Kritiky.cz > Recenze knih > Les plný časových portálů

Les plný časových portálů

big les MU8 396683

Winter je na prv­ní pohled úpl­ně oby­čej­ná stře­do­ško­lač­ka. Ukrýva však tajem­ství. Její otec je stráž­cem tajem­né­ho lesa, do nějž ústí časo­vé por­tá­ly, a jeho úko­lem je vra­cet lidi, kte­ří jimi nešťast­nou náho­dou pro­jdou, zpát­ky do jejich vlast­ní doby. Jednou se ale nevrá­tí z noč­ní obchůz­ky, a tak musí Winter pře­vzít všech­ny jeho povin­nos­ti. Její máma z toho není nad­še­ná, ale ve všem svou dce­ru pod­po­ru­je. Společně se sna­ží vyrov­nat se ztrá­tou otce a man­že­la, ale není to vůbec snad­né. Navíc má Winter pocit, že jí o táto­vě zmi­ze­ní neby­lo řeče­no všech­no.

Jednou se v lese setká s mla­dí­kem Henrym, kte­rý ví víc, než by ces­to­va­tel z jiné doby měl vědět. Winter ho pošle zpát­ky, ale on se neu­stá­le vra­cí a tvr­dí, že by měli spo­lu­pra­co­vat, aby našli i jeho ztra­ce­né rodi­če a aby zjis­ti­li prav­du o jejím otci. Les je otrá­ve­ný a mění se ve zlé mís­to. Může Winter Henrymu důvě­řo­vat? Dokážou spo­lu odha­lit prav­du včas?

Les je pou­ta­vá young adult kni­ha, kte­rou napsa­la ame­ric­ká spi­so­va­tel­ka Chelsea Bobulski. Z ano­ta­ce se může zdát, že bude kni­ha plná dob­ro­druž­ství a že důleži­tou roli v ní bude hrát ces­to­vá­ní v čase, ale není to tak úpl­ně prav­da. O ces­to­vá­ní v čase se zde nedo­zví­te téměř nic, pro­to­že kaž­dý návštěv­ník z jiné doby je oka­mži­tě poslán zpět, a ani moc dob­ro­druž­ství zde nena­jde­te.

Příběh se zamě­řu­je spíš na poci­ty a pochy­by hlav­ní hrdin­ky a její sna­hu zjis­tit prav­du. Zápletka je jed­no­du­chá a je prav­dě­po­dob­né, že už od začát­ku bude­te tušit, kdo je nepří­tel i jak to celé skon­čí. Winter a Henry jsou však sym­pa­tic­ké posta­vy, kte­ré si bez­po­chy­by oblí­bí­te, a pří­jem­ně pře­kva­pí i něko­lik ori­gi­nál­ních nápadů.

Hodnocení: 85 %

LES

Autorka: Chelsea Bobulski

Originální název: The Wood

Překlad: Nika Exnerová

Vydáno: CooBoo, 2019

Počet stran: 288


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Tajemství prokleté krve8. dubna 2019 Tajemství prokleté krve Představte si svět, ve kterém Velká francouzská revoluce nikdy neproběhla a kde se právě chystá korunovace Ludvíka XXIV. Je to svět, ve kterém sedmnáctiletá Angie marně hledá své místo. […]
  • Kdo zůstane stát, až se dým rozptýlí?23. května 2019 Kdo zůstane stát, až se dým rozptýlí? Zatímco se brigantská princezna Catherine připravuje na politické manželství, snaží se její osobní strážce Ambrose zjistit, proč musela jeho sestra zemřít. V Calidoru touží sluha March po […]
  • Elly Blakeová - Ledová krev7. listopadu 2017 Elly Blakeová - Ledová krev Ruby má zvláštní dar. Dokáže ovládat oheň. Ve světe, ve kterém žije, je však tato schopnost smrtelně nebezpečná. Vláda totiž patří lidem ovládajícím led, a ti se snaží Ohnivé zničit. Z […]
  • Princezna popela20. června 2019 Princezna popela Před deseti lety dobyli Kalovaxiané Astreu a zabili její královnu před očima její šestileté dcerky Theodosie. Tu nechali naživu a dokonce jí zůstal i titul princezny. Teď nosí jméno Thora […]
  • Sympatická androidka je zpět24. května 2019 Sympatická androidka je zpět Po porážce měsíční královny Levany se zdálo, že mezi Zemí a Měsícem zavládne mír. Po Zemi se však pořád potulují zmutovaní měsíční vojáci, kteří se nechtějí vzdát, dokud nebudou splněny […]
  • Catwoman, Zlodějka duší - 60 %12. června 2019 Catwoman, Zlodějka duší - 60 % Když netopýr není doma, kočky mají pré. Autorka série Skleněný trůn, který sleduje osud mladé vražedkyně, se na objednávku pustila do psaní příběhu o jiné vražedkyni, o něco slavnější – […]
  • Alexandra Brackenová - Cestovatelka12. listopadu 2017 Alexandra Brackenová - Cestovatelka Etta byla vytržena ze svého života a vhozena do minulosti, kde jakákoliv její chyba může změnit budoucnost. Po nevydařeném pokusu získat astroláb se ocitne sama na neznámém místě v […]
  • Princezna má pouze jedno srdce25. května 2017 Princezna má pouze jedno srdce Princezna Eadlyn od své Selekce nic nečekala.  S tím, že ji podstoupí, souhlasila jenom kvůli tomu, aby uklidnila situaci v Illey, v zemi, které vládnou její rodičé. Třicetpět kluků přišlo […]
  • Tři mušketýři14. ledna 2019 Tři mušketýři V roce 1625 sa gaskoňský mladík d'Artagnan vydává na cestu do Paříže, protože se chce stát jedním z královských mušketýrů. Cestu mu však zkomplikují nečekané problémy - a kromě toho se mu […]
  • Je možné najít cestu zpátky?19. června 2019 Je možné najít cestu zpátky? Byli mladí, šťastní a zamilovaní. Finn a Layla tvořili dokonalý pár. Na dovolené ve Francii se ale stalo něco, co jejich štěstí zničilo. Když zastavili u benzínové pumpy, Finn si odskočil, […]