Kritiky.cz > Filmové recenze > Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň

Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň

200601231350 01

Novozélanďan Andrew Adamson nato­čil fan­tas­tic­ký pří­běh pod­le před­lo­hy Angličana C. S. Lewise – pří­běh, jenž je kom­bi­na­cí Pána prs­te­nů a Harryho Pottera s náde­chem rádo­by mora­li­zo­vá­ní, nai­vi­ty a kýčo­vi­tos­ti – to vše peč­li­vě zaba­le­no do prů­hled­né rouš­ky nábo­žen­ské­ho pod­tex­tu.

Během dru­hé svě­to­vé vál­ky byly lon­dýn­ské děti eva­ku­o­vá­ny na „bez­peč­něj­ší“ ven­kov. Tak se čty­ři sou­ro­zen­ci – Petr, Zuzana, Edmund a Lucinka – ocit­nou v domě staré­ho pro­fe­so­ra. Během hry na scho­vá­va­nou obje­ví malá Lucinka v opuš­tě­ném poko­ji obrov­skou skříň, jež je brá­nou do svě­ta Narnie. O svém obje­vu se pochlu­bí sou­ro­zen­cům, kte­ří jí samo­zřej­mě nevě­ří, leč záhy mají tu čest oku­sit mra­zi­vý chlad Narnie na vlast­ní kůži.

Tuto fan­tas­tic­kou zemi plnou podi­vu­hod­ných tvo­rů sužu­je nikdy nekon­čí­cí zima, kte­rou roz­pou­ta­la Bílá čaro­děj­ni­ce (výteč­ná Tilda Swintonová, jíž jsme moh­li vidět v roli archan­dě­la Gabriela ve fil­mu Constantine).
Ze stra­chu před napl­ně­ním pro­roc­tví, pod­le něhož zemi zachrá­ní pří­chod synů Adamových a dcer Eviných, si Čarodějnice „kou­pí“ slad­ký­mi řečič­ka­mi pro­tiv­né­ho Edmunda, jenž jí slí­bí, že jí při­ve­de své sest­ry a bra­t­ra. Ti se však za pomo­ci roz­to­mi­lých mlu­ví­cích bob­rů vydá­va­jí po sto­pách báj­né­ho lva Aslana, sku­teč­né­ho vlád­ce Narnie. S ním má do země po dlou­hé době opět při­jít jaro..

Během své­ho puto­vá­ní se děti setká­va­jí se Santou Clausem (?!?) – Petr od něj dostá­vá meč (aby vzá­pě­tí mis­tr­ně zabil vlka a byl paso­ván na rytí­ře), Zuzana luk (z něhož kro­mě cvič­né střel­by vystře­lí v celém fil­mu jen jed­nou) a malá Lucinka je obda­ro­vá­na dýkou (to už moh­la rov­nou dostat zápal­ky…) a zázrač­nou vodou živou, kte­rá léčí kaž­dé rány…

Mezitím je Edmund zachrá­něn ze spá­rů zlé Čarodějnice a jeho život poslé­ze vykou­pí lev Aslan (do očí bijí­cí ale­go­rie spa­si­te­le a vyku­pi­te­le Ježíše Krista) jdou­cí kvů­li tomu­to zrád­ci na dob­ro­vol­nou smrt. Ale jak už to v pohád­kách cho­dí, všech­no zlé se nako­nec v dob­ré obrá­tí…

Letopisy Narnie jsou bohu­žel pohád­kou jen pro ty nejmen­ší, pohád­kou na neděl­ní odpo­led­ne, u níž po dob­rém obě­dě vytuh­ne­te v půl­ce a vůbec vás to nebu­de mrzet. Neboť po doce­la slib­ném začát­ku se děj vypa­řu­je do napros­to banál­ní­ho a bez­du­ché­ho ztra­ce­na a neza­chrá­ní jej ani (mís­ty hod­ně cha­tr­né) tri­ky. A sli­bo­va­ná vel­ko­le­pá závě­reč­ná bitva? Tragédie, přá­te­lé, tragé­die…

O filmu:

The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe
Režie: Andrew Adamson
Scénář: Andrew Adamson, Christopher Markus, Stephen McFeely, Ann Peacock
V hlav­ních rolích: Georgie Henley, Skandar Keynes, William Moseley, Anna Popplewell, Tilda Swinton, Rupert Everett, Dawn French, Jim Broadbent, Ray Winstone

USA, 2005, 125 min

  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […] Posted in Filmové recenze
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […] Posted in Filmové recenze
  • Mary Poppins se vrací (Mary Poppins Returns) – Recenze – 50%16. prosince 2018 Mary Poppins se vrací (Mary Poppins Returns) – Recenze – 50% Chůva Mary Poppins se skutečně vrací, a sice 54 let po uvedení původního, pěti Oscary oceněného filmu Mary Poppinsz roku 1964. Nový film je oficiálně pokračováním, leč je v mnoha bodech […] Posted in Filmové recenze
  • Film Ve středu 9. května soutěží o cenu na podporu lidských práv21. března 2016 Film Ve středu 9. května soutěží o cenu na podporu lidských práv Film s názvem Ve Středu 9. Května přibližuje život mladé manželky, která od tragické smrti rodičů žije u své konzervativní tety a zákeřného bratrance, kterým by ráda představila svého […] Posted in Filmové recenze
  • Neviditelné (Les Invisibles) 201816. června 2019 Neviditelné (Les Invisibles) 2018 Neviditelné jsou jedním z těch nenápadných filmů, které se vám dokážou zarýt hluboko pod kůži. Film se zaměřuje na jakýsi denní stacionář pro ženy bez přístřeší. Katalyzátorem děje […] Posted in Filmové recenze
  • RECENZE: Okja30. července 2017 RECENZE: Okja Na Netflixu není o jejich originální produkci nouze. Jeden z posledních kousků, které máme možnost na této streamovací službě je jihokorejský film Okja, který jen těžko půjde zařadit […] Posted in Filmové recenze
  • Pach krve8. března 2004 Pach krve Pět teenagerů a jeden jupík, které spojí dopravní nehoda, zabloudí v lese mimo civilizaci. Tuto oblast však obývají lesní lidé, ne zcela přesně určené zmutované bytosti, kterým jsou naši […] Posted in Filmové recenze
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […] Posted in Filmové recenze
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […] Posted in Filmové recenze
  • V kůži Johna Malkoviche4. června 2004 V kůži Johna Malkoviche Slyšeli jste už něco o filmu V kůži Johna Malkoviche? Jestli ne, tak to je zatracená škoda. Jisté je, že jde o jedno z nejoriginálnějších děl poslední doby (film byl natočen v roce 1999). […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...