Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Lhát se nemá

Lhát se nemá

Lhát se nemá
Lhát se nemá
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na scé­nu se vra­cí cha­risma­tic­ký Mat Costa a své­rázná Kara Quinnová, kte­ré již čte­ná­ři zna­jí z před­cho­zí kni­hy Třetí na řadě, ten­to­krát v novém pří­pa­du.

Tentokrát se dostá­va­jí do pouš­tě neda­le­ko Tucsonu, kde z nezná­mých pří­čin hyne zvěř a mla­dá akti­vist­ka se sna­ží při­jít na důvod její­ho úmr­tí, při­tom však je sama zavraž­dě­na. Jejich mobil­ní jed­not­ka na mís­to dora­zí v uta­je­ní, dosta­nou se i do míst­ní rafi­né­rie mědi, kdy si mys­lí, že mají svou teo­rii, jen ji nyní pro­ká­zat. Čím více důka­zů a infor­ma­cí zís­ká­va­jí, tím méně původ­ní teo­rie dává smy­sl. Nakonec je sto­py zave­dou až do nehos­tin­né ari­zon­ské pouš­tě, kte­rá postup­ně odha­lu­je svá tajem­ství, kte­rá by nikdo neče­kal. V důsled­ku je pří­pad mno­hem slo­ži­těj­ší, než se na prv­ní pohled zdá­lo a jde o mno­hem víc, než jen o něja­ký nele­gál­ní vývoz nebez­peč­né­ho odpa­du. Dokáží Mat s Karou a jejich týmem pří­pad vyře­šit dřív, než budou v ohro­že­ní dal­ší lidé či oni samot­ní?

Byla jsem na kníž­ku zvě­da­vá a těši­la se na pěk­né počte­ní. Začátek se tro­chu vle­kl, pře­de­vším mi při­šlo rela­tiv­ně zdlou­ha­vé a i zby­teč­né popi­so­vat něja­ké úrov­ně FBI i cel­ko­vě pra­vo­mo­ci, co kdo může vyšet­řo­vat v daném stá­tě. Ale poslé­ze se děj již roz­bě­hl, že mě vtá­hl a nemoh­la jsem se od kníž­ky odtrh­nout a čeka­la jsem, co se za tím vším skrý­vá a bude odha­le­no. Vyšetřovací lin­ku dopl­ňo­va­la zase vzá­jem­ná při­taž­li­vost Kary a Matta a jejich blo­ky, ale i vášeň. Skoro jako by žád­ná moder­ní detek­tiv­ka či thriller nemoh­ly exis­to­vat bez něja­ké­ho román­ku.

Jinak se mi kni­ha líbi­la, čet­la se dob­ře, děj byl sviž­ný. Čtenář tu byl opět kon­fron­to­ván s tem­no­tou naše­ho svě­ta, bez­mez­nou kru­tos­tí, nelid­skostí a to vše ve jmé­nu peněz.


Autor: Brennanová Allison

Nakladatelství: Metafora

Počet stran: 424

Žánr: thrille­ry

Hodnocení: 92 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Ďábel si počká22. června 2022 Ďábel si počká Pokud se vám líbila kniha od Maxima Chattama "Spolčení ničemů", tak si určitě nesmíte nechat ujít i jeho volné pokračování "Ďábel si počká", jež vydalo nakladatelství Grada Publishing, […] Posted in Recenze knih
  • Panenka20. června 2022 Panenka Velmi jsem si oblíbila knihy královny islandské krimi, a proto jsem si nenechala ujít ani novinku "Panenka", pátou knihu ze série se sympatickým detektivem Huldarem a dětskou psycholožkou […] Posted in Recenze knih
  • VĚRNÝ ČTENÁŘ....nebo fanatický vrah9. srpna 2021 VĚRNÝ ČTENÁŘ....nebo fanatický vrah Věrný čtenář... nebo fanatický vrah od Maxe Seecka uvítají všichni, co milují napínavé a strhující čtení. Tento bestseller, jež vyšel ve více než 35 zemích, vydalo nakladatelství GRADA […] Posted in Recenze knih
  • Bez kůže od Mads Peder Nordbo27. ledna 2019 Bez kůže od Mads Peder Nordbo Celý příběh se odehrává v malém grónském městečku jménem Nuuk. Městečko obklopené nekončeným ledem, celodenním mrazem a divokou, nespoutanou přírodou. Poklidné městečko s lidmi, jež  pevně […] Posted in Recenze knih
  • V TEMNOTĚ14. srpna 2022 V TEMNOTĚ Máte-li zálusk na nějaký napínavý detektivní thriller s krátkými, ale o to víc čtivými kapitolami, zkuste knihu „V temnotě“ od Mike Omera, jež vydala Grada Publishing, a.s. Hlavní […] Posted in Recenze knih
  • Panenka – je původcem všeho zla?24. července 2022 Panenka – je původcem všeho zla? Již popáté se na scéně objevuje dvojice detektiv Huldar a dětská psycholožka Freyja a tentokrát příběh začíná odpudivou panenkou, kterou jakožto úlovek z moře si vezme domů malá Rosa. […] Posted in Recenze knih
  • Spolčení ničemů23. června 2022 Spolčení ničemů Celý příběh začíná odstartováním sérií brutálních vražd mladých dívek, jež mají jedno společné, a to stejnou značku v podobě *e. Znamení, které se  objevuje na obětech násilí nebo v jejich […] Posted in Recenze knih
  • Poprava18. října 2021 Poprava Kniha Poprava, od nejlepší severské autorky Yrsy Sigurdadóttir, je detektivka s mrazivými prvky thrilleru, díky němuž pochopíte, že všechny utajené zločiny svého viníka nakonec stejně […] Posted in Recenze knih
  • DÍVKA BEZE JMÉNA18. srpna 2021 DÍVKA BEZE JMÉNA Dívka beze jména je dalším případem ambiciózní policistky Josei Quinnové, s kterou jsme se již dříve mohli seznámit v prvním díle této série s názvem "Mizející dívky", od celosvětově […] Posted in Recenze knih
  • Rodina v podkroví..... jeden dům, dvě rodiny, tři těla6. června 2021 Rodina v podkroví..... jeden dům, dvě rodiny, tři těla Toužíte-li po čtení, které je plné intrik a děsivých událostí, po kterých vám bude běhat nejen mráz po zádech, ale  možná budete i tak trochu znechuceni, a na druhou stranu rádi rozplétáte […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,74794 s | počet dotazů: 262 | paměť: 60908 KB. | 04.10.2022 - 03:30:55