Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio

unnamed file
unnamed file
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Když se řek­ne Leonardo DiCaprio, kaž­dý hned ví, že jde o vel­kou holly­wo­od­skou hvězdu posled­ních let. Celým jmé­nem Leonardo Wilhelm DiCaprio, rodák z Kalifornie – 11. lis­to­pa­du 1974. Patří mezi drti­vou vět­ši­nu her­ců, kte­ří nema­jí s ame­ric­kým půvo­dem nic spo­leč­né­ho. V jeho žilách kolu­je ital­ská, němec­ká a rus­ká krev. Kromě ang­lič­ti­ny tudíž mlu­ví ješ­tě ital­sky a němec­ky. Hrál už jako malý kluk, avšak hvězdu ohrom­né­ho for­má­tu z něj udě­lal reži­sér James Cameron.

Ten ho v roce 1997 obsa­dil do role Jacka Dawsona – Titanic. Film zís­kal neu­vě­ři­tel­ných 14 nomi­na­cí na Oskara, z čehož pro­mě­nil 11, což byl abso­lut­ní teh­dej­ší rekord. Z Leonarda DiCapria se tak vlast­ně přes jedi­nou noc stal ido­lem žen na celém svě­tě. Vzápětí násle­do­va­ly kasov­ní trhá­ky jeden za dru­hým – Gangy New Yorku, Letec, Krvavý dia­mant a dal­ší. Celá léta se tvr­di­lo, že není dob­rý herec a má mno­ho hvězd­ných maný­rů. Vloni dostal své­ho prv­ní­ho Oskara za roli ve fil­mu Revenant Zmrtvýchvstání.

Ovšem má na kon­tě mno­ho skan­dá­lů vzhle­dem ke své pova­ze. Jeden z těch nověj­ších je, že na Zaltých Glóbech při vyhlá­še­ní vítěz­ky v jed­né z kate­go­rií Lady Gaga vyprsk­nul smí­chy. Lady Gaga si to nene­cha­la líbit a při ces­tě na pódi­um kolem DiCapria, ho ude­ři­la nená­pad­ně loktem do hla­vy.

Osobní život toho­to her­ce je kapi­to­la sama pro sebe. Počet jeho záře­zů na paž­bě by snad nikdo nespo­čí­tal. V jeho živo­tě se obje­vu­jí pře­váž­ně model­ky. Mimoto má růz­né cha­ri­ta­tiv­ní pro­jek­ty, ale říká se, že v nich pere špi­na­vé pení­ze a mělo by se to pro­šet­řo­vat. Leonardo DiCaprio nemá děti ani sou­ro­zen­ce.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,14401 s | počet dotazů: 280 | paměť: 60585 KB. | 24.03.2023 - 11:19:32