Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Technika > LG představila svůj nový OLED televizor a je to bomba!

LG představila svůj nový OLED televizor a je to bomba!

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

LG je per­spek­tiv­ní fir­ma, kte­rá už má za sebou řadu úspě­chů, a pro­to se není čemu divit, že občas se pouš­tí do zají­ma­vých hlá­še­ní. Tentokrát při­šli s tím, že OLED tele­vi­ze již nebu­dou v domác­nos­tech něčím výji­meč­ným, ale běž­nou sou­čás­tí. Ve svém tvr­ze­ní dále uvá­dě­jí, že tomu nebu­de dlou­ho a tuto osvě­tu datu­jí do roku 2014. Myslím si, že je to vel­mi suve­rén­ní tvr­ze­ní, ale proč ne. Třeba se jim jejich před­po­věď vypl­ní.

Firma LG chce příští rok vyro­bit a také pro­dat 760 000 OLED tele­vi­zo­rů. V roce 2014 pak rov­ných 6.7 mili­ó­nů a o rok poz­dě­ji již 17 mili­ó­nů. Jsou to zají­ma­vá čís­la, kte­rá ovšem nemu­sí reflek­to­vat s rea­li­tou. Je pře­ci jenom hos­po­dář­ská kri­ze, kte­rá v někte­rých zemích vel­mi sílí a dostá­vá lidi úpl­ně na samot­né dno. Nehledně na to, že Češi si kou­pi­li nové tele­vi­ze při pře­cho­du na digi­tál­ní vysí­lá­ní. Proto nebu­dou mít teď o OLED tele­vi­ze tako­vý zájem, v jaký LG dou­fá.

Silný trh nebu­de tedy v Evropě, ale spí­še v Japonsku a Číně, kde si lidé mohou tako­vé­to vychy­táv­ky dovo­lit. USA samo­zřej­mě nebu­de poza­du, a jak to bude s Evropou, to se ješ­tě uvi­dí.

Každopádně držím LG pal­ce, pro­to­že se jed­ná o sil­nou a per­spek­tiv­ní znač­ku, kte­rá dělá kva­lit­ní výrob­ky a OLED tele­vi­ze jsou tím zář­ným pří­kla­dem.

Tento člá­nek byl sou­čás­tí zanik­lé­ho webu 3Dmovie.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,75277 s | počet dotazů: 273 | paměť: 60348 KB. | 24.03.2023 - 13:34:27