Kritiky.cz > Profily osob > Lex Barker by se zítra dožil 100 let!

Lex Barker by se zítra dožil 100 let!

Barker

Před dlou­hý­mi 46 lety zemřel neslav­něj­ší Old Shatterhand - Lex Barker. Jeho život byl  pro­tkán mno­ha alko­ho­lo­vý­mi závis­lost­mi a byl plný neú­spěš­ných fil­mů, ale přes cel­ko­vý neú­spěch se pro­sla­vil dvě­ma posta­va­mi - Old Shatterhand v Mayovkách a rolí Tarzana na začát­ku 50. let minu­lé­ho sto­le­tí.

Narodil se 8.5.2019 v New Yourku slav­né­mu rodu ban­ké­řů a jeho kari­é­ra byla rodi­či před­ur­če­na v ban­kov­nic­tví, ale sám se v mlá­dí vzbou­řil, vstou­pil do armá­dy a během 2. Světové vál­ky utr­pěl něko­lik zra­ně­ní.

V roce 1949 byl vybrán do role Tarzana. V roli potom­ka ang­lic­ké­ho lor­da Greystoka vydr­žel cel­kem 5 fil­mů. jeho dal­ší fil­my ale neby­ly úspěš­né, přes­to­že jich v násle­du­jí­cích letech nato­čil něko­lik za rok.

Po neú­spě­chu v Hollywoodu se v Evropě vrhl na natá­če­ní ital­ských fil­mů. Až v roce 1962 nato­čil svo­jí prv­ní Mayovku - Poklad na Stříbrném jeze­ře, kte­rá byla vel­mi úspěš­ná a díky fil­mu si se z Lexe Barkera stal vel­mi úspěš­ný a hlav­ně slav­ný herec.

Během 6 let natá­čel kaž­dý rok něko­lik Mayovek, Jako Old Shatterhand, Kara ben Nemsi i jako Dr. Karl Sternau. V roce 1968 nato­čil svůj posled­ní úspěš­ný film Vinnetou a Old Shatterhand v údo­lí smr­ti. To bylo pět let před smr­tí.

Tím, že se z Lexe Barkera sta­la hvězda zná­má hlav­ně v Evropě, tak jej smrt zastih­la v New Yorku v roce 1973 a nikdo jej na prv­ní pohled nepo­znal, a tak jeho identi­tu muse­li potvr­dit pod­le věcí, kte­ré měl na sobě.

5 neslavnější filmů Lexe Barkera


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Žut - Hrdinové a padouši28. srpna 2018 Žut - Hrdinové a padouši Kostým Kary ben Nemsího oblékl Lex Barker. Producent dobře věděl, že by nemělo smysl obsadit do hlavní role jiného herce. Nejenže Kara ben Nemsí a Old Shatterhand jsou podle literární […]
  • Žut - Honoráře hlavních aktérů & Premiéra filmu Žut3. září 2018 Žut - Honoráře hlavních aktérů & Premiéra filmu Žut Honoráře hlavních aktérů Nejvyšší honorář obdržel Lex Barker, který se už několik let držel na špici popularity. Suma mnohonásobně převyšuje gáže ostatních herců, přestože nenatočil o […]
  • Vinnetou a míšenka Apanači - Winnetou und das Halbblut Apanatschi (1966)23. srpna 2018 Vinnetou a míšenka Apanači - Winnetou und das Halbblut Apanatschi (1966) Film Vinnetou a míšenka Apanači byl v pořadí šestým snímkem, ve kterém si zahráli společně Pierre Brice a Lex Barker. Oblíbenost obou herců byla tehdy stále velmi vysoká a byla to vlastně […]
  • Poklad Aztéků - Premiéra filmu Poklad Aztéků10. září 2018 Poklad Aztéků - Premiéra filmu Poklad Aztéků Premiéra filmu se uskutečnila 4. března 1965 v Düsseldorfu. Zúčastnili se jí producent Artur Brauner, Lex Barker se svou novopečenou manželkou Carmen, Gérard Barray, Rik Battaglia, Ralf […]
  • Vinnetou - Rudý gentleman - Winnetou 2. Teil (1964)8. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Winnetou 2. Teil (1964) Horst Wendlandt, šéf produkční firmy Rialto, byl v roce 1964 na vrcholu své úspěšné kariéry. Oba filmy, Poklad na Stříbrném jezeře i Vinnetou, dosáhly nevídaného diváckého úspěchu, a tak […]
  • Old Shatterhand - Old Shatterhand (1964)3. srpna 2018 Old Shatterhand - Old Shatterhand (1964) Po úspěšné premiéře Pokladu na Stříbrném jezeře chtěli také další producenti natočit vlastní film o Vinnetouovi. Jenže Horst Wendlandt si chytře pojistil práva na všechny romány Karla Maye […]
  • Vinnetou - Poslední výstřel - Premiéra filmu28. července 2018 Vinnetou - Poslední výstřel - Premiéra filmu Premiéra filmu Vinnetou - Poslední výstřel proběhla 14. října 1965 v Essenu v kině Lichtburg. Zúčastnili se jí Lex Barker, Sophie Hardy a Ralf Wolter. Pierre Brice se premiéry v Essenu […]
  • Vinnetou - Premiéra filmu7. července 2018 Vinnetou - Premiéra filmu Premiéra filmu Vinnetou se konala ve středu 11. prosince 1963 v mnichovském kině Mathäser-Filmpalast. Na jevišti se shromáždili téměř všichni hlavní představitelé: Lex Barker, Pierre […]
  • Vinnetou - Poslední výstřel - Vinnetou nesmí zemřít23. července 2018 Vinnetou - Poslední výstřel - Vinnetou nesmí zemřít Závěrečný snímek z trilogie Vinnetou těží z přítomnosti obou hlavních hrdinů Lexe Barkera a Pierra Brice. Je to jejich film - film o věrném přátelství náčelníka Apačů Vinnetoua a jeho […]
  • Poklad na Stříbrném jezeře - Hlavní hrdinové3. července 2018 Poklad na Stříbrném jezeře - Hlavní hrdinové Producent Horst Wendlandt si byl dobře vědom, že úspěch každého filmu závisí především na obsazení hlavních rolí. A nemohl si věru vybrat lepší představitele pokrevních bratrů Vinnetoua a […]