Kritiky.cz > Pro ženy > Léto a móda jdou skvěle dohromady!

Léto a móda jdou skvěle dohromady!

img a287314 w1731 t1497945535

S let­ním poča­sím při­chá­zí naše stra­cho­vá­ní, co nám z minu­lé sezó­ny vlast­ně zby­lo v šat­ní­ku nebo jest­li ty své kous­ky ješ­tě oble­če­me.  Nákupní cen­t­ra vyhlá­sí vysklad­ně­ní nové­ho zbo­ží a my jde­me na věc, nové mód­ní kous­ky se pře­ci hodí! Než vyra­zí­me naku­po­vat, musí­me si pro­jít šat­ník, abychom zby­teč­ně neku­po­va­ly dal­ší čer­ve­né šaty, když už jed­ny máme. Je prav­da, že nám ženám se hodí vždy i dru­hé čer­ve­né šaty, ale zkus­me i jiné bar­vy!
letní oblečení
„Vysoké“ kraťa­sy a krát­ká trič­ka
Módní trend kraťa­sů do pasu a krát­ké­ho trič­ka, aby kou­kal pupík.  Takové kraťa­sy a tri­ko se hodí i k ele­gant­ním lodič­kám do špič­ky. Teď se pro­dá­va­jí lodič­ky v tak úžas­ných sví­ti­vých bar­vách, může­te mít krás­ně růžo­vé nebo záři­vě žlu­té boty. Krátká trič­ka se kom­bi­nu­jí s teď tren­dy roz­tr­ha­ný­mi dží­ny nebo tylo­vý­mi suk­ně­mi.
dívka na zřícenině
Plavky v cel­ku                                               
Takové plav­ky v cel­ku vůbec nejsou OUT, vyrá­bí se tak úžas­né vzo­ry a barev­né kom­bi­na­ce. Módním tren­dem jsou plav­ky v cel­ku, kte­ré jsou vykra­jo­va­né na růz­ných mís­tech, nako­nec jsou vykro­je­né tak moc, že jsme stej­ně odha­le­né, jako v dvou­díl­ných plav­kách.

Sandálky a žab­ky
Různě zdo­be­né san­dál­ky a žab­ky, vždy supro­vě vyla­dí váš let­ní oble­ček. Třpytivé korál­ky, barev­né šňůr­ky nebo i jen oby­čej­né pří­rod­ní kože­né pás­ky, může­me vybí­rat z růz­ných kous­ků skvě­lých párů. Jen pro­sím vyne­chej­me ponož­ky do žabek i san­dál­ků, chce­me uká­zat svo­jí pedi­k­ú­ru a zvý­raz­nit naši obuv.

Letní šaty a tuni­ky
Květinové vzo­ry jsou moder­ní, slu­ši­vé a hlav­ně let­ní! Mít v šat­ní­ku kvě­ti­no­vé šaty je povin­nost kaž­dé ženy. Barevné a leh­ké tuni­ky k létu pat­ří, lehouč­ké mate­ri­á­ly pro­fu­ku­jí a jsou poho­dl­né, uno­sí­te je ke vše­mu k suk­ni, kraťa­sům i ke kalho­tám.
 vlnité vlasy
Léto je plné barev a povzbu­zu­jí­cích vzo­rů, máte doma let­ní výba­vu a jste IN nebo OUT? Tak už jen dopl­nit šat­ník o pár kous­ků a barev­né mód­ní léto může začít.

  • Udržujte pořádek v domácnosti20. října 2019 Udržujte pořádek v domácnosti Pokud máte dojem, že váš život není takový, jaký byste si přáli, aby byl, určitě je potřeba učinit několik opatření, jak vše napravit. Hodně lidí má však dojem, že dělají všechno, co mohou […] Posted in Pro ženy
  • HOT TREND: odhalte svá ramena!19. srpna 2019 HOT TREND: odhalte svá ramena! Znáte trend, který letos slaví největší úspěch a na plné čáře předběhl všechny ostatní trendy? Ano, mluvíme o trendu odhalených ramen, kterému naprosto propadl i náš tým na Dnesnimoda.cz. […] Posted in Pro ženy
  • Posedlost zdravou stravou7. října 2019 Posedlost zdravou stravou Většina lidí ve skrytu duše pokorně přizná, že by měli něco udělat se svou životosprávou. Lidé s nadváhou kvůli redukci tuku. Obezita přináší obrovské množství zdravotních rizik a ta se s […] Posted in Pro ženy
  • Troufnete si nosit kostkovaný vzor?9. května 2019 Troufnete si nosit kostkovaný vzor? Kostkovaný vzor bude letos na podzim k vidění úplně všude. A bodejť by taky ne, když se jedná o jeden ze stěžejních trendů sezóny! Jestliže jste jej až do této chvíle považovali za […] Posted in Pro ženy
  • Jak se to dá zvládnout11. listopadu 2019 Jak se to dá zvládnout Ti dva spolu chodili už základní školy. Spolu přešli na střední a vysokou si zvolili oba dva ekonomickou. V posledním ročníku se rozhodli, že hned po promoci se vezmou. A tak začali […] Posted in Pro ženy
  • Vkusná vánoční výzdoba10. září 2019 Vkusná vánoční výzdoba Vánoční zdobení si užívá mnoho lidí. Je ale důležité dbát na to, aby výzdoba opravdu vypadala dobře. Dejte si hlavně pozor, abyste nezdobili tak, až byste svůj interiér přezdobili. Výzdoba […] Posted in Pro ženy
  • Krok první24. prosince 2019 Krok první Pokud jste se rozhodli, že k jižní straně vašeho domu necháte vybudovat krytou terasu, nechejte si odborníky vypracovat finanční rozvahu. Uchrání vás to následnému rozčarování nad výdaji, […] Posted in Pro ženy
  • Řasy jako mrkací panenka!19. prosince 2019 Řasy jako mrkací panenka! Svět krásy válcuje permanentní make-up, ženy nechtějí trávit mnoho času v koupelně. Mít krásné řasy, černé, husté a dlouhé, jak si přesně přejeme. Jestli Vás už nebaví každý den líčit […] Posted in Pro ženy
  • Nepostradatelné podzimní kousky dámského šatníku23. srpna 2019 Nepostradatelné podzimní kousky dámského šatníku Také si plnými doušky užíváte nádherně barevný podzim? Já rozhodně! Poslední dny jsou navíc příjemně hřejivé, takže mi přijde strašná škoda zůstat doma. Do dnešního článku jsem pro vás […] Posted in Pro ženy
  • Bez dlouhé sukně se na začátku podzimu neobejdete1. srpna 2019 Bez dlouhé sukně se na začátku podzimu neobejdete Dlouhé sukně jsou ženami často zatracovány, což je velká škoda. Hodně z nás se jejich nošení vyhýbá ze strachu, že jim dlouhý střih jednoduše nesluší. Jiné po nich nesáhnou z toho důvodu, […] Posted in Pro ženy

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...