Léto s gentlemanem

LetoSGentlemanem

Producenti sním­ku Léto s gentle­ma­nem – reži­sér Jiří Adamec a herec Jaromír Hanzlík – uve­dou film do kin 14. úno­ra 2019. Pro oba tvůr­ce byl ten­to sní­mek v urči­tém smys­lu prvo­ti­nou. Pro Jaromíra Hanzlíka sce­náris­tic­kou, Jiří Adamec zase popr­vé točil celo­ve­čer­ní film pro kino dis­tri­buci.

Ve fil­mu se před­sta­ví ústřed­ní dvo­ji­ce man­že­lů (Alena AntalováIgor  Bareš), ale také jejich oko­lí plné zná­mých herec­kých tvá­ří.  Kromě jejich dce­ry, kte­rou ztvár­ni­la Lucie Vondráčková, či Jaromíra Hanzlíka jako „gentle­ma­na“ se totiž v této roman­tic­ké kome­dii ve ved­lej­ších rolích obje­ví napří­klad Tereza Kostková, Ivana Chýlková, Miroslav Šimůnek, Dana Batulková, Petra Jungmanová, Yvetta Blanarovičová, Pavel Soukup, Arnošt Goldflam, Zdeněk Dušek, Zdeněk Žák, Miroslav Etzler, Jan Čenský, Jana Boušková či Jan Vlasák.

Romantická kome­die Léto s gentle­ma­nem je urče­na pře­de­vším pro ženy. „Myslím si ale, že když ženy vez­mou do kina svo­je part­ne­ry, tak i ti si tam najdou něco své­ho. Chceme, aby film Léto s gentle­ma­nem poba­vil, potě­šil, zlep­šil nála­du, aby tak­zva­ně pohla­dil po duši,“ řekl autor scé­ná­ře a před­sta­vi­tel hlav­ní role, kte­rý se pro­sla­vil v 70. letech kome­dií Léto a kov­bo­jem. Na ni sní­mek pou­ze podob­ným názvem čás­teč­ně odka­zu­je, nejed­ná se o jeho pokra­čo­vá­ní.

Film Léto s gentle­ma­nem se natá­čel v létě 2018 ve stře­do­čes­kých Zduchovicích a jejich oko­lí a do kin jej uve­de 14. úno­ra 2019 spo­leč­nost BIOSCOP.

 

Synopse:

Letní roman­tic­ká kome­die o tou­ze po svo­bo­dě, pozd­ní lás­ce a nadě­ji…

Anna (Alena Antalová) trá­ví se svým man­že­lem (Igor Bareš) kaž­dé léto v cha­to­vé oblas­ti pár desí­tek kilo­me­t­rů za Prahou. Jsou svo­ji už snad celou věč­nost, tak­že jejich man­žel­ství sklouz­lo, jak to tak bývá, do ruti­ny a ste­re­o­ty­pu. Dny ply­nou ospa­le jeden za dru­hým. Manžel svůj čas už dlou­hou dobu spra­ved­li­vě dělí mezi kar­ban s kama­rá­dy v hos­po­dě a výro­bu mode­lů lodí ze sirek uvnitř lah­ví a jeho žena je pro něj prak­tic­ky nevi­di­tel­ná. Anna si kaž­dý rok zpří­jem­ňu­je něko­lik let­ních dní pra­vi­del­ným setká­vá­ním s kama­rád­ka­mi, kte­ré za ní do maleb­ných střed­ních Čech při­jíž­dě­jí na cyk­lis­tic­ké výle­ty v oko­lí hra­du Kamýk.

Jednoho dne se ve ves­ni­ci obje­ví muž jmé­nem Artur (Jaromír Hanzlík). Elegantní, šar­mant­ní gentle­man, kte­rý je, jak všich­ni před­po­klá­da­jí, novým maji­te­lem míst­ní­ho zám­ku. Zámek je sice spíš polo­roz­pad­lá rui­na, ale zámec­ký pán s ním má vel­ké plá­ny.

