Kritiky.cz > Technika > Lenovo Ideapad Tablet K1-10 – dravé zvíře, které nemá konkurenci!

Lenovo Ideapad Tablet K1-10 – dravé zvíře, které nemá konkurenci!

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na trhu nalez­ne­me spous­tu table­tů, kte­ré se zda­jí být vel­mi kva­lit­ní, ale něco jim chy­bí. To pomy­sl­né něco doká­za­la fir­ma Lenovo skvě­le vystih­nout, a pro­to je jejich nový tablet Ideapad K1-10 tak k sežrá­ní!

Tento tablet potě­ší všech­ny milov­ní­ky sur­fo­vá­ní po inter­ne­tu, ale také pro fil­mo­vé nad­šen­ce, či muzi­kál­ně nada­né lidi. Dále také může­te s tím­to table­tem fotit, pro­hlí­žet si foto­gra­fie, ane­bo pou­ží­vat růz­né apli­ka­ce, kte­ré vám na sto pro­cent zlep­ší váš život. Možností je oprav­du hod­ně, jak tablet napl­no vyu­žít a v tom spo­čí­vá jeho nej­vět­ší kouz­lo.

Lenovo Ideapad Tablet K1-10 je vyba­ven 10.1“ dis­ple­jem, kte­rý je samo­zřej­mě doty­ko­vý. Pochlubit se může skvě­lým roz­li­še­ním 1280x800 obra­zo­vých bodů. To vám dá vyso­ké pohod­lí při sle­do­vá­ní fil­mů. I když by se moh­lo zdát, že ten­to tablet umí jenom to, tak opak je prav­dou. Pod jeho drs­nou slup­kou se scho­vá­vá úžas­ný dvou­já­d­ro­vý pro­ce­sor Dual Cortex A9 s frek­ven­cí 1 GHz. Procesor je dopl­něn 1 GB DDR2 pamě­tí. To vše je umož­ně­no díky plat­for­mě nVidia Tegra 2 T20. Disk má kapa­ci­tu 32GB.

Tohoto kra­sav­ce může­te poří­dit za skvě­lou cenu 10 000,-Kč a nej­lev­ně­ji ho může­te poří­dit ZDE! Udělejte něko­mu na Vánoce radost a daruj­te mu skvě­lý tablet, kte­rý obda­ro­va­né­ho jis­tě potě­ší. Pokud nemá­te dosta­tek peněz, pak si může­te vzít tablet na splát­ky. Rozhodně sto­jí za to!

Tento člá­nek byl sou­čás­tí zanik­lé­ho webu 3Dmovie.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,73928 s | počet dotazů: 263 | paměť: 61664 KB. | 28.09.2023 - 03:56:59