Lenka Kalinová - Konec nadějím a nová očekávání

Kniha Lenky Kalinové s podti­tu­lem „K ději­nám čes­ké spo­leč­nos­ti 1969 - 1993“ je ambi­ci­oz­ní pub­li­ka­cí nava­zu­jí na před­cho­zí autor­čin počin, kte­rý se věno­val - nepletu-li se - létům 1948 - 1968. Pochopitelně při hod­no­ce­ní toho­to nedáv­né­ho takřka 25 letí nelze zce­la opo­me­nout léta před­chá­ze­jí­cí, tak­že mnoh­dy se Kalinová ke své před­cho­zí kni­ze vra­cí a odvo­lá­vá se na ni.

Jako vel­ké plus bych urči­tě hod­no­til autor­či­nu sna­hu ukot­vit udá­los­ti v Československu v rám­ci šir­ší­ho mezi­ná­rod­ní­ho vývo­je. Mám totiž čas­to pocit, že něte­ří čeští his­to­ri­ko­vé domá­cí udá­los­ti vní­ma­jí strikt­ně výluč­ně bez poku­su o mezi­ná­rod­ní pře­sah, vliv, apod. V prá­ci Kalinová také (jako socio-historička) vyu­ží­vá množ­ství eko­no­mic­kých a demo­gra­fic­kých dat, kte­rá při­ná­še­jí čas­to poměr­ně pozo­ru­hod­né výsled­ky. Daní za sil­ný argu­men­tač­ní a sta­tis­tic­ký apa­rát je pak samo­zřej­mě urči­tá kom­pli­ko­va­nost při čte­ní a vět­ší náro­ky na čtenáře/čtenářku, ale to je u podob­ných pra­cí asi nezbyt­né.

Více na Kritiky.cz
Aquaman Filmový rok 2018 je pomalu u konce a do kin se tak chystají poslední velké novinky tohoto roku. ...
STAR TREK: DO TEMNOTY Pro letošní léto připravil režisér J. J. Abrams film „Star Trek: Do temnoty” – epický p...
Nezvratný osud - Struhující, děsivý, promyšlený a zručně odvedený thiller, který Vám nedá vydechnout…. Alex má se svou třídou vyrazit na výlet do Francie. Jenže radost z návštěvy krásné Evrops...
Techniky osobnostního rozvoje a duševní hygieny učitele – aneb jak nevyhořet Syndrom vyhoření je závažný stav a nevyhýbá se ani pedagogům. Na základě svých výzkumů ...
Truman Show Film Truman Show jsem v kinech úspěšně nějakou dobu ignoroval a i po té, co mi byl různými l...

Určitým mínu­sem kni­hy by pak moh­lo být až pří­liš struč­né nastí­ně­ní vlast­ních dějin (event his­to­ry). Každopádně Konec nadě­jím... z nakla­da­tel­ství Academia je vel­mi pří­nos­nou kni­hou, kte­rá snad do šedi nor­ma­li­za­ce nama­lu­je i něko­lik leh­kých odstí­nů z jiné­ho barev­né­ho spek­tra.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Napiš správně I/Y po měkkých a tvrdých souhláskách - křížovky, osmisměrky, doplňovačky4. února 2020 Napiš správně I/Y po měkkých a tvrdých souhláskách - křížovky, osmisměrky, doplňovačky Do rukou se mě dostává hravý pracovní sešit, který vás a vaše děti seznámí s pravidly psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Hravou a zábavnou formou zvládnete všechny pravopisná […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • FilmovePribehySmall19. listopadu 2015 Zdeněk Svěrák: Filmové příběhy Asi jen stěží byste v České republice hledali někoho, kdo nikdy neviděl filmy Obecná škola, Kolja nebo Vratné lahve. Zdeněk Svěrák ve své knize s názvem Filmové příběhy předkládá čtenáři […]
  • Hortenzie v zahradě - nostalgická záplava květů4. listopadu 2019 Hortenzie v zahradě - nostalgická záplava květů Hortenzie v poslední době zaznamenávají obrovskou oblibu. Dříve pěstované na různých selských usedlostech a dvorech se nyní se dostávají i do měst. Tyto nenáročné květy potěší naše oko a […]
  • Ruské byliny A1/A2: Jana Hrčková19. září 2016 Ruské byliny A1/A2: Jana Hrčková Jak nejlépe se naučit cizí jazyk a ideálně i zábavnou formou? Tuto otázku si klade snad každý, kdo se k tomuto kroku chystá. Jednu z možností nabízí četba knih v originále. Asi si hned […]
  • Sarah Andersenová: Dospělost je mýtus23. prosince 2016 Sarah Andersenová: Dospělost je mýtus Viděli jste někdy na Facebooku nebo Tumblru krátké černobílé komiksy s introvertní dívkou ve vytahaném svetru? Jestli ano, konečně se vám poštěstilo a komiksy vyšly v jedné knize a jsou […]
  • Neil Gaiman - Koralina21. března 2020 Neil Gaiman - Koralina Koralina je název knihy britského autora (žijícího v USA) Neila Gaimana, o jehož slavné knize Nikdykde jsem již něco psal zde. V podstatě se jedná o jakousi pohádku, do které se nám ale […]
  • Uzdravte se svépomocí. Přírodní léčení.5. ledna 2020 Uzdravte se svépomocí. Přírodní léčení. "Příroda nabízí hojnost rostlinných léčiv, která nám mohou přinést úlevu a pomoci při léčbě nemocí a řešení běžných zdravotních problémů. Na právě na stránkách knihy z příznačným názvem […]
  • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
  • Vánoční hvězda a splněná přání - poetický příběh o malé holčičce30. prosince 2019 Vánoční hvězda a splněná přání - poetický příběh o malé holčičce Chcete zažít krásný a poetický příběh o malé holčičce Idě, která bydlí v dětském domově? Hledáte pro své děti krásnou adventní pohádku? Vánoční hvězda a splněná přání se vám bude rozhodně […]