Mezi Arturem a Annou pře­sko­čí jis­kra. Anna zaží­vá poci­ty již dlou­ho neza­ží­va­né. Artur je galant­ní a zahr­nu­je ji pozor­nos­tí. Anna s ním čím dál čas­tě­ji uni­ká své život­ní rea­li­tě vstříc roman­tic­kým výle­tům a zážit­kům…


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Dnes padla první klapka hvězdně obsazené romantické komedie Léto s gentlemanem19. července 2018 Dnes padla první klapka hvězdně obsazené romantické komedie Léto s gentlemanem Scénář filmu Léto s gentlemanem o touze po svobodě, pozdní lásce a naději napsal Jaromír Hanzlík, který si tím splnil svůj sen. Hlavní postavu Artura totiž vytvořil pro sebe. „Mám za […]
  • Obsluhoval jsem anglického krále - poslední Hrabalova adaptace dle Jiřího Menzela15. května 2019 Obsluhoval jsem anglického krále - poslední Hrabalova adaptace dle Jiřího Menzela Ať už jste slyšeli o adaptaci Hrabalova románu Obsluhoval jsem anglického krále cokoliv, je jisté, že se mnozí z nás na nové dítko jednoho z nejúspěšnějších filmařů české moderní vlny jen […]
  • Dědictví aneb Kurva se neříká - 35 %17. března 2014 Dědictví aneb Kurva se neříká - 35 % Multimilionář v letech, Bohuš Stejskal (Boleslav Polívka), vypravil své milované Vlastičce (Dagmar Havlová) pěkný pohřeb. Na venkovském hřbitůvku zazpívá tklivé písně sbor krojovaných žen […]
  • Dědictví aneb Opakovanývtipnenívtipem18. února 2014 Dědictví aneb Opakovanývtipnenívtipem Herec Bolek Polívka přišel o možnost vybudovat hotel s wellness centrem, o farmu v Olšanech a u řady obdivovatelů i o morální kredit. Proto jediná otázka, kterou jsem si kladl před […]
  • Babovřesky 326. září 2019 Babovřesky 3 Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvným obrázkem ze života v současné vesnici, která s nadhledem a komediální nadsázkou, tak trochu v duchu Slunce, seno, sleduje kupící se nedorozumění a […]
  • Babovřesky 213. září 2019 Babovřesky 2 POKRAČOVÁNÍ ÚSPĚŠNÉ KOMEDIE REŽISÉRA ZDEŇKA TROŠKY BABOVŘESKY - Námět Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvným obrázkem ze života v současné vesnici, která s nadhledem a komediální […]
  • Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky24. června 2019 Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky Příběh stárnoucího zvěrolékaře Jana, který si najednou uvědomí, že mu do života mluví jeho žena víc, než si to vlastně přeje, je pro duši i mysl nenáročnou podívanou. Od počátku jsou […]
  • Hmyz12. února 2018 Hmyz SLOVO REŽISÉRA Hra bratří Čapků „Ze života hmyzu“ je misantropická hra. Můj scénář jen tuto misantropii prohlubuje, tak jako se prohlubuje podobnost člověka s hmyzem a této civilizace s […]
  • Teorie tygra - O FILMU31. března 2016 Teorie tygra - O FILMU Veterinář Jan (Jiří Bartoška) už toho má dost. Poslední kapkou je smrt tchána, kterému taky došly síly a trpělivost. Babička (Iva Janžurová) totiž vždy rozhodovala o jeho životě, stáří, a […]
  • Tajemství rodu (TV seriál)19. června 2019 Tajemství rodu (TV seriál) Unikátní seriál, v němž se známé osobnosti stávají detektivy a vydávají se na dobrodružné pátrání do minulosti. Na základě svého rodokmenu odhalují to, jak žili jejich předci, objevují […]