ka zná­má v posled­ních letech pře­de­vším svý­mi role­mi hod­ných a las­ka­vých fil­mo­vých mami­nek či tele­viz­ních babi­ček, napří­klad v pořa­du České tele­vi­ze Kouzelná škol­ka.

Život a divadlo

Narodila se jako Libuše Drboutová dne 11. květ­na 1924 v Českých Budějovicích, kde také vyrůs­ta­la. Měla dva o hod­ně star­ší bra­t­ry. V letech 1941–1944 a 1945–1946 stu­do­va­la na dra­ma­tic­kém oddě­le­ní kon­zer­va­to­ře v Praze. Pokračovala ve stu­diu na DAMU v letech 1946–1948, kde pat­ři­la k zakla­da­te­lům škol­ní­ho Divadla DISK, s jehož sou­bo­rem pak hrá­la i v diva­dle Alhambra. Od roku 1948 hrá­la ve Státním diva­dle v Ostravě, v letech 1951 až 1959 pak v praž­ském Divadle E. F. Buriana. Od roku 1960 do roku 1991 byla člen­kou čino­hry Národního diva­dla v Praze.

Jejím man­že­lem byl hudeb­ní skla­da­tel Svatopluk Havelka. Jejich syn Ondřej Havelka je zná­mý herec, zpě­vák, mode­rá­tor a reži­sér.

Další umělecká činnost

Kromě diva­dla se čas­to uplat­ňo­va­la v roz­hla­se, tele­vi­zi, dabin­gu a ve fil­mu.

Pedagogická činnost

Vyučovala ve Studiu E. F. Buriana a na Pražské konzervatoři.Na DAMU vyu­čo­va­la exter­ně od roku 1952 jevišt­ní řeč a mlu­ve­ný pro­jev, v roce 1959 se zde sta­la odbor­nou asi­s­tent­kou a od roku 1975 docent­kou. Vykonávala rov­něž funk­ci pro­dě­ka­na DAMU.


Detaily o článku Libuše Havelková


Foto:

Popis
English: Ondrej Havelka
Čeština: Ondřej Havelka
Datum
ZdrojVlastní dílo (foto)
AutorMurdock
Popis
Čeština: Studio České tele­vi­ze KH-3, kde pro­bí­há natá­če­ní Kouzelné škol­ky, pořa­du pro děti
DatumSnímek poří­zen 
ZdrojVlastní dílo
AutorLuděk Kovář[email protected]
Svolení
(Užití toho­to sou­bo­ru)
Crystal Clear app email.svgČesky: Pokud pou­ži­je­te ten­to obrá­zek mimo pro­jek­ty nada­ce WMF, uveď­te jako auto­ra „Luděk Kovář, Wikimedia Commons“; budu vděč­ný za zprá­vu e-mailem.
English: If you use this pictu­re out­si­de WMF pro­jects ple­a­se cre­dit me as “Luděk Kovář, Wikimedia Commons” and inform me by e-mail.

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,16912 s | počet dotazů: 234 | paměť: 53275 KB. | 02.12.2021 - 16:09:32