Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Let číslo 93 - Co se stalo 11. září 2001, ví snad každý.

Let číslo 93 - Co se stalo 11. září 2001, ví snad každý.

LEt
LEt
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte chuť na extra por­ci kva­lit­ní­ho fil­mo­vé­ho kous­ku? Na pořád­nou dáv­ku napě­tí, co vás při­ko­vá k seda­dlu a při­le­pí vaše oči na hodi­nu a půl k plát­nu? Pak mám pro vás zaru­če­ný typ…


Co se sta­lo 11. září 2001, ví snad kaž­dý. Čtyři leta­dla spo­leč­nos­ti United Airlines byly v ran­ních hodi­nách une­se­ny tero­ris­ty. Dvě z nich si to namí­ři­ly na věže WTC, jed­no na Pentagon. Čtvrté leta­dlo svůj cíl, Bílý dům ve Washingtonu, neza­sáh­lo. A o smut­ném osu­du jeho pasa­žé­rů vyprá­ví ten­to vel­mi pove­de­ný sní­mek brit­ské­ho reži­sé­ra Paula Greengrasse.


Greengrass svůj zájem o glo­bál­ní poli­tic­ké pro­blémy pro­je­vil již před čtyř­mi lety v Krvavé nedě­li, nato­če­né pod­le sku­teč­ných udá­los­tí, jež se ode­hrá­ly v led­nu roku 1972 v seve­ro­ir­ském měs­teč­ku, kde brit­ští vojá­ci zma­sa­kro­va­li něko­lik nevin­ných civi­lis­tů. Svou syro­vou doku­men­tár­nos­tí a objek­ti­vi­tou teh­dy v kinech odzbro­jil spous­tu divá­ků a neji­nak tomu bude s jeho novým sním­kem.

Rozhodně neče­kej­te žád­né srd­cervou­cí sta­tic­ké zábě­ry. Dokumentárně ladě­ná kame­ra je pro ten­to film to pra­vé oře­cho­vé. Když akce, tak pořád­ná. Greengrass budu­je napě­tí postup­ně, poma­lu se vám v žilách roz­lé­vá tep­lá krev a postup­ně špl­há k bodu varu. Jste napí­ná­ni jako stru­na, až máte pocit, že už to nevy­dr­ží­te, a prask­ne­te. Čelo se vám oro­sí potem. Pak i ruce, záda… Najednou se celí kou­pe­te ve svém vlast­ním potu.

K rea­lis­tic­ké­mu vyzně­ní z vel­ké míry při­spí­vá fakt, že vět­ši­na rolí byla obsa­ze­na oprav­do­vý­mi pro­fe­si­o­ná­ly – leta­dlo řídil sku­teč­ný pilot United Airlines, pří­ka­zy z ope­rač­ní­ho stře­dis­ka FAA vydá­val sku­teč­ný Ben Sliney, spous­ta letec­kých dis­pe­če­rů hra­je sama sebe… Greengras nemo­ra­li­zu­je, nevy­ná­ší žád­ný ortel. Politické poza­dí neu­ka­zu­je vůbec. Žádné pří­či­ny, žád­né důsled­ky…

A co je na Letu čís­lo 93 to nej­lep­ší, je asi fakt, že nepo­tře­bu­je žád­né­ho super­hr­di­nu v podo­bě Bruce Willise, co zachrá­ní celý svět. Kdo by mu to taky v tom­to pří­pa­dě uvě­řil, že? Sázka na neo­kou­ka­né tvá­ře se vypla­ti­la na sto pro­cent a nese ovo­ce. Opačný postup zvo­lil Oliver Stone - do své­ho nové­ho fil­mu World Trade Center, kte­rý míří do našich kin v říj­nu, obsa­dil Nicolase Cage a již pod­le trai­le­ru lze usu­zo­vat, že se bude jed­nat o vel­kou plačti­vou sen­ti­men­ta­li­tu. Ale o tom až potom… 🙂

