Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Letní komedie přichází do kin

Letní komedie přichází do kin

DSC05084

Ve stře­du 18.července pro­běh­la v kině Atlas v Praze novi­nář­ská pro­jek­ce nové let­ní kome­die Chata na pro­dej.

Projekce se zúčast­ni­li kro­mě novi­ná­řů také tvůr­ci fil­mu a hlav­ní před­sta­vi­te­lé: reži­sér Tomáš Pavlíček a her­ci Ivana Chýlková, Jana Synková, Tereza Voříšková, Jan Kačer, Václav Kopta a Jan Strejcovský.

Scénář k fil­mu napsal Tomáš Pavlíček spo­leč­ně s Lucií Bokšteflovou, o obsa­ze­ní jed­not­li­vých rolí se roz­ho­do­va­lo až po napsá­ní scé­ná­ře. Tomáš Pavlíček se nechtěl totiž svá­zat tím, že bude již dopře­du vědět, jaké her­ce obsa­dí. Casting pak dělal Tomáš Pavlíček s pro­du­cen­ty, Pavlíčkovi pomoh­la i jeho sest­ra a rodi­na, se kte­rou obsa­ze­ní kon­zul­to­val. Probíhaly co nej­roz­sáh­lej­ší kame­ro­vé zkouš­ky. Herci si scé­nář tři­krát až čty­ři­krát pře­čet­li, pro­běh­la čte­ná zkouš­ka, a pak se zača­lo co nejdří­ve zkou­šet. Při zkou­še­ní scén je pak reži­sér natá­čel na mini­ka­me­ru, aby se pak podí­val na nato­če­né zábě­ry. Zároveň se sna­žil zapa­ma­to­vat, co se při­ho­di­lo na zkouš­ce, aby to mohl pře­vést na plac na natá­če­ní.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,70930 s | počet dotazů: 243 | paměť: 53344 KB. | 25.09.2021 - 23:35:41