Leoš Noha

Noha

Rodák z Ústí nad Labem se v deva­de­sá­tých letech obje­vo­val na diva­del­ní scé­ně, od roku 2005 začal půso­bit v praž­ském Divadle Na zábrad­lí. Svou prv­ní fil­mo­vou pří­le­ži­tost dostal v roce 2004 ve fil­mu Mistři, dále se obje­vil v cena­mi ověn­če­ných dra­ma­tech Protektor a Pouta, kte­rá obě zís­ka­la Českého lva za nej­lep­ší film. Jeho nej­zná­měj­ší rolí je posta­va Adolfa Větvičky z popu­lár­ní­ho kome­di­ál­ní­ho seri­á­lu Okresní pře­bor a jeho násled­né­ho fil­mo­vé­ho zpra­co­vá­ní. V Pustině ztvár­ňu­je poli­cej­ní­ho vyšet­řo­va­te­le Rajnera.

Vaše posta­va zaží­vá během pří­bě­hu sil­né emo­ci­o­nál­ní momen­ty. Bylo těž­ké se na ně při­pra­vit?

 Bylo, ale dělal jsem to veskr­ze rád.

Pustina se zásad­ním způ­so­bem dotý­ká urči­tých spo­le­čen­ských otá­zek v rám­ci ves­nic­ké komu­ni­ty, je mož­né je apli­ko­vat i v reál­ném živo­tě?

Nevím, ale asi ano.

Do jaké míry ovliv­ňu­je pro­stře­dí, v němž se mini­sé­rie ode­hrá­vá, koná­ní postav?

Všude, kde je pus­to a prázd­no, se to na člo­vě­ku pode­pí­še.

V čem je pod­le vás Pustina odliš­ná od ostat­ních tuzem­ských seri­á­lů?

Kvalitní scé­nář, výbor­ná režie, skvě­lé herec­ké výko­ny, geni­ál­ní pro­duk­ce a štáb. To je Pustina.

Kam bys­te zařa­dil Pustinu ve své fil­mo­gra­fii?

Hodně dopře­du, ne-li dokon­ce na prv­ní mís­to.

 Byla spo­lu­prá­ce s HBO Europe odliš­ná od vašich dosa­vad­ních herec­kých zku­še­nos­tí?

 HBO je pros­tě záru­ka skvě­lé prá­ce.

Jakým způ­so­bem jste se při­pra­vo­val na tuto roli?

 Jsem pro­fe­si­o­nál­ní herec, tak­že chci vždy podat nej­lep­ší výkon.

 Popište, jak se vám hrá­la vaše posta­va.

 Byla to úžas­ná prá­ce a radost. Chci podě­ko­vat Ivanovi, že mi ji dopřál.


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Bez vědomí - další hit HBO od Ivana Zachariáše13. listopadu 2019 Bez vědomí - další hit HBO od Ivana Zachariáše Seriál Bez vědomí bude mít premiéru 30 let od Sametové revoluce. Režisér Ivan Zachariáš nám tentokrát připravil seriál o roku 1989, kdy se po dlouhé době vrací do ČSSR houslistka Marie, […]
  • Čtvrtá hvězda (TV seriál)15. srpna 2018 Čtvrtá hvězda (TV seriál) Čtvrtá hvězda vypráví příběh mladého Štěpána (Václav Neužil), který získal místo jako druhý noční recepční v tříhvězdičkovém hotelu Meteor na periferii Prahy. Štěpána zajímá Pavlínka […]
  • Jako nikdy15. srpna 2018 Jako nikdy Konec léta ve filmu "JAKO NIKDY" znamená zároveň konec života. Vladimír Holas umírá. Kdo je Vladimír Holas? Malíř, sochař a pedagog okresního významu. Namaloval spoustu krásných obrazů - […]
  • Pustina - 75 %19. října 2016 Pustina - 75 % Pustina může být území, kde nikdo nežije, ale takové jméno má u nás i několik obcí nebo jejich místních částí, kde lidé žijí. Obec Pustina ve filmu režiséra Ivana Zachariáše není umístěna […]
  • Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka - 70%30. března 2012 Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka - 70% Po toužení fanoušků jednoho z nejlepšího seriálů poslední doby na TV Nova Okresního přeboru se rozhodl režisér natočit i celovečerní film. Napadl ho dobrý nápad v tom, že nejdůležitějším […]
  • Martin Dejdar vstupuje do seriálu Specialisté na Nově!29. března 2019 Martin Dejdar vstupuje do seriálu Specialisté na Nově! Od 1. dubna se mohou diváci televize Nova těšit na novinku v detektivním seriálu Specialisté, kterému jsou věnovány pondělní večery. Vedení zkušeného týmu pražských kriminalistů se nově […]
  • PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY)18. května 2017 PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY) Zoznámte sa s Cecíliou Kováčovou alias Cuky. Cuky je neuznaná vlogerka, ktorá sa má stať novou slovenskou Miss. K tomu jej má pomôcť Luky, ako však uvidíte, bude to stáť ešte veľa […]
  • Krátce z tiskové konference k novému českému filmu Přes prsty20. srpna 2019 Krátce z tiskové konference k novému českému filmu Přes prsty Po dnešní novinářské projekci filmu představil režisér a scénárista  Petr Kolečko dvojici hereček, které se musely vypořádat s příběhem dvojice plážových volejbalistek. Svou přípravu na […]
  • Uzly a pomeranče - Spisovatelka Iva Procházková připravila pro svého manžela (Ivan Pokorný) scénář11. července 2019 Uzly a pomeranče - Spisovatelka Iva Procházková připravila pro svého manžela (Ivan Pokorný) scénář V půvabném podhůří Lužických hor žije Darek (Tomáš Dalecký) se svým otcem a mladší sestrou. Po smrti matky se stává pro své nejbližší velkou oporou a musí upřednostnit povinnosti před […]
  • Bez vědomí17. listopadu 2019 Bez vědomí 1989. Sovětské impérium slábne. Marie a Viktor se po 12 letech vracejí z londýnského exilu do Prahy. Věří, že vítr změn začne brzy vát i tady. Jenže místo toho Viktor záhadně zmizí a Marie […]