Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Letní filmový trhák – SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL jde do kin!

Letní filmový trhák – SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL jde do kin!

Suisude

A bude to bolet ve všech kino for­má­tech, co exis­tu­jí!

2D, 3D, 4DX, IMAX!!!

Jeden z vel­mi oče­ká­va­ných fil­mů letoš­ní­ho léta už se řítí do vašich kin! Snímek SUICIDE SQUAD – SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL mohou fanouš­ci vidět ve všech mul­tiplexech Cinema City již od 3. srp­na 2016. Aby toho neby­lo málo, tenhle sebe­vra­žed­ný masa­kr si mohou všich­ni návštěv­ní­ci vychut­nat ve všech for­má­tech, kte­ré kino nabí­zí, a to ve 2D, 3D, 4DX nebo na mega plát­ně v IMAX.

Je to dob­rý pocit, být ten zlý, je to cool a je to zatra­ce­ně sexy – sva­touškům odzvo­ni­lo, teď při­chá­zí Suicide Squad! Dejte dohro­ma­dy tým těch nej­ne­bez­peč­něj­ších super­z­lo­čin­ců na celém svě­tě, kte­ří si prá­vě krou­tí své tres­ty za vše­mož­né bru­ta­li­ty nebo ohav­nos­ti, vyzbroj­te je tím nej­e­fek­tiv­něj­ším arze­ná­lem, kte­rý má vlá­da k dis­po­zi­ci, a pošle­te je pora­zit záhad­nou nepře­mo­ži­tel­nou enti­tu! Zvládnou to? Nebo se ti bláz­ni poza­bí­jí tře­ba mezi sebou?

To se dozví­te jedi­ně v Cinema City! Pouze zde si může­te tenhle film vychut­nat ve všech for­má­tech, kte­ré kina nabí­zí! Pro ty co se drží při zemi, je tu kla­sic­ký for­mát 2D, troš­ku vět­ší odvaz nabí­zí 3D pro­jek­ce, kte­rá vás vtáh­ne pří­mo do děje – a že dít se budou věci! Pro fajnšmej­k­ry je tady při­chys­tá­na i pro­jek­ce v sále 4DX, tam to chce tro­chu odva­hy – na sedač­ce bude­te lítat sem a tam, kolem uší vám budou lítat kul­ky a celým sálem se pone­se neza­mě­ni­tel­ná vůně střel­né­ho pra­chu! Zkrátka záži­tek, kte­rý zapů­so­bí na všech­ny vaše smys­ly. Pokud nejste tro­š­ka­ři a máte rádi věci ve vel­kém, tak pro vás při­pa­dá v úva­hu jedi­ně IMAX! Největší plát­no v ČR – a show může začít!

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,81069 s | počet dotazů: 240 | paměť: 54831 KB. | 31.07.2021 - 00:50:22