Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Technika > LG BD550 – překrásný a výkonný Blu-ray přehrávač!

LG BD550 – překrásný a výkonný Blu-ray přehrávač!

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na trhu je spous­ta Blu-ray pře­hrá­va­čů, ale málo kdo ví, kte­rý je ten pra­vý. Ono veli­ké roz­dí­ly mezi nimi nejsou, všech­ny vám pře­hra­jí Blu-ray fil­my z dis­ku poho­dl­ně a kva­lit­ně, ovšem roz­díl nalez­ne­te v soft­wa­ru Blu-ray pře­hrá­va­če, kte­rý je kus od kusu jiný. Tento soft­ware povy­šu­je Blu-ray pře­hrá­vač někam jinak a tak poté váš Blu-ray pře­hrá­vač může umět více věcí, než ten sou­se­dův.

LG BD550 roz­hod­ně pat­ří mezi jed­ny z lep­ších Blu-ray pře­hrá­va­čů, kte­ří zaru­ču­jí bez­pro­blé­mo­vý a tichý chod při pře­hrá­va­ní Blu-ray dis­ků, dis­po­nu­jí kva­lit­ním vnitř­ním soft­warem a mno­hý­mi dal­ší­mi funk­ce­mi. S LG BD550 může­te pře­hrá­vat dokon­ce i .AVI, či MPEG4 sou­bo­ry, což oce­ní­te hlav­ně teh­dy, kdy nechce­te vaše video z dovo­le­né slo­ži­tě vypa­lo­vat jako DVD film, ale posta­čí vám nahá­zet fil­my na DVD tak, aby DVD vypa­da­lo jako dato­vý disk. Designově je LG BD550 oprav­du nád­her­ný a hodí se ke kaž­dé­mu tipu tele­vi­ze a do kaž­dé­ho obý­va­cí­ho poko­je.

Blu-ray pře­hrá­vač LG BD550 se pro­dá­vá za skvě­lou cenu 2 100,-Kč, což je vel­mi pří­z­ni­vé. Nejlevněji může­te ten­to Blu-ray pře­hrá­vač zakou­pit ZDE. Můžete ho také něko­mu daro­vat k Vánocům, pro­to­že se jed­ná roz­hod­ně o jeden z nej­lep­ších Vánočních dár­ků. Pokud se vám zdá cena pře­mrš­tě­ná, pak věz­te, že ten­to Blu-ray pře­hrá­vač vám vydr­ží něko­lik let, dokon­ce desí­tek, pro­to­že Blu-ray tech­no­lo­gie je v roz­kvě­tu své­ho vytla­čo­vá­ní DVD nosi­čů z trhu!

Tento člá­nek byl sou­čás­tí zanik­lé­ho webu 3Dmovie.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,66047 s | počet dotazů: 262 | paměť: 60815 KB. | 03.10.2022 - 14:34:32