A co tedy říci závě­rem? Snad jen to, že teď po letech, kdy se rány pří­buz­ných obě­tí tro­chu zaho­ji­ly, roz­tr­hl se pytel s fil­my o jede­nác­tém září. Kolik jich bude oprav­du stát za vidě­ní, nevím. Let čís­lo 93 však urči­tě ano.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • United 93 (Let číslo 93)24. srpna 2006 United 93 (Let číslo 93) Pokud byste se měli rozhodovat, zda během letních večerních nocí, strávených v kině, dáte přednost zpopularizovaným Pirátům z Karibiku s kapitánem Jackem Sparowem nebo tvrdým chlápkům z […] Posted in Filmové recenze
  • Let číslo 935. ledna 2021 Let číslo 93 Let číslo 93 aerolinek United Airlines startoval kvůli čekání na ranveji o něco později. Když letadlo dosáhlo letové výšky, už byly dostupné zprávy o unesených letadlech. Piloti dostali […] Posted in Retro filmové recenze
  • United 93 (Let číslo 93)24. srpna 2006 United 93 (Let číslo 93) Pokud byste se měli rozhodovat, zda během letních večerních nocí, strávených v kině, dáte přednost zpopularizovaným Pirátům z Karibiku s kapitánem Jackem Sparowem nebo tvrdým chlápkům z […] Posted in Filmové recenze
  • Ve studiu Warner Bros. se rozhodli, že sólová Batgirl půjde do trezoru a nedorazí ani do kin a ani na HBO Max.3. srpna 2022 Ve studiu Warner Bros. se rozhodli, že sólová Batgirl půjde do trezoru a nedorazí ani do kin a ani na HBO Max. Ve studiu Warner Bros. se rozhodli, že sólová Batgirl půjde do trezoru a nedorazí ani do kin a ani na HBO Max. Prvotní ohlasy byli tak tragické, že se studio rozhodlo film totálně […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Soudce Dredd26. dubna 2022 Soudce Dredd Soudce Dredd je americký akční sci-fi film z roku 1995 natočený podle stejnojmenného komiksu 2000 AD. Režíroval ho Danny Cannon a v hlavní roli se představil Sylvester Stallone, strážce […] Posted in Speciály
  • Morbius – Recenze – 30 %3. dubna 2022 Morbius – Recenze – 30 % Morbius je novým přírůstkem studia SONY do jeho filmové série věnované komiksovým padouchům ze světa Spider-Mana. Společnost mu tam dělá již Venom, přičemž záměrem studia je zřejmě […] Posted in Filmové recenze
  • Morbius: Jared Leto nedokázal vdechnout život upírskému příběhu od Marvelu31. března 2022 Morbius: Jared Leto nedokázal vdechnout život upírskému příběhu od Marvelu Geniální lékař se snaží vyléčit vzácnou krevní chorobu, ale - hups! - promění se v upíra ve filmu Morbius, nudné a ponuré adaptaci postav z komiksů od Marvelu. Zatímco Spider-Man: Bez […] Posted in Filmové recenze
  • Morbius - 30 %30. března 2022 Morbius - 30 %  Doktor Michael Morbius (Jared Leto) trpí vzácnou a smrtelnou krevní chorobou. S úmyslem zachránit druhé, kterým hrozí stejný osud, se Michael rozhodne k zoufale riskantnímu činu. Zdánlivý […] Posted in Filmové recenze
  • Dredd (2012) - 75 %27. ledna 2022 Dredd (2012) - 75 % "Dredd" je konečně tím správným převedením britské komiksové klasiky na filmové plátno. Karl Urban tu helmu prostě nesundá! Alex Garland je celkem úspěšný scénárista. Podílel se na […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hunger Games: Vražedná pomsta/ Konečně lepší dystopie17. ledna 2022 Hunger Games: Vražedná pomsta/ Konečně lepší dystopie Úspěch knižní série americké spisovatelky Suzanne Collins dával tušit, že se s jejími Hladovými hrami dříve nebo později rozhodně setkáme také na plátně. V roce 2012 se v kinech objevila […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,56807 s | počet dotazů: 259 | paměť: 60144 KB. | 19.08.2022 - 15:33:24