Kritiky.cz > Pro ženy > Zdraví > Letní osvěžení v podobě mátové marmelády

Letní osvěžení v podobě mátové marmelády

maticka 1 e1559332980577

K osvě­že­ní do hor­kých let­ních dnů bez pochy­by pat­ří máta, a to ať už v jaké­ko­liv podo­bě. Ale co takhle zku­sit ráno k sní­da­ni výbor­nou osvě­žu­jí­cí máto­vou mar­me­lá­du, kte­rá nejen skvě­le chut­ná, ale navíc i nastar­tu­je váš meta­bo­lis­mus a pod­po­ří pro­ces trá­ve­ní?

Máta je léčiv­ka, jež sama o sobě má vel­mi vše­stran­né pou­ži­tí ať už při léč­bě drob­ných nedu­hů, tak i v kuchy­ni. Pro svo­jí vel­mi výraz­nou chuť a aro­ma­tic­kou vůni je vel­mi vyhle­dá­va­nou bylin­kou, jejíž lis­ty lze pou­žít prak­tic­ky všu­de.

Nejčastěji se pou­ží­vá k dochu­co­vá­ní omá­ček, salá­tů, líst­ky se vyu­ží­va­jí při pří­pra­vě růz­ných dru­hů masa a zele­ni­ny, uplat­ňu­je se při výro­bě někte­rý nápo­jů, jako je Mojito nebo Zelená. Děti ji nao­pak můžou znát pro­střed­nic­tvím men­to­lo­vých bon­bo­nů a žvý­ka­ček.

A jaké pří­z­ni­vé léči­vé účin­ky má máta na lid­ský orga­nis­mus? Příznivě ovliv­ňu­je trá­ví­cí sou­sta­vu člo­vě­ka, uklid­ňu­je podráž­dě­ný žalu­dek, zmír­ňu­je kře­če, napo­má­há při nechu­ten­ství a cel­ko­vé nevol­nos­ti.

A prá­vě na osvě­že­ní a pod­po­ru trá­ve­ní jsme si pro vás při­pra­vi­li vel­mi chut­nou deli­ka­te­su, a tak i tro­chu medi­cí­nu v podo­bě „Mátové mar­me­lá­dy“.

Na výro­bu máto­vé mar­me­lá­dy bude­me potře­bo­vat:

1 kg olou­pa­ných a nakrá­je­ných jablek

šťá­vu ze dvou citró­nů

150 g čer­s­tvě nase­ka­ných máto­vých líst­ků

700 g cuk­ru

Postup:

Oloupaná a nadrob­no nakrá­je­ná jabl­ka podu­sí­me do měk­ka s citró­no­vou šťá­vou. Vzniklou směs pro­pa­sí­ru­je­me a k vznik­lé hmo­tě při­dá­me najem­no nase­ka­né líst­ky máty a zasy­pe­me cuk­rem.

Vše posta­ví­me zpět na plot­nu a za stá­lé­ho míchá­ní vaří­me tak dlou­ho, dokud zele­ná hmo­ta nezhoust­ne.

Poté ji zno­vu pro­pa­sí­ru­je­me a nechá­me ješ­tě jed­nou pořád­ně pro­jít varem. Ještě hor­kou teku­ti­ny slé­vá­me do skle­ni­ček a nechá­vá­me víč­kem dolů vychlad­nout, aby se pořád­ně víč­ko při­chy­ti­lo a mar­me­lá­da se nám brzy neka­zi­la.

Skladujeme na chlad­ném mís­tě.

Zdroj Foto: 1

  • Bylinky jako koření22. srpna 2019 Bylinky jako koření Bez koření a bylinek si v dnešní době nedokážeme představit jakoukoliv přípravu každodenních běžných pokrmů, které jim dodává typicky příznačnou chuť, ale i vůni. Bez nich by byly pokrmy […] Posted in Zdraví
  • Máta, bylinka věčného mládí11. září 2019 Máta, bylinka věčného mládí Máta v létě chladí, osvěžuje a v zimě naopak tělu doplňuje potřebnou dávku energie. Pokrmům dodává svěží nádech a najdeme ji prakticky ve všem, co milujeme. Ať už je to Mojito nebo čaj, […] Posted in Zdraví
  • Sedmikráskový med15. srpna 2019 Sedmikráskový med Sedmikrásky všude krásně kvetou, děti rády z nich zaplétají náramky na ruku, tak proč tyto krásná a drobná kvítka nevyužít pro něco zdraví prospěšného. Třeba na med, s kterým si můžete v […] Posted in Zdraví
  • Bylinkový sirup9. září 2019 Bylinkový sirup Bylinkový sirup skvěle osvěží v teplém období, pěkně vychlazený a podávaný s kostkami ledu. Suroviny: 500 g čerstvých bylinek (nejčastěji se dává heřmánek, levandule, máta, anýz, […] Posted in Zdraví
  • Bylinné a kořeněné octy11. května 2020 Bylinné a kořeněné octy Bylinné a kořeněné octy jsou zajímavou variantou, jak si osvěžit přípravu nejrůznějších zeleninových a ovocných salátů nejen v horkém letním období. Tyto octy vaše saláty obohatí jak o […] Posted in Zdraví
  • Intuice aneb šestý smysl?16. září 2019 Intuice aneb šestý smysl? O intuici se často mluví jako o šestém smyslu, ale co to vlastně ta intuice je? Zamyslete se na chvíli na tím, jakou roli hrají naše další smysly jako je zrak, sluch, chuť, čich a hmat […] Posted in Zdraví
  • Zázvor, skvělý pomocník při rýmě a nachlazení15. srpna 2019 Zázvor, skvělý pomocník při rýmě a nachlazení Když nás postihne rýma, kašel a nachlazení, není to zrovna dvakrát příjemná záležitost a bohužel právě v tomto nevlídném počasí se nám to málokdy vyhne. Po čem ale rychle sáhnout, […] Posted in Zdraví
  • Dáte si čaj?19. května 2020 Dáte si čaj? Přichází ten pravý čas pro pití vlažných čajů plných bylinek, plodů a sušeného ovoce. Mají skvělé zdravotní účinky, podpoří vaši imunitu a hned po vodě považuji čaje za nejlepší volbu k […] Posted in Zdraví
  • Zásady sběru, sušení a skladování léčivých rostlin31. srpna 2019 Zásady sběru, sušení a skladování léčivých rostlin   Zásady sběru léčivých roslin Důležitým předpokladem úspěšného sběru léčivých rostlin je dobrá znalost jednotlivých druhů. Pokud máte pochybnosti, čerpejte informace z některé […] Posted in Zdraví
  • Nenechte se zaskočit hladem8. května 2020 Nenechte se zaskočit hladem Již nějakou dobu žijete zdravě, stravujete se s minimem jednoduchých cukrů, jste na sebe pyšní. Pak vás ale překvapí delší doba v práci, protáhne se vám procházka s dětmi, nebo se […] Posted in Zdraví

Letní osvěžení v podobě mátové marmelády
Hodnocení: 2.7 - ‎86 